(35 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים
 
{{דגשים
| מידע  = חברת ביטוח רשאית לבקש ממבוטח התובע את חברת הביטוח לעבור בדיקת פוליגרף אם קיים חשש למרמה, אך אינה יכולה לחייב אותו ואסור לה לפגוע בתביעתו אם סירב
+
| מידע  = חברת ביטוח רשאית לבקש ממבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף אם קיים חשש למרמה, ואסור לה לפגוע בתביעתו אם סירב להיבדק
|מידע2 = המבוטח רשאי לחזור בו מהסכמתו לבדיקת פוליגרף בכל שלב ולחברת הביטוח לא יהיו כל טענות כלפיו משום שחזר בו
+
|מידע2 = המבוטח רשאי לחזור בו מהסכמתו לבדיקת פוליגרף בכל שלב
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = מבוטח רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה
 
| חשוב  = מבוטח רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה
 
| פיצוי = חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף
 
| פיצוי = חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = לפרטים ראו [https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר ביטוח מס' 2008-9-7 מיום 11.06.2008] - שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה
+
| ממשל  = לפרטים ראו [https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר הממונה על שוק ההון]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חדש:ביטוח בריאות]]
+
| [[ביטוחי בריאות פרטיים]]
| [[חדש:ביטוח בריאות במסגרת חברות הביטוח]]
+
| [[רכישת ביטוח בריאות פרטי (אישי וקבוצתי)]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח בריאות]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
 
כאשר מבוטח תובע את חברת הביטוח, וחברת הביטוח חושדת כי תביעתו מוגשת במרמה, היא רשאית לבקש ממנו כי יעבור בדיקת פוליגרף.
 
כאשר מבוטח תובע את חברת הביטוח, וחברת הביטוח חושדת כי תביעתו מוגשת במרמה, היא רשאית לבקש ממנו כי יעבור בדיקת פוליגרף.
חברת הביטוח אינה רשאית לחייב מבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, ואסור לה לפגוע בהליך בירור התביעה של המבוטח משום שהוא סירב לעבור בדיקת פוליגרף.
+
* חברת הביטוח אינה רשאית לחייב מבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, ואסור לה לפגוע בהליך בירור התביעה של המבוטח משום שהוא סירב לעבור בדיקת פוליגרף.
עם זאת, אם המבוטח מסכים להיבדק בפוליגרף, הבדיקה תתקיים רק בתנאים מסוימים, כגון חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף, וחברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה.
+
* אם המבוטח מסכים להיבדק בפוליגרף, הבדיקה תתקיים רק בתנאים מסוימים, כגון חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף, וחברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה.
 +
* גם מבוטח, אשר ממיוצג על-ידי עורך דין, רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
* מבוטח התובע את חברת הביטוח, ומתקיים לגביו אחד מהשניים:
 
* מבוטח התובע את חברת הביטוח, ומתקיים לגביו אחד מהשניים:
 
** חברת הביטוח חושדת בו במרמה ומבקשת כי יעבור בדיקת פוליגרף.  
 
** חברת הביטוח חושדת בו במרמה ומבקשת כי יעבור בדיקת פוליגרף.  
** המבוטח מיוצג על ידי עורך-דין ומבקש לעבור בדיקת פוליגרף מיוזמתו, גם אם אין לגביו חשדות למרמה.
+
** המבוטח מיוצג על ידי עורך-דין ומבקש לעבור בדיקת פוליגרף מיוזמתו, גם אם אין לגביו חשדות למרמה.
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
===הצעה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם חברת הביטוח===
+
===הצעה לעריכת בדיקת פוליגרף ===
* חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח לעבור בדיקת פוליגרף, במקרה שלאחר הגשת התביעה עלה חשד כי התובע מרמה את חברת הביטוח.
+
*'''בקשה לעריכת פוליגרף מטעם חברת הביטוח'''
* חברת הביטוח צריכה להודיע לתובע בכתב כי קיימים לגביו חשדות למרמה, ולאחר בירור התביעה עליה למסור לתובע מסמך המפרט את החשדות ואת הסיבות להם.
+
** חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, אם לחברת הביטוח יש חשד כי התובע מרמה אותה.
* אם התובע הסכים לעבור בדיקת פוליגרף, ההסכמה תהיה תקפה רק אם התובע חתם על הסכם פוליגרף.
+
** חברת הביטוח צריכה להודיע לתובע בכתב כי קיימים לגביו חשדות למרמה. לאחר בירור התביעה עליה למסור לתובע מסמך המפרט את החשדות ואת הסיבות להם.
* '''חשוב:''' התובע רשאי לחזור בו מהסכמה לבדיקת פוליגרף, גם אם חתם על הסכם פוליגרף, ולחברת הביטוח לא יהיו כל טענות כלפיו רק משום שחזר בו מההסכמה להיבדק.
+
** אם התובע הסכים לעבור בדיקת פוליגרף, ההסכמה תהיה תקפה רק אם התובע חתם על הסכם פוליגרף.
 +
{{שימו לב| התובע רשאי לחזור בו מהסכמה לבדיקת פוליגרף, גם אם חתם על הסכם פוליגרף, ולחברת הביטוח לא יהיו כל טענות כלפיו רק משום שחזר בו מההסכמה להיבדק.}}
 +
*'''בקשה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם המבוטח'''
 +
** תובע המיוצג על ידי עורך דין, גם אם אין לגביו כל חשדות למרמה, רשאי להציע מיוזמתו להיבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית לקבל את ההצעה, והיא רשאית גם לסרב.
 +
** אם נמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעתו של התובע, ככל שאין סיבה אחרת לדחות את התביעה (למשל, בשל התיישנות, היעדר כיסוי, סייג רפואי רלוונטי וכיו"ב).
 +
** אם נמצא שהתובע אינו דובר אמת, חברת הביטוח מחויבת להתעלם לחלוטין מתוצאות הבדיקה בבירור התביעה, ולא לעשות בהן כל שימוש.
 +
 
 +
===עריכת הסכם===
 +
* החברה תספק לתובע הסכם פוליגרף אשר יעמוד בתנאים הבאים:
 +
*# הסכם הפוליגרף יתייחס לאירוע שבגינו הוגשה התביעה בלבד, ולא יפגע בזכויות התובע בהתאם לחוקים הרלוונטיים או לפוליסת הביטוח.
 +
*# בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי לפיו תוצאות הפוליגרף הן ראיה מכרעת.
 +
*# בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי שמונע מהתובע לערוך בדיקת פוליגרף נוספת.
 +
*# הסכם הפוליגרף יכלול את האמור ב[https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר המפקח על הביטוח].
 +
*# הסכם הפוליגרף לא יגביל את גישתו של התובע לערכאות משפטיות.
 +
* על התובע לחתום על ההסכם.
 +
** הסכם הפוליגרף ייחתם לאחר שלתובע היתה שהות מספקת לבחון אותו, ולכל הפחות לאחר שחלפו 24 שעות ממועד מתן ההצעה לבדיקת הפוליגרף.
 +
** ללא חתימתו אין תוקף להסכם.
 +
* חברת הביטוח צריכה להמליץ למבוטח להיוועץ בעורך דין לפני שיחתום על ההסכם וייתן את הסכמתו לבדיקה.
  
===בקשה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם המבוטח===
+
===הפניה לביצוע בדיקת הפוליגרף===
* תובע מיוצג על ידי עורך דין, גם אם אין לגביו כל חשדות למרמה, רשאי להציע מיוזמתו להיבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית לקבל את ההצעה אך רשאית גם לסרב.
 
* אם נמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעת של התובע.
 
* אם נמצא שהתובע אינו דובר אמת, חברת הביטוח מחויבת להתעלם לחלוטין מתוצאות הבדיקה בבירור התביעה, ולא לעשות בהן כל שימוש.
 
==הסכם ובדיקת הפוליגרף==
 
* חברת הביטוח תפרט לתובע את האמור ב[https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר המפקח], ותמליץ לו להיוועץ בעורך דין.
 
 
* חברת הביטוח תספק לתובע רשימה של לפחות 5 מכונים לעריכת פוליגרף, שאין להם כל קשר וזיקה לחברת הביטוח.
 
* חברת הביטוח תספק לתובע רשימה של לפחות 5 מכונים לעריכת פוליגרף, שאין להם כל קשר וזיקה לחברת הביטוח.
* החברה תספק לתובע הסכם פוליגרף אשר יעמוד בתנאים הבאים:
 
**הסכם הפוליגרף ייחתם לאחר שלתובע היתה שהות מספקת לבחון אותו, ולכל הפחות לאחר שחלפו 24 שעות ממועד מתן ההצעה לבדיקת הפוליגרף.
 
** הסכם הפוליגרף יתייחס לאירוע שבגינו הוגשה התביעה בלבד, ולא יתנה על הוראות הדין או הפוליסה.
 
** בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי לפיו תוצאות הפוליגרף הן ראיה מכרעת.
 
** בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי שמונע מהתובע מלערוך בדיקת פוליגרף נוספת.
 
** הסכם הפוליגרף יכלול את האמור ב[https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר המפקח].
 
** הסכם הפוליגרף לא יגביל את גישתו של התובע לערכאות משפטיות.
 
** הסכם הפוליגרף יהיה תקף רק בחתימת התובע.
 
 
* חברת הביטוח לא תהיה מעורבת בבדיקת הפוליגרף.
 
* חברת הביטוח לא תהיה מעורבת בבדיקת הפוליגרף.
 
* חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף.
 
* חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף.
  
===מסירת ממצאי הבדיקה ושימוש בתוצאות===
+
===תוצאות בדיקת הפוליגרף===
 
* חברת הביטוח תמסור לתובע את ממצאי הבדיקה ומסקנותיה, בתוך 10 ימים מיום עריכת הבדיקה.
 
* חברת הביטוח תמסור לתובע את ממצאי הבדיקה ומסקנותיה, בתוך 10 ימים מיום עריכת הבדיקה.
 
* אם חברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה, כולה או חלקה, או להקטין את התשלומים המשולמים לתובע, אסור לה לעשות זאת בהסתמך על תוצאות בדיקת הפוליגרף בלבד, ועליה לנמק זאת בנימוקים נוספים.
 
* אם חברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה, כולה או חלקה, או להקטין את התשלומים המשולמים לתובע, אסור לה לעשות זאת בהסתמך על תוצאות בדיקת הפוליגרף בלבד, ועליה לנמק זאת בנימוקים נוספים.
* חברת הביטוח תנהל מאגר מידע סטטיסטי לגבי מספר הצעות הבדיקה שהציעה לכלל התובעים, מספר הבדיקות שנערכו בפועל ותוצאותיהן.
+
* אם התובע נבדק מיוזמתו, בהסכמת חברת הביטוח, ונמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעתו של התובע, ככל שאין סיבה אחרת לדחות את התביעה למעט הטענה בדבר מרמה (למשל, בשל התיישנות, היעדר כיסוי, סייג רפואי רלוונטי וכיו"ב).  
 
<!--
 
<!--
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
 
  זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
  זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- ==שלבי ההליך==-->
 
<!-- ==שלבי ההליך==-->
 +
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* תובע שעבר בדיקת פוליגרף רשאי לערוך על חשבונו בדיקת פוליגרף נוספת.
 
* תובע שעבר בדיקת פוליגרף רשאי לערוך על חשבונו בדיקת פוליגרף נוספת.
שורה 69: שורה 76:
 
* במקרה שחברת הביטוח הפרה את חובותיה, ניתן [[הגשת תלונה או פנייה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה|להגיש תלונה למפקח על הביטוח]].
 
* במקרה שחברת הביטוח הפרה את חובותיה, ניתן [[הגשת תלונה או פנייה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה|להגיש תלונה למפקח על הביטוח]].
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* לחברת הביטוח אסור לפגוע בהליך בירור התביעה או בזכיותיו של תובע שסירב לעבור בדיקת פוליגרף.  
+
* לחברת הביטוח אסור לפגוע בהליך בירור התביעה או בזכויותיו של תובע שסירב לעבור בדיקת פוליגרף.  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
<!--
 +
 
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
+
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר ביטוח מס' 2008-9-7 מיום 11.06.2008] - שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה.
 
* [https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/2008-9-07.pdf חוזר ביטוח מס' 2008-9-7 מיום 11.06.2008] - שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה.
 +
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
  
 
== תודות ==
 
== תודות ==
 
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
+
-->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 +
[[קטגוריה:ביטוח בריאות]]
 +
[[קטגוריה:צרכנות]]
 +
[[ar:فحص جهاز كشف الكذب (بوليغراف) في إطار دعاوى قضايا التأمين]]

גרסה אחרונה מ־13:12, 16 בינואר 2020

הקדמה:

חברת ביטוח רשאית לבקש ממבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף אם קיים חשש למרמה, ואסור לה לפגוע בתביעתו אם סירב להיבדק
המבוטח רשאי לחזור בו מהסכמתו לבדיקת פוליגרף בכל שלב
מבוטח רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה
חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף


כאשר מבוטח תובע את חברת הביטוח, וחברת הביטוח חושדת כי תביעתו מוגשת במרמה, היא רשאית לבקש ממנו כי יעבור בדיקת פוליגרף.

 • חברת הביטוח אינה רשאית לחייב מבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, ואסור לה לפגוע בהליך בירור התביעה של המבוטח משום שהוא סירב לעבור בדיקת פוליגרף.
 • אם המבוטח מסכים להיבדק בפוליגרף, הבדיקה תתקיים רק בתנאים מסוימים, כגון חתימת המבוטח על הסכם פוליגרף, וחברת הביטוח תישא בעלות הבדיקה.
 • גם מבוטח, אשר ממיוצג על-ידי עורך דין, רשאי להציע מיוזמתו כי ייבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית להסכים או לסרב להצעה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מבוטח התובע את חברת הביטוח, ומתקיים לגביו אחד מהשניים:
  • חברת הביטוח חושדת בו במרמה ומבקשת כי יעבור בדיקת פוליגרף.
  • המבוטח מיוצג על ידי עורך-דין ומבקש לעבור בדיקת פוליגרף מיוזמתו, גם אם אין לגביו חשדות למרמה.

שלבי ההליך

הצעה לעריכת בדיקת פוליגרף

 • בקשה לעריכת פוליגרף מטעם חברת הביטוח
  • חברת הביטוח רשאית להציע למבוטח התובע אותה לעבור בדיקת פוליגרף, אם לחברת הביטוח יש חשד כי התובע מרמה אותה.
  • חברת הביטוח צריכה להודיע לתובע בכתב כי קיימים לגביו חשדות למרמה. לאחר בירור התביעה עליה למסור לתובע מסמך המפרט את החשדות ואת הסיבות להם.
  • אם התובע הסכים לעבור בדיקת פוליגרף, ההסכמה תהיה תקפה רק אם התובע חתם על הסכם פוליגרף.
שימו לב
התובע רשאי לחזור בו מהסכמה לבדיקת פוליגרף, גם אם חתם על הסכם פוליגרף, ולחברת הביטוח לא יהיו כל טענות כלפיו רק משום שחזר בו מההסכמה להיבדק.
 • בקשה לעריכת בדיקת פוליגרף מטעם המבוטח
  • תובע המיוצג על ידי עורך דין, גם אם אין לגביו כל חשדות למרמה, רשאי להציע מיוזמתו להיבדק בבדיקת פוליגרף, וחברת הביטוח רשאית לקבל את ההצעה, והיא רשאית גם לסרב.
  • אם נמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעתו של התובע, ככל שאין סיבה אחרת לדחות את התביעה (למשל, בשל התיישנות, היעדר כיסוי, סייג רפואי רלוונטי וכיו"ב).
  • אם נמצא שהתובע אינו דובר אמת, חברת הביטוח מחויבת להתעלם לחלוטין מתוצאות הבדיקה בבירור התביעה, ולא לעשות בהן כל שימוש.

עריכת הסכם

 • החברה תספק לתובע הסכם פוליגרף אשר יעמוד בתנאים הבאים:
  1. הסכם הפוליגרף יתייחס לאירוע שבגינו הוגשה התביעה בלבד, ולא יפגע בזכויות התובע בהתאם לחוקים הרלוונטיים או לפוליסת הביטוח.
  2. בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי לפיו תוצאות הפוליגרף הן ראיה מכרעת.
  3. בהסכם הפוליגרף, או בכל מסמך אחר, לא יהיה תנאי שמונע מהתובע לערוך בדיקת פוליגרף נוספת.
  4. הסכם הפוליגרף יכלול את האמור בחוזר המפקח על הביטוח.
  5. הסכם הפוליגרף לא יגביל את גישתו של התובע לערכאות משפטיות.
 • על התובע לחתום על ההסכם.
  • הסכם הפוליגרף ייחתם לאחר שלתובע היתה שהות מספקת לבחון אותו, ולכל הפחות לאחר שחלפו 24 שעות ממועד מתן ההצעה לבדיקת הפוליגרף.
  • ללא חתימתו אין תוקף להסכם.
 • חברת הביטוח צריכה להמליץ למבוטח להיוועץ בעורך דין לפני שיחתום על ההסכם וייתן את הסכמתו לבדיקה.

הפניה לביצוע בדיקת הפוליגרף

 • חברת הביטוח תספק לתובע רשימה של לפחות 5 מכונים לעריכת פוליגרף, שאין להם כל קשר וזיקה לחברת הביטוח.
 • חברת הביטוח לא תהיה מעורבת בבדיקת הפוליגרף.
 • חברת הביטוח תישא בעלות בדיקת הפוליגרף.

תוצאות בדיקת הפוליגרף

 • חברת הביטוח תמסור לתובע את ממצאי הבדיקה ומסקנותיה, בתוך 10 ימים מיום עריכת הבדיקה.
 • אם חברת הביטוח החליטה לדחות את התביעה, כולה או חלקה, או להקטין את התשלומים המשולמים לתובע, אסור לה לעשות זאת בהסתמך על תוצאות בדיקת הפוליגרף בלבד, ועליה לנמק זאת בנימוקים נוספים.
 • אם התובע נבדק מיוזמתו, בהסכמת חברת הביטוח, ונמצא בבדיקה שהתובע דובר אמת, חברת הביטוח תתייחס לתוצאות כאל ראיה מכרעת ותקבל את תביעתו של התובע, ככל שאין סיבה אחרת לדחות את התביעה למעט הטענה בדבר מרמה (למשל, בשל התיישנות, היעדר כיסוי, סייג רפואי רלוונטי וכיו"ב).

ערעור

 • תובע שעבר בדיקת פוליגרף רשאי לערוך על חשבונו בדיקת פוליגרף נוספת.
 • בדיקת הפוליגרף לא יכולה למנוע מהתובע גישה לערכאות.
 • במקרה שחברת הביטוח הפרה את חובותיה, ניתן להגיש תלונה למפקח על הביטוח.

חשוב לדעת

 • לחברת הביטוח אסור לפגוע בהליך בירור התביעה או בזכויותיו של תובע שסירב לעבור בדיקת פוליגרף.

חקיקה ונהלים