תבנית:תיבת ארגון ארגון חיילים ופרטיזנים – נכי המלחמה בנאצים הוקם בארץ בשנת 1948 תחת השם אגודת נכי מלחמה, על ידי קבוצת נכי המלחמה בנאצים (מלחמת העולם השניה) אשר התחילו להתארגן במחנות של שארית הפליטה באירופה. המטרה העיקרית של האגודה היתה להעלות ארצה את פצועי מלחמת העולם השניה שנפצעו בקרבות בלחמם בשורות צבאות בנות הברית נגד גרמניה הנאצית ועוזריהם ולעזור בהשתקעותם בארץ. המטרה הראשית השניה שנקבעה היא הנצחת הלחימה והגבורה היהודית במלחמה נגד הנאצים. מטרה נוספת של הארגון היא לחימה נגד החייאת הנאציזם בכל צורותיו וגילויי האנטישמיות.


נושאים שהארגון עוסק בהם

  • קישורים לנושאים שהארגון עוסק בהם

זכויות שהארגון מסייע להשגתן

  • רשימת זכויות

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם