תבנית:תיבת ארגון כאן צריך להיות טקסט המתאר את הארגון ופועלו.

נושאים שהארגון עוסק בהם

  • קישורים לנושאים שהארגון עוסק בהם

זכויות שהארגון מסייע להשגתן

  • רשימת זכויות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם