תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מבוטח זכאי לבדיקת דם לגילוי נוגדנים ל-HIV, ללא תשלום, במסגרת סל הבריאות
הבדיקה אינה אנונימית אך פרטיו של הנבדק נשארים חסויים
ניתן לבצע בדיקות אנונימיות ובדיקות מהירות, אך אלה כרוכות בתשלום


תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • מבוטח זכאי לבדיקות דם לגילוי נוגדנים ל-HIV ללא תשלום.
 • הבדיקה מבוצעת בכל אחד ממרכזים לגילוי נגיף האיידס המוכרים על ידי משרד הבריאות.
 • תוצאות הבדיקה רלוונטיות לתקופה שמיום לידתו של הנבדק ועד 7 שבועות שלפני הבדיקה. כלומר: אם במהלך 7 השבועות שלפני הבדיקה, נדבק אדם ב-HIV, הבדיקה לא תוכל לגלות זאת.

מי זכאי?

 • בגירים מעל גיל 18 - יכולים לבצע את הבדיקה בכל מרפאה בקהילה או באחד מבתי חולים בהם קיימת מרפאת איידס.
 • קטינים מתחת לגיל 18 -
  • כאשר הבדיקה מובצעת בהסכמת הוריהם או האפוטרופוסים שלהם - יכולים לבצע את הבדיקה בכל מרפאה בקהילה או באחד מבתי חולים בהם קיימת מרפאת איידס.
  • כאשר הקטין מעונין לבצע את הבדיקה ללא הסכמת או ידיעת הוריו - ניתן לבצע את הבדיקה אך רק במרכזים רפואיים שאושרו לשם כך ע"י משרד הבריאות. למידע נוסף ראו חדש:בדיקה לגילוי HIV (איידס) אצל קטין ללא הסכמת הוריו.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם ביצוע הבדיקה ניתן לפנות לכל אחד מהמרכזים הרפואיים המפורטים ברשימה באתר משרד הבריאות. לרשימת המרכזים הרפואיים לחצו כאן.
 • מי שמתגורר ביישוב מרוחק מאחד המרכזים הנ"ל וכן כל אדם שמסיבה כלשהי אינו מעוניין לבצע את הבדיקות דווקא באחד המרכזים הנ"ל, רשאי לבקש מהרופא המטפל שיפנה אותו לביצוע בדיקות דם במעבדה מקומית. במקרה כזה דגימת הדם נשלחת מהמעבדה לאחד מהמרכזים הרפואיים הנ"ל.
 • בעת הבדיקה יידרש המטופל למסור פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, מספר זיהוי, כתובת וטלפון. על הנבדק להציג תעודה מזהה.
 • לפני ההפניה לבדיקה ולפני ביצוע הבדיקה עצמה, יקבל הנבדק מהרופא הממליץ ומהרופא המבצע את הבדיקה הסבר מפורט על דרכי ההידבקות באיידס.

חסיון הבדיקה

 • הבדיקה אינה אנונימית אולם היא נעשית בחסיון מלא. תוצאות הבדיקה אינן מועברות לאיש מלבד הנבדק. הצוות הרפואי המטפל בעניינו של הנבדק מחויב לשמירת סודיות רפואית.

מסירת תוצאות הבדיקה

 • תוצאות הבדיקה מתקבלות תוך מספר ימים.
 • על פי הנחית משרד הבריאות, אין למסור לנבדק תוצאות חיוביות או שליליות בטלפון, ואין לשלחן בדואר ישירות מהמעבדה לנבדק, מלבד במקרים בהם ביצע הנבדק את הבדיקה במעבדה של מרכז איידס מוכר.

בדיקה שבוצעה במרכז מוכר לבדיקות HIV

 • תוצאה שלילית -
 • תוצאה שלילית תימסר ע"י רופא המרכז בעל-פה, תוך כדי מתן ייעוץ לנבדק.
 • אם הנבדק יבקש זאת, הוא זכאי לקבל את תוצאות הבדיקה גם בכתב. לשם כך עליו להציג תעודה מזהה עם תמונה בעת מתן התוצאה.
 • תוצאות שליליות תישלחנה גם אל הרופא המטפל או לגורם שהפנה את הדגימה. התוצאות תשילחנה בכתב במעטפה סגורה.
 • תוצאה חיובית או חשודה להיות חיובית
 • תוצאה חיובית תימסר לנבדק אישית רק ע"י רופא מומחה במרכז לאיידס או ע"י מנהל מחלקה למחלות זיהומיות בבית חולים בלינסון או העמק, או ע"י רופא לשכת הבריאות באזור מגורי הנבדק, במידה שהנבדק לא מעוניין להגיע למרכז האיידס או לרופא המשפחה שלו.
 • מרכז האיידס יזמן את הנבדק ללקיחת דגימה שניה.

בדיקה שבוצעה במעבדה רפואית מוכרת לביצוע בדיקות HIV שאינה מרכז לאיידס

 • תוצאה שלילית -
 • תוצאה שלילית תימסר לנבדק בכתב ע"י רופא או מנהל המעבדה.
 • תוצאה חיובית או חשודה להיות חיובית -
 • נציג המעבדה יציין בפני הנבדק כי בתנאי המעבדה לא ניתן לקבל תוצאה וודאית.
 • המעבדה תפנה את הנבדק מיידית לאחד מהמרכזים המוכרים לאיידס, להמשך בירור.
 • על המעבדה למסור לנבדק כתובת של מרכז איידס מוכר, ולהציע לו להתייצב לבדיקה במרכז.
 • בכל מקרה המעבדה תעביר את דגימת הדם החיובית של הנבדק בצירוף פרטי הנבדק, מיידית, לאחד מ-8 מעבדות המרכזים המוכרים.

חשוב לדעת

 • ניתן לבצע בדיקות אנונימיות ובדיקות מהירות, אך אלה כרוכות בתשלום.
 • על פי חוזר משרד הבריאות, הנבדק במרכז לבדיקות איידס, המבקש חוות דעת רפואית עבור חברת הביטוח או מוסד כלשהו, יישא בתשלום עבור חוות הדעת.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי