הקדמה:

מקבלי גמלת סיעוד ברמה א' או רמה ב' שמצבם התפקודי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת זכאותם
את הבקשה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות)
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מקבלי גמלת סיעוד ברמה א' או רמה ב' שמצבם התפקודי החמיר, רשאים להגיש תביעה לבדיקה מחדש לצורך הגדלת שיעור זכאותם.

  • כלל התהליך לקבלת הגמלה מתואר בתרשים הבא:
חישוב הניקוד
על-ידי פקיד התביעות
אישור גמלה זמנית או
גמלה קבועה באחת מרמות גמלת הסיעוד
או
דחיית התביעה
אם הוחמר מצבו של מקבל גמלה ברמות 1-5 (או ברמות א' ו- ב' לפי החוק הישן)
ניתן לבקש בדיקה מחדש


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • מי שאושרה להם גמלת סיעוד ברמה א' או רמה ב', ומאז חלה החמרה במצבם.
  • את הבקשה יכול להגיש גם אדם אחר המייצג את המבוטח (כגון בן משפחה, האפוטרופוס, העובד הסוציאלי או האחות).
  • קשישים בני 90 ומעלה המעוניינים להיבדק על-ידי רופא גריאטר במקום על-ידי מעריך שיגיע לביתם, יפנו לרופא לפני הגשת התביעה לבדיקה מחדש - לפרטים נוספים.

שלבי ההליך

המלצות להגשת הבקשה במצבים שונים

מקרים שבהם מומלץ להגיש בקשה לעדכון הגמלה:

  • כאשר יש ירידה קבועה בתפקוד היומיומי, או חלה החמרה במצב תפקודי שהיה גבולי בבדיקה האחרונה.
  • כאשר חלה ירידה קוגניטיבית המסכנת את הקשיש או את סביבתו.

מקרים שבהם לא מומלץ להגיש בקשה לעדכון הגמלה:

  • כאשר חלה החמרה קלה בפעולות היומיומיות.
  • כאשר יש ירידה קלה בזיכרון, או בלבול קל, אך הקשיש אינו מסכן את עצמו או את סביבתו.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות