מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
מ (ניסוח)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = במקרים מסויימים רשאי קטין לערוך [[בדיקה רגילה לגילוי HIV (איידס)|בדיקה]] לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא אישור הוריו או ה[[אפוטרופוס]] שלו
+
| מידע  = במקרים מסוימים קטין רשאי לערוך [[בדיקה רגילה לגילוי HIV (איידס)|בדיקה]] לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא אישור הוריו או ה[[אפוטרופוס]] שלו
| איסור = אסור לערוך בדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו, אלא אם צוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה
+
| איסור = אסור לערוך את הבדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו, אלא אם עו"ס ורופא אישרו זאת
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 21: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
במקרים מסויימים, רשאי קטין לערוך בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא הסכמת הוריו או [[אפוטרופוס|האפוטרופוס]] שלו.
+
ישנם מקרים שבהם קטין רשאי לערוך בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV, גם ללא הסכמת הוריו או ה[[אפוטרופוס]] שלו.
 +
* חובה לערוך את הבדיקה ב'''מוסד רפואי שהוכר''' לעניין זה על-ידי שר הבריאות.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* '''קטין מעל גיל 14'''- רשאי לערוך בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו בהתקיים '''שני התנאים''' הבאים:
+
* '''קטין מעל גיל 14''' רשאי לערוך את הבדיקה ללא אישור מההורים/האפוטרופוס שלו, בתנאי שהבדיקה '''אושרה בכתב''' על-ידי רופא במוסד הרפואי המוכר.
*# הבדיקה תיערך ב'''מוסד רפואי שהוכר''' ע"י שר הבריאות לצורך זה.
+
* '''קטין מתחת לגיל 14''' רשאי לערוך את הבדיקה ללא אישור מההורים/האפוטרופוס שלו, רק בתנאי שצוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה.
*# הבדיקה '''אושרה בכתב''' על-ידי רופא באותו מוסד רפואי.
 
* '''קטין מתחת לגיל 14'''- '''לא תיערך בדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו או אפוטרופסו, אלא אם צוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה'''.
 
  
 
==תנאים לאישור בדיקה לקטין ללא הסכמת הוריו==
 
==תנאים לאישור בדיקה לקטין ללא הסכמת הוריו==
 
* הרופא יאשר בכתב את עריכת הבדיקה לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:
 
* הרופא יאשר בכתב את עריכת הבדיקה לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:
 
*# הרופא נתן לקטין '''הסבר מלא''' על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיף ה- HIV, ועל הדרכים למנוע הידבקות והרופא נוכח כי הקטין הבין את ההסבר.  
 
*# הרופא נתן לקטין '''הסבר מלא''' על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיף ה- HIV, ועל הדרכים למנוע הידבקות והרופא נוכח כי הקטין הבין את ההסבר.  
*# הרופא '''שוחח עם הקטין''' על אפשרות לקבל את הסכמת הוריו (או האפוטרופוס שלו), אך הקטין התנגד לכך.
+
*# הרופא '''שוחח עם הקטין''' על האפשרות לקבל את הסכמת הוריו (או האפוטרופוס שלו), אך הקטין התנגד לכך.
*# הרופא שוכנע כי בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, '''מחייבת טובתו את הבדיקה ללא קבלת אישור הוריו או אפוטרופסו.'''
+
*# הרופא שוכנע כי בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, '''טובת הקטין מחייבת את הבדיקה ללא קבלת אישור מההורים/האפוטרופוס.'''
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, גם ללא אישור ההורים, תיערך באחד מהמרכזים הרפואיים שהוכרו לעניין זה על-ידי שר הבריאות:
+
* בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, גם ללא אישור ההורים, תיערך באחד מהמרכזים הרפואיים שהוכרו לעניין זה על-ידי שר הבריאות. ראו [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_322.htm רשימת המרכזים המופיעה בצו לגילוי נגיפי איידס בקטינים (מוסדות רפואיים מוכרים) התש"ע - 2010].
:* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_322.htm רשימת המרכזים המופיעה בצו לגילוי נגיפי איידס בקטינים (מוסדות רפואיים מוכרים) התש"ע - 2010]
+
* למידע נוסף על התהליך ראו [[בדיקה רגילה לגילוי HIV (איידס)]].
* למידע נוסף על התהליך ראו: [[בדיקה רגילה לגילוי HIV (איידס)]].
 
  
 
==מסירת תוצאות הבדיקה==
 
==מסירת תוצאות הבדיקה==
* '''תוצאה שלילית''' של הבדיקה - תימסר לקטין על-ידי רופא, אחות או עו"ס, שעברו הכשרה לעניין זה.
+
* אם התקבלה '''תוצאה שלילית''', התוצאה תימסר לקטין על-ידי רופא, אחות או עו"ס, שעברו הכשרה לעניין זה.
* '''תוצאה חיובית''' של הבדיקה -
+
* אם התקבלה '''תוצאה חיובית''':
:* תימסר לקטין בידי הצוות ובנוכחות עו"ס (שמונה לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]]).
+
** התוצאה תימסר לקטין על-ידי הצוות ובנוכחות עו"ס שמונה לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]].
:* הצוות והעו"ס ידונו עם הקטין על האפשרות למסור את תוצאות הבדיקה להוריו או אפוטרופסו.
+
** הצוות והעו"ס ידונו עם הקטין על האפשרות למסור את תוצאות הבדיקה להוריו או לאפוטרופוס שלו.
:** אם הסכים הקטין - הצוות יזמן את הורי הקטין או אפוטרופסו וימסור לו את תוצאות הבדיקה, וגם ידריך את הקטין והוריו או אפוטרופסו על דרכי פעולה ודרכי טיפול בקטין.
+
*** אם הקטין הסכים למסירת התוצאות, הצוות יזמן את ההורים/האפוטרופוס של הקטין וימסור להם את תוצאות הבדיקה, וגם ידריך את הקטין וההורים/האפוטרופוס על דרכי הפעולה ודרכי הטיפול בקטין.
:** אם התנגד הקטין - הצוות ידריך את הקטין בלבד. עו"ס שמונה לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]] רשאי לפנות לבית המשפט על מנת שבית המשפט יורה לו למסור תוצאות חיוביות של בדיקת ה- HIV, לאחראי עליו, למרות התנגדותו.
+
*** אם הקטין התנגד למסירת התוצאות, הצוות ידריך את הקטין בלבד. עו"ס שמונה לפי [[חוק הנוער (טיפול והשגחה)]] רשאי לפנות לבית המשפט כדי שבית המשפט יורה לו למסור את התוצאות החיוביות של בדיקת ה- HIV להורים או האפוטרופוס של הקטין, למרות התנגדותו.
  
 
==סודיות רפואית==
 
==סודיות רפואית==
* בכל עניין הקשור לבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, קיימת חובה לשמירת סודיות מצד הצוות.
+
* בכל עניין הקשור לבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, הצוות מחויב לשמירת סודיות.
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* '''הבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV אצל קטין תהיה על פי רוב [[בדיקה רגילה לגילוי HIV (איידס)|בדיקה רגילה]]'''.
 
* '''הבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV אצל קטין תהיה על פי רוב [[בדיקה רגילה לגילוי HIV (איידס)|בדיקה רגילה]]'''.
* קטין אינו רשאי לערוך [[בדיקה אנונימית לגילוי HIV (איידס)|בדיקה אנונימית]], למעט קטין מעל גיל 16 אשר הצוות הרפואי השתכנע שנמצא בסיכון גבוה להדבקות ואשר עומד על סירובו לערוך בדיקה רגילה, או [[בדיקה מהירה לגילוי HIV (איידס)|בדיקה מהירה]].
+
* קטין אינו רשאי לערוך [[בדיקה אנונימית לגילוי HIV (איידס)|בדיקה אנונימית]], למעט קטין מעל גיל 16 שהצוות הרפואי השתכנע כי הוא נמצא בסיכון גבוה להידבקות והקטין עומד על סירובו לערוך בדיקה רגילה, או [[בדיקה מהירה לגילוי HIV (איידס)|בדיקה מהירה]].
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
 
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
-->
 
-->
שורה 82: שורה 78:
 
[[קטגוריה:פרטיות]]
 
[[קטגוריה:פרטיות]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 
[[קטגוריה:ילדים ונוער]]
 +
[[קטגוריה:קטינים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:הורים]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
 
[[קטגוריה:אפוטרופסות]]
  
 
[[ar:فحص للكشف عن HIV (الإيدز) لدى القاصر دون موافقة والديه]]
 
[[ar:فحص للكشف عن HIV (الإيدز) لدى القاصر دون موافقة والديه]]

גרסה מ־15:23, 25 באוגוסט 2019

הקדמה:

במקרים מסוימים קטין רשאי לערוך בדיקה לגילוי נגיף ה- HIV גם ללא אישור הוריו או האפוטרופוס שלו
אסור לערוך את הבדיקה לקטין מתחת לגיל 14 ללא אישור הוריו, אלא אם עו"ס ורופא אישרו זאת


ישנם מקרים שבהם קטין רשאי לערוך בדיקת דם לגילוי נגיף ה- HIV, גם ללא הסכמת הוריו או האפוטרופוס שלו.

 • חובה לערוך את הבדיקה במוסד רפואי שהוכר לעניין זה על-ידי שר הבריאות.

מי זכאי?

 • קטין מעל גיל 14 רשאי לערוך את הבדיקה ללא אישור מההורים/האפוטרופוס שלו, בתנאי שהבדיקה אושרה בכתב על-ידי רופא במוסד הרפואי המוכר.
 • קטין מתחת לגיל 14 רשאי לערוך את הבדיקה ללא אישור מההורים/האפוטרופוס שלו, רק בתנאי שצוות הכולל עו"ס ורופא אישר את ביצוע הבדיקה.

תנאים לאישור בדיקה לקטין ללא הסכמת הוריו

 • הרופא יאשר בכתב את עריכת הבדיקה לאחר שהתקיימו התנאים הבאים:
  1. הרופא נתן לקטין הסבר מלא על אופן הבדיקה ומשמעותה, על דרכי ההידבקות בנגיף ה- HIV, ועל הדרכים למנוע הידבקות והרופא נוכח כי הקטין הבין את ההסבר.
  2. הרופא שוחח עם הקטין על האפשרות לקבל את הסכמת הוריו (או האפוטרופוס שלו), אך הקטין התנגד לכך.
  3. הרופא שוכנע כי בהתחשב בגיל הקטין, בבגרותו הנפשית וביכולתו לגבש רצון עצמי, טובת הקטין מחייבת את הבדיקה ללא קבלת אישור מההורים/האפוטרופוס.

תהליך מימוש הזכות

מסירת תוצאות הבדיקה

 • אם התקבלה תוצאה שלילית, התוצאה תימסר לקטין על-ידי רופא, אחות או עו"ס, שעברו הכשרה לעניין זה.
 • אם התקבלה תוצאה חיובית:
  • התוצאה תימסר לקטין על-ידי הצוות ובנוכחות עו"ס שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • הצוות והעו"ס ידונו עם הקטין על האפשרות למסור את תוצאות הבדיקה להוריו או לאפוטרופוס שלו.
   • אם הקטין הסכים למסירת התוצאות, הצוות יזמן את ההורים/האפוטרופוס של הקטין וימסור להם את תוצאות הבדיקה, וגם ידריך את הקטין וההורים/האפוטרופוס על דרכי הפעולה ודרכי הטיפול בקטין.
   • אם הקטין התנגד למסירת התוצאות, הצוות ידריך את הקטין בלבד. עו"ס שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) רשאי לפנות לבית המשפט כדי שבית המשפט יורה לו למסור את התוצאות החיוביות של בדיקת ה- HIV להורים או האפוטרופוס של הקטין, למרות התנגדותו.

סודיות רפואית

 • בכל עניין הקשור לבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV בקטין, הצוות מחויב לשמירת סודיות.

חשוב לדעת

 • הבדיקה לגילוי נגיף ה- HIV אצל קטין תהיה על פי רוב בדיקה רגילה.
 • קטין אינו רשאי לערוך בדיקה אנונימית, למעט קטין מעל גיל 16 שהצוות הרפואי השתכנע כי הוא נמצא בסיכון גבוה להידבקות והקטין עומד על סירובו לערוך בדיקה רגילה, או בדיקה מהירה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.