מ (הדף חדש:אשפוז פסיכיאטר כפוי בידי מנהל בית חולים הועבר לדף חדש:אשפוז פסיכיאטרי כפוי בידי מנהל בית חולים)
 
(27 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = מנהל רפואי של בית חולים רשאי לקבל מטופל לאשפוז כפוי דחוף, גם ללא צו אשפוז, וזאת במקרה שהמטופל נבדק תחילה, והסתבר שהוא עונה על התנאים ל[[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|אשפוז כפוי]]
+
| מידע = מנהל רפואי של בית חולים רשאי לקבל מטופל לאשפוז כפוי דחוף גם ללא צו אשפוז, וזאת במקרה שהמטופל נבדק תחילה, והסתבר שהוא עונה על התנאים ל[[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|אשפוז כפוי]]
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = למנהל בית חולים סמכות לקבל לאשפוז קטין בניגוד לרצונו לאחר שנבדק, גם אם לא התמלאו התנאים ל[[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|אשפוז כפוי]], אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי
+
| חשוב  = למנהל בית חולים סמכות לקבל לאשפוז קטין בניגוד לרצונו לאחר שנבדק, גם אם לא התמלאו התנאים ל[[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|אשפוז כפוי]], אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי
| חשוב 2 = תקופת אשפוז במקרים אלה לא תעלה על 48 שעות
+
| חשוב2 = תקופת האשפוז במקרים אלה לא תעלה על 48 שעות
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 2 =
* לפי סעיף 5(א) ל[[חוק טיפול בחולי נפש]], מנהל בית חולים יכול לקבל לאשפוז דחוף חולה, בניגוד לרצונו, אם נבדק, ונמצא כי התקיימו בו התנאים ל[[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|אשפוז כפוי]] לפי סעיף 9(א) [[חוק טיפול בחולי נפש|לחוק]].
+
| 3 =
* לפי סעיף 5(ג) [[חוק טיפול בחולי נפש|לחוק]], מנהל בית החולים רשאי לקבל לאשפוז כפוי קטין, שהובא לבית חולים בידי עובד סוציאלי לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]], לאחר שהקטין נבדק, אף אם לא נתמלאו לגביו התנאים ל[[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|אשפוז כפוי]] לפי סעיף 9(א) לחוק, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי.
+
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[אשפוז פסיכיאטרי]]
 +
| [[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש]]
 +
| [[אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
* לפי סעיף 5(א) ל[[חוק טיפול בחולי נפש]], מנהל בית חולים יכול לקבל לאשפוז דחוף חולה, בניגוד לרצונו, אם נבדק, ונמצא כי התקיימו בו התנאים ל[[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|אשפוז כפוי]] לפי סעיף 9(א) [[חוק טיפול בחולי נפש|לחוק]].
 +
* לפי סעיף 5(ג) [[חוק טיפול בחולי נפש|לחוק]], מנהל בית החולים רשאי לקבל לאשפוז כפוי קטין, שהובא לבית חולים בידי עובד סוציאלי לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]], לאחר שהקטין נבדק, אף אם לא נתמלאו לגביו התנאים ל[[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|אשפוז כפוי]] לפי סעיף 9(א) לחוק, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[נכי נפש]]
+
* [[מתמודדי נפש]]
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* ההחלטה על האשפוז נעשית על ידי מנהל בית החולים משיקולים רפואיים ללא צורך בפניה מוקדמת, ולאחר שהחולה הגיע או הובא לבדיקה בבית החולים.
+
* ההחלטה על האשפוז נעשית על-ידי מנהל בית החולים משיקולים רפואיים ללא צורך בפנייה מוקדמת, ולאחר שהחולה הגיע או הובא לבדיקה בבית החולים.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* במקרה שהחולה אושפז מהטעם שהתקיימו התנאים ל[[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|אשפוז כפוי]], הקבועים בסעיף 9(א) לחוק, ישוחרר החולה בתום 48 שעות, אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
+
* במקרה שהחולה אושפז מהטעם שהתקיימו התנאים ל[[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|אשפוז כפוי]], הקבועים בסעיף 9(א) לחוק, ישוחרר החולה בתום 48 שעות, אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
:* ניתנה [[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|הוראת אשפוז]] על ידי הפיסיכאטר המחוזי.
+
:* ניתנה [[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|הוראת אשפוז]] על-ידי הפסיכיאטר המחוזי.
:* הסכים החולה [[חדש:אשפוז מרצון של נכי נפש|להתאשפז מרצונו]].
+
:* הסכים החולה [[אשפוז מרצון של מתמודדי נפש|להתאשפז מרצונו]].
 
*במקרה שקטין אושפז מבלי שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, ישוחרר הקטין בתום 48 שעות, מלבד המקרים הבאים:
 
*במקרה שקטין אושפז מבלי שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, ישוחרר הקטין בתום 48 שעות, מלבד המקרים הבאים:
:* ניתנה [[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש|הוראת אשפוז]] על ידי הפסיכיאטר המחוזי
+
:* ניתנה [[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש|הוראת אשפוז]] על-ידי הפסיכיאטר המחוזי
 
:* האחראי על הקטין נתן את הסכמתו לאשפוז (במקרה הקטין מתחת לגיל 15)
 
:* האחראי על הקטין נתן את הסכמתו לאשפוז (במקרה הקטין מתחת לגיל 15)
 
:* האחראי על הקטין וגם הקטין עצמו הסכימו לאשפוז (במקרה שמלאו לקטין 15 שנה)
 
:* האחראי על הקטין וגם הקטין עצמו הסכימו לאשפוז (במקרה שמלאו לקטין 15 שנה)
:* בית המשפט לנוער [[חדש:אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין|הורה על אשפוזו]] לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]]
+
:* בית המשפט לנוער [[אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין|הורה על אשפוזו]] לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]]
 
==ערעור==
 
==ערעור==
* על הליכי הערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי ראו בערך [[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש]].
+
* על הליכי הערעור על החלטת הפסיכיאטר המחוזי ראו בערך [[אשפוז כפוי דחוף של מתמודדי נפש]].
 
* על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 
* על החלטת בית המשפט לנוער ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי.
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות.
 
במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות.
  
== תקדימים משפטיים ==
 
  
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
+
== פסקי דין ==
 +
 
 +
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
  
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
==endarticle== <!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
+
==Metadata==
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[חדש:אשפוז פסיכיאטרי]]
 
| [[חדש:אשפוז כפוי דחוף של נכי נפש]]
 
| [[חדש:אשפוז פסיכיאטרי כפוי של קטין]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:הליכים]] [[קטגוריה:נכי נפש]]
+
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:מתמודדי נפש]]
 +
[[קטגוריה:אשפוז פסיכיאטרי]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:בתי חולים]]
 +
[[קטגוריה:זכויות בריאות כלליות]]
 +
[[AR:مكوث للعلاج النفسي قسراً بواسطة مدير المستشفى]]

גרסה אחרונה מ־18:47, 18 ביולי 2019

הקדמה:

מנהל רפואי של בית חולים רשאי לקבל מטופל לאשפוז כפוי דחוף גם ללא צו אשפוז, וזאת במקרה שהמטופל נבדק תחילה, והסתבר שהוא עונה על התנאים לאשפוז כפוי
למנהל בית חולים סמכות לקבל לאשפוז קטין בניגוד לרצונו לאחר שנבדק, גם אם לא התמלאו התנאים לאשפוז כפוי, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי
תקופת האשפוז במקרים אלה לא תעלה על 48 שעות


  • לפי סעיף 5(א) לחוק טיפול בחולי נפש, מנהל בית חולים יכול לקבל לאשפוז דחוף חולה, בניגוד לרצונו, אם נבדק, ונמצא כי התקיימו בו התנאים לאשפוז כפוי לפי סעיף 9(א) לחוק.
  • לפי סעיף 5(ג) לחוק, מנהל בית החולים רשאי לקבל לאשפוז כפוי קטין, שהובא לבית חולים בידי עובד סוציאלי לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), לאחר שהקטין נבדק, אף אם לא נתמלאו לגביו התנאים לאשפוז כפוי לפי סעיף 9(א) לחוק, אם נמצא בבדיקה כי קיימת אפשרות של ממש שהקטין חולה במחלת נפש או שיש לו הפרעה נפשית קשה, העלולות לסכן אותו או את זולתו סיכון פיסי מיידי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

  • ההחלטה על האשפוז נעשית על-ידי מנהל בית החולים משיקולים רפואיים ללא צורך בפנייה מוקדמת, ולאחר שהחולה הגיע או הובא לבדיקה בבית החולים.

שלבי ההליך

  • במקרה שהחולה אושפז מהטעם שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, הקבועים בסעיף 9(א) לחוק, ישוחרר החולה בתום 48 שעות, אלא אם התקיים אחד מהתנאים הבאים:
  • במקרה שקטין אושפז מבלי שהתקיימו התנאים לאשפוז כפוי, ישוחרר הקטין בתום 48 שעות, מלבד המקרים הבאים:

ערעור