מ (בוט התיקונים העביר את הדף ארגוני התנדבות לשירות לאומי - אזרחי ל־ארגוני התנדבות לשירות לאומי-אזרחי: החלפת טקסט – "שירות לאומי - אזרחי" ב...)
שורה 53: שורה 53:
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:שירות לאומי-אזרחי]]
 
[[קטגוריה:שירות לאומי-אזרחי]]
 +
 +
[[ar:منظّمات التطوع للخدمة الوطنية- مدنية]]

גרסה מ־01:22, 2 באוגוסט 2015

הקדמה:

ההתנדבות לשירות האזרחי - לאומי מתבצעת באמצעות "גופים מוכרים" בלבד
כיום ישנן מספר עמותות ואגודות שהן "גוף מוכר" באמצעותו ניתן להתנדב לשירות האזרחי - לאומי
באחריות הגופים המוכרים לאתר, למיין ולשבץ את המתנדבים, ללוות אותם במהלך השירות, להעביר את התשלומים המגיעים להם, לבטח אותם ולדווח לרשות השירות הלאומי-אזרחי על פעילותם
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002 קובעות כי: "השירות נעשה בהתנדבות, והוא מתבצע אצל מפעיל על פי הפניה של גוף מוכר".

  • "גוף מוכר" על פי התקנות הוא גוף שהשר הממונה הכיר בו להפניית מתנדבים לשירות האזרחי - לאומי.
  • כיום ישנן מספר עמותות ואגודות שהן "גוף מוכר" באמצעותו ניתן להתנדב לשירות האזרחי - לאומי.

תחומי אחריות

  • באחריות העמותות והאגודות ("הגופים המוכרים") נכללים התחומים הבאים:
  • איתור, מיון, ושיבוץ המתנדבים.
  • ליווי המתנדבים לאורך תקופת ההתנדבות.
  • הכשרת המתנדבים.
  • אחריות לביטוחים השונים והעברת התשלומים וההטבות המגיעות למתנדבים על פי החוק.
  • דיווחים לרשות השירות הלאומי-אזרחי הקשורים לפעילות המתנדב (התחלה או הפסקת השירות, היעדרות בגין מחלה או חופשה, מעבר לעמותה אחרת וסיום השירות).

רשימת הגופים

הרחבות ופרסומים