(חובות האפוטרופוס)
 
(41 גרסאות ביניים של 11 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = העדיפות במינוי אפוטרופוס לקשישים שאינם יכולים לדאוג לעצמם היא לקרובי משפחה אך ניתן למנות גם את הקרן לטיפול בחסויים, עו"ד או מוסד שבו שוהה הקשיש
+
| מידע  = כאשר קשישים מגיעים למצב בו אינם יכולים לנהל את ענייניהם, יש [[מינוי אפוטרופוס|למנות להם אפוטרופוס]] שיעשה זאת עבורם
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב = אדם יכול להיערך מראש למצב עתידי שבו אולי לא יוכל לקבל החלטות, באמצעות מתן [[ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד|ייפוי כוח]] לאדם אחר שיקבל החלטות עבורו (כחלופה למינוי אפוטרופוס)
| חשוב  = למאושפזים בבי"ח העומדים בפני הליך רפואי ונקבע כי הם אינם מסוגלים להביע דעה לצורך ביצוע ההליך - ימונה אפוטרופוס דרך עו"ס בית החולים בהליך מזורז
+
}}
| פיצוי = פתיחת הליך מינוי האפוטרופוס כרוכה בתשלום אגרה בסך 512 ₪ לבית המשפט אולם במקרים מיוחדים ניתן לקבל פטור מתשלום האגרה
+
}}
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
{{ראו גם
| ממשל  = פרטים נוספים ניתן לקבל במרכז מידע הארצי בטל' 02-6593333 
+
| [[אפוטרופסות, תומך החלטות וייפוי כוח מתמשך]]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
| [[זיקנה והזדקנות]]
 
+
| [[מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל]]
במקרה של קשישים המגיעים למצב שבו אינם יכולים לדאוג לעצמם ולקבל החלטות בעצמם, או שנחשבים פסולי דין, יש למנות אדם אחר - '''אפוטרופוס''' - אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצרכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם, במקרים המצריכים אחריות משפטית כגון מתן הסכמה להליכים רפואיים, חתימה על חוזים ותצהירים, עמידה לדין ועוד.
+
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
  
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
ישנם מצבים בהם קשישים אינם יכולים יותר לדאוג לעצמם ולקבל החלטות המצריכות לעתים אחריות משפטית, כגון מתן הסכמה להליכים רפואיים, חתימה על חוזים ותצהירים, עמידה לדין ועוד.
 +
* במקרים אלה יש למנות להם אפוטרופוס אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.
 +
* למידע מפורט לגבי ההליך, ראו [[מינוי אפוטרופוס]].
  
==המקרים שבהם יש למנות אפוטרופוס==
+
== מקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס ==
* '''[[זיקנה והזדקנות#החולה הסיעודי|קשישים סיעודיים]]'''- קשישים שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם. במקרים רבים ממונה אחד הילדים של הקשיש כאחראי וכמנהל רכושו.
+
* '''[[אנשים במצב סיעודי|קשישים סיעודיים]]''', שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם.  
* '''קשישים תשושי נפש''' - הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר קשיש מוגדר כ[[זקן תשוש נפש]], על פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.
+
* '''[[חולה תשוש נפש|קשישים תשושי נפש]]''' - הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר קשיש מוגדר תשוש נפש, על-פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.
* מבוגרים באופן כללי, הסובלים ממצב של נכות, נכות נפש או מחלה קשה, שאינה מאפשרת להם לדאוג לעצמם.
 
* '''מאושפזים בבית חולים המועמדים לפרוצדורה רפואית''', אשר נבדקו ונמצא כי אינם מסוגלים להביע דעה לצורך ביצוע הפרוצדורה, ימונה להם אפוטרופוס דרך עו"ס בית החולים ב'''הליך מזורז'''. המינוי ינתן '''לגוף בלבד, לתקופה זמנית ותוך כיממה'''.  
 
  
==מי ממונה כאפוטרופוס==
+
{{טיפ|
*על פי החוק יכול להתמנות כאפוטרופוס קרוב משפחה של החסוי, עו"ד או אדם אחר, תאגיד - מוסד שבו שוהה החסוי, [[הקרן לטיפול בחסויים]], עמותה כגון [[עמותת ש.פ.ר]] וכדומה או [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ApotroposKlali/ האפוטרופוס הכללי] שהוא נציג היועץ המשפטי בכל הקשור לענייני אפוטרופסות.
+
*אדם יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו הוא אולי לא יוכל לקבל החלטות, וזאת באמצעות מתן [[ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד|ייפוי כוח]] מראש ל[[מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך|מיופה כוח]] שיקבל החלטות עבורו.
*בדרך כלל, תינתן עדיפות לקרובי משפחה של החסוי להתמנות כאפוטרופוסים. אם הדבר לא מתאפשר, ניתן למנות את אחד הגורמים האחרים.
+
*אם ייפוי הכוח ייכנס בעתיד לתוקף, הוא עשוי להחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס. }}
*מפני שמדובר בתפקיד הדורש מחויבות רבה, השקעה ואחריות, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שהסכים לכך ואשר נראה המתאים ביותר לטובת החסוי.
 
*יתכן שימונו כמה אפוטרופוסים, אם בית המשפט יחליט שטובת החסוי דורשת זאת.
 
*ניתן למנות אפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
 
  
==הגשת הבקשה למינוי==
 
# יש להגיש בקשה בכתב ל[http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mishpacha.htm בית משפט לענייני משפחה] שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של החסוי. מוסלמים יעבירו בקשתם לאחד מ[http://www.justice.gov.il/MOJHeb/BatiDinHashreim/ בתי הדין השרעיים]. על הבקשה לכלול את המסמכים הבאים:
 
#*'''טופס בקשה''' עם פרטי המבקש/ים להתמנות אפוטרופוס/ים, פרטי החסוי והנימוקים לבקשה. דוגמה לטופס ניתן לראות [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/d/d8/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94.pdf כאן].
 
#*'''תצהיר''', מאושר על ידי עו"ד, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. דוגמה לתצהיר ניתן לראות [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/9/93/%D7%AA%D7%A6%D7%94%D7%99%D7%A8.pdf כאן].
 
#*'''חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה '''המפרטת את מצבו של החסוי וכוללת התייחסות לשאלה האם האדם מסוגל, ובאיזו מידה, לדאוג לענייניו וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי. במקרה של חסוי שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, רצוי לציין זאת במפורש.
 
#*ניתן לצרף גם '''חוות דעת של עובד סוציאלי''', ובמידה שיש - גם החלטות של ועדות השמה בעניינו של החסוי.
 
#*בני משפחה מדרגה ראשונה של החסוי (הורים, אחים, ילדים, בני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופסים, צריכים לחתום על '''כתב הסכמה''' למינויו של המבקש. יש להחתימם בפני עו"ד/פקיד סעד/ מזכירות בימ"ש. [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/0/0d/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94.pdf דוגמה לטופס כתב הסכמה].
 
#את הבקשה על כל נספחיה יש להכין ב'''ארבעה עותקים''', שיועברו לגורמים הבאים: לבית המשפט, למשרד הרווחה ולמשרד האפוטרופוס הכללי.
 
# פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך''' 512 ₪ '''לבית המשפט ותשלום על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט (במקרה שהבקשה מוגשת באופן עצמאי). במקרים מיוחדים (על רקע הכנסות נמוכות) ניתן להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה, על פי המפורט [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/9.pdf בדף ההסבר].
 
#את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, ניתן לקבל ב[http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mishpacha.htm בתי המשפט לענייני משפחה].
 
#לאחר הגשת הטפסים, אם לא הוגשה מראש חוות דעת של עו"ס, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל החסוי. במקרים אלו, יגיע עו"ס לביתו של החסוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי אפוטרופוס ואת התאמת המבקשים לתפקיד.
 
#לאחר בדיקת הבקשה וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה ומהאפוטרופוס הכללי, ברב המקרים יתן בית המשפט צו המאשר את מינוי האפוטרופוס.
 
 
===בקשה להכרזה על פסול דין===
 
יש להגיש בקשה בכתב אשר תכלול את הפרטים:
 
*שמו, מענו ומספר זהותו של מי שמבקשים להכריז עליו כפסול דין.
 
*צילום ת.ז של מגיש הבקשה ושל החסוי.
 
*הסיבות להגשת הבקשה והעניין שיש בה למבקש.
 
*תצהיר, מאושר על ידי עו"ד, של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה (כרוך בתשלום לעו"ד).
 
*תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.
 
 
== חובות האפוטרופוס ==
 
=== דיווח ===
 
*תוך '''שלושים יום ממינויו''', חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פירוט של כל הנכסים והחובות שיש לחסוי.
 
*על האפוטרופוס להגיש '''פעם בשנה''' דו"ח לאפוטרופוס הכללי על מצב הנכסים, ההוצאות וההכנסות של החסוי.
 
=== ניהול כספי החסוי ===
 
*האפוטרופוס חייב לדאוג להשקעת כספי החסוי, שאינם דרושים לו להוצאות יומיומיות, באופן שישמר ערכם ואף יעלה.
 
*אם לחסוי יש נכסים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות (בדרך כלל מדובר בנכסי מקרקעין כמו דירות וכדומה), על האפוטרופוס לדאוג לרשום הערה על מינויו כאפוטרופוס. זאת כדי שכל אדם שיעיין בפנקסי המרשם ידע שניתן לבצע עסקה בנכסים אלה באמצעות האפוטרופוס בלבד.
 
=== שכר האפוטרופוס ===
 
 
בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר בכפוף לתקנות. השכר משולם מכספי החסוי.
 
=== פיקוח על האפוטרופוס ===
 
*האפוטרופוס הכללי מפקח על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לניהול כספיו ורכושו של החסוי.
 
*גורמי משרד הרווחה והרשות המקומית מפקחים על פעולות האפוטרופוס בכל הקשור לטיפול פיזי, רפואי וקהילתי שניתן לחסוי.
 
 
<!--
 
<!--
== תקדימים משפטיים ==
+
== פסקי דין ==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
 
-->
 
-->
  
== חוקים ותקנות ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
*[[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]]
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
*משרד המשפטים: [http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/9.pdf דף הסבר לבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף / רכוש]
 
* [http://issidoron.blogspot.com/2011/01/blog-post_05.html על ממצאי דו"ח מבקר המדינה ביחס לקרן לטיפול בחסויים] - בבלוג של עו"ד ד"ר איסי דורון, ינואר 2011
 
  
== מקורות ==
+
==גורמי ממשל==
*אלו"ט: [http://www.alut.org.il//download/files/hebrew_social_benefits_adult_aug2010_3204.pdf חוברת זכויות לבוגרים על רצף האוטיזם]
+
{{הטמעת כותרת|אפוטרופסות#גורמי ממשל}}
<!-- * [http://www.le-la.co.il/%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A1/] -->
 
== תגיות ==
 
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
  
{{הליך/ראו גם
+
== חקיקה ונהלים ==
| [[זיקנה והזדקנות#תכנון משפטי|זיקנה והזדקנות - תכנון משפטי]]
+
* [[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]]
| [[אפוטרופסות לבוגרים עם מוגבלויות]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/d/d8/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94.pdf דוגמה לטופס בקשה למינוי אפוטרופוס]
 
| 2 = [http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/0/0d/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94.pdf דוגמה לטופס כתב הסכמה]
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
  
 +
==הרחבות ופרסומים==
 +
* "סל טיפול בחסויים" הנחיות לאפוטרופוס באתר משרד המשפטים:
 +
** [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Apotropos_Pikuach/Documents/apac.pdf הנחיות לאפוטרופוס לעניינים אישיים] (ענייני גוף)
 +
** [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Departments/ApotroposKlali/Documents/apotrechush.pdf הנחיות לאפוטרופוס לענייני רכוש]
 +
** [http://index.justice.gov.il/Units/ApotroposKlali/Guide/saltipuleishirechush.pdf הנחיות לאפוטרופוס לעניינים אישיים ולרכוש]
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]]
+
[[קטגוריה:מושגים]]
 +
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
[[קטגוריה:סיעוד]]
 
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:אנשים עם מוגבלויות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 
[[קטגוריה:זיקנה והזדקנות]]
 +
[[קטגוריה:סיעוד]]
 +
[[ar:وصاية على المسنين]]

גרסה אחרונה מ־17:12, 20 בפברואר 2020

הקדמה:

כאשר קשישים מגיעים למצב בו אינם יכולים לנהל את ענייניהם, יש למנות להם אפוטרופוס שיעשה זאת עבורם
אדם יכול להיערך מראש למצב עתידי שבו אולי לא יוכל לקבל החלטות, באמצעות מתן ייפוי כוח לאדם אחר שיקבל החלטות עבורו (כחלופה למינוי אפוטרופוס)

ישנם מצבים בהם קשישים אינם יכולים יותר לדאוג לעצמם ולקבל החלטות המצריכות לעתים אחריות משפטית, כגון מתן הסכמה להליכים רפואיים, חתימה על חוזים ותצהירים, עמידה לדין ועוד.

  • במקרים אלה יש למנות להם אפוטרופוס אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.
  • למידע מפורט לגבי ההליך, ראו מינוי אפוטרופוס.

מקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס

  • קשישים סיעודיים, שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם.
  • קשישים תשושי נפש - הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר קשיש מוגדר תשוש נפש, על-פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.
טיפ
  • אדם יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו הוא אולי לא יוכל לקבל החלטות, וזאת באמצעות מתן ייפוי כוח מראש למיופה כוח שיקבל החלטות עבורו.
  • אם ייפוי הכוח ייכנס בעתיד לתוקף, הוא עשוי להחליף את הצורך במינוי אפוטרופוס.


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים 6107* דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: 6763*

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​ האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים