הקדמה:

ניתן לבדוק לגבי כל אדם האם הוא רשום במרשם חייבים מוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל
השירות ניתן בחינם
לפרטים נוספים ראו באתר רשות האכיפה והגבייה


ניתן לבדוק במרשם חייבים מוגבלים באמצעים האם אדם הוכרז כחייב מוגבל באמצעים על-ידי רשם ההוצאה לפועל.

מי זכאי?

  • כל אדם.

תהליך מימוש הזכות

  • יש להגיש את הבקשה באופן מקוון.
  • הבקשה תכלול את מספר תעודת הזהות או הדרכון של האדם לגביו מוגשת הבקשה, ואת פרטיו האישיים של מגיש הבקשה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים