(חשוב לדעת)
מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(44 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
  
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עובד רשאי לבחור בכל עת את קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח שאליה יופרשו הכספים לצורך החיסכון הפנסיוני
+
| מידע = עובד רשאי לבחור בכל עת את [[קרן פנסיה|קרן הפנסיה]], את [[קופת גמל|קופת הגמל]] או את חברת הביטוח (במקרה של [[ביטוח מנהלים]]), שאליה יופרשו הכספים לצורך החיסכון הפנסיוני
| איסור = למעביד אסור לכפות על העובד לבחור בקופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח מסוימים
+
| איסור = למעביד אסור לכפות על העובד לבחור בקופת גמל, בקרן פנסיה או בחברת ביטוח מסוימות
| חשוב = זכות הבחירה של העובד קיימת אפילו אם נקבע בהסכם עבודה או בכל נוהל או חוק אחר כי עליו לבחור בקופה קרן או חברת ביטוח מסוימים
+
| חשוב = זכות הבחירה של העובד קיימת אפילו אם נקבע בהסכם עבודה או בכל נוהל או חוק אחר כי עליו לבחור בקופה, קרן או חברת ביטוח מסוימים
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
+
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = ראו סעיף 20 ל[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_470.htm#Seif5 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005]]
 
 
| ממשל = ראו [http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/2014-20167.doc הבהרת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר]
 
| ממשל = ראו [http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/2014-20167.doc הבהרת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 18: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח בתחילת העבודה]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[בחירה בסוג הביטוח הפנסיוני]]
 +
| [[מדריך ביטוח פנסיוני כללי לעובד]]
 +
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
}}
 
}}
 
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
עובד רשאי בכל עת לבחור את זהות הגוף הפנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל או חבתר ביטוח) שאליו יועברו הפרשות לחיסכון הפנסיוני.
 
* למעסיק אסור לכפות עך העובד להצטרף לגוף פנסיוני מסוים.
 
* זכותו של העובד לבחור לאיזה גוף פנסיוני להצטרף (או להישאר - במקרה שהעובד כבר עמית באותו גוף) קיימת גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסויים.
 
  
{{דוגמה|עובד מעונין כי המעסיק יפריש את כספי החיסכון הפנסיוני (גם את חלקו של העובד וגם את החלקו של המעסיק) לקרן הפנסיה מבטחים, למרות שלמעסיק יש הסדר עם קרן הפנסיה מקפת. המעסיק חייב להפריש את הכספים על שם העובד למבטחים.}}
+
עובד רשאי בכל עת לבחור את זהות [[גוף מוסדי (גוף פנסיוני)|הגוף המוסדי]] (קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח) שאליו יועברו ההפרשות לחיסכון הפנסיוני.
 +
* למעסיק אסור לכפות על העובד להצטרף לגוף פנסיוני מסוים.
 +
* זכותו של העובד לבחור לאיזה גוף פנסיוני להצטרף (או להישאר - במקרה שהעובד כבר עמית באותו גוף), גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים.
 +
{{דוגמה|עובד מעוניין כי המעסיק יפריש את כספי החיסכון הפנסיוני (גם את חלקו של העובד וגם את חלקו של המעסיק) לקרן פנסיה א', למרות שלמעסיק יש הסדר עם קרן פנסיה ב'. המעסיק חייב להפריש את הכספים על שם העובד לקרן פנסיה א'.}}
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
 
* כלל העובדים בישראל.
 
* כלל העובדים בישראל.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 +
* במקרה שהמעסיק מסרב לבטח את העובד בגוף הפנסיוני שהעובד רוצה, ניתן [[פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה|להגיש תלונה]] ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או לפנות אל מחלקת פניות הציבור של [[רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון]] במשרד האוצר.
 +
* לפני בחירת הגוף הפנסיוני מומלץ להשוות את תנאי הביטוח ואת הביצועים (הרווחים) בין הגופים הפנסיוניים השונים.
 +
{{תבנית:טיפ/כלים להשוואה בין הגופים הפנסיוניים}}
  
 +
* להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו [http://nihul.cma.gov.il מחשבון דמי ניהול] באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 +
* כמו כן ניתן להיעזר ביועץ פנסיוני.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* אין תוקף משפטי להוראה בהסכם או בנוהל שקובעת כי על עובד לבחור בגוף פנסיוני מסויים. גם אם העובד חתם על הסכם המכיל הוראה כזו, זכאי העובד לבחור גוף פנסיוני שונה מזה שנקבע בהסכם, ועל המעסיק חובה לכבד את רצונו.
 
* אין תוקף משפטי להוראה בהסכם או בנוהל שקובעת כי על עובד לבחור בגוף פנסיוני מסויים. גם אם העובד חתם על הסכם המכיל הוראה כזו, זכאי העובד לבחור גוף פנסיוני שונה מזה שנקבע בהסכם, ועל המעסיק חובה לכבד את רצונו.
* המעסיק חייב לאפשר לעובד להצטרף או להישאר בגוף הפנסיוני שבחר, כולל ליהנות מהטבות ב[[חדש:דמי ניהול חשבון פנסיוני|דמי ניהול]], אם הצליח העובד להשיג הטבות כאלה באותו גוף.  
+
* המעסיק חייב לאפשר לעובד להצטרף או להישאר בגוף הפנסיוני שבחר, כולל ליהנות מהטבות ב[[דמי ניהול חשבון ביטוח פנסיוני|דמי ניהול]], אם הצליח העובד להשיג הטבות כאלה באותו גוף.  
<!--
+
* עובד שבחר בגוף פנסיוני מסוים, רשאי להתחרט ולבקש לעבור '''בכל עת''' לגוף פנסיוני אחר, ועל המעסיק לכבד את רצונו. למידע נוסף ראו [[מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים]].
== פסקי דין ==
+
* החל מ-01.11.2016, '''אם העובד לא הודיע למעסיק באיזה ביטוח פנסיוני הוא מעוניין או באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את החיסכון, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר.''' (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) '''או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז).''' למידע נוסף ראו:
-->
+
** [[קרנות ברירת מחדל בפנסיה]].
 +
** [[בחירת קופת ברירת מחדל לפנסיה או לקרן השתלמות על ידי מעסיק או ארגון עובדים]].
  
== ארגוני סיוע ==
+
==תלונה על מעסיק שמפר זכות הבחירה של העובד==
 +
* כאשר מעסיק או סוכן הביטוח שלו אינם מאפשרים לעובד לבחור את החיסכון הפנסיוני באופן חופשי, אינם מאפשרים לו ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבל או מציבים תנאים להעברת ההפקדות הפנסיוניות, אשר פוגעים בעובד, יכול העובד (או כל אדם אחר) לעבור ל[[הגשת תלונה לקו הצדק הפנסיוני ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון]].
  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
== גורמי ממשל ==
+
==ארגוני סיוע==
* [[משרד האוצר]]
+
{{הטמעת כותרת|פנסיה וחיסכון ארוך טווח#ארגוני סיוע}}<!--
 
+
-->
 
+
==גורמי ממשל==
== חקיקה ונהלים ==
+
{{הטמעת כותרת|פנסיה וחיסכון ארוך טווח#גורמי ממשל}}<!--
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_470.htm#Seif5 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005]] - סעיף 20.
+
-->
* [http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/mosdiym/memos/2014-20167.doc הבהרת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מיום 02.06.2014] - סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - הבהרה.
+
== פסקי דין ==
 +
* [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח#פסקי דין|פסקי דין בנושא פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 +
== חקיקה ונהלים == <!--מוטמע ב"מדריך לעובד הבוחר לנהל את הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה" -->
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_470.htm#Seif5 חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005] - סעיף 20.
 +
* [http://mof.gov.il/hon/documents/הסדרה-וחקיקה/mosdiym/memos/2014-20167.pdf הבהרת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר מיום 02.06.2014] - סעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 - הבהרה.
 +
* [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח#חקיקה ונהלים|חוקים ונהלים בנושא פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-pension-saving.aspx#paragraphStart איך בוחרים בין החברות השונות?] באתר משרד האוצר.
+
* [http://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-pension-saving.aspx#paragraphStart איך בוחרים בין החברות השונות?] - באתר משרד האוצר.
 
+
* [http://nihul.cma.gov.il מחשבון דמי ניהול] - השוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים, באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
== מקורות ==
+
* [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח#הרחבות ופרסומים|הרחבות ופרסומים בנושא פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
  
 +
== תודות ==
 +
{{קרדיט אגף שוק ההון}}
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 +
[[קטגוריה:פרישה]]
 +
[[קטגוריה:צרכנות]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:חינוך פיננסי]]
 +
[[ar:اختيار الهيئة المديرة للتقاعد]]

גרסה אחרונה מ־03:21, 20 בפברואר 2019

הקדמה:

עובד רשאי לבחור בכל עת את קרן הפנסיה, את קופת הגמל או את חברת הביטוח (במקרה של ביטוח מנהלים), שאליה יופרשו הכספים לצורך החיסכון הפנסיוני
למעביד אסור לכפות על העובד לבחור בקופת גמל, בקרן פנסיה או בחברת ביטוח מסוימות
זכות הבחירה של העובד קיימת אפילו אם נקבע בהסכם עבודה או בכל נוהל או חוק אחר כי עליו לבחור בקופה, קרן או חברת ביטוח מסוימים


עובד רשאי בכל עת לבחור את זהות הגוף המוסדי (קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח) שאליו יועברו ההפרשות לחיסכון הפנסיוני.

 • למעסיק אסור לכפות על העובד להצטרף לגוף פנסיוני מסוים.
 • זכותו של העובד לבחור לאיזה גוף פנסיוני להצטרף (או להישאר - במקרה שהעובד כבר עמית באותו גוף), גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים.
דוגמה
עובד מעוניין כי המעסיק יפריש את כספי החיסכון הפנסיוני (גם את חלקו של העובד וגם את חלקו של המעסיק) לקרן פנסיה א', למרות שלמעסיק יש הסדר עם קרן פנסיה ב'. המעסיק חייב להפריש את הכספים על שם העובד לקרן פנסיה א'.

מי זכאי?

 • כלל העובדים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • במקרה שהמעסיק מסרב לבטח את העובד בגוף הפנסיוני שהעובד רוצה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או לפנות אל מחלקת פניות הציבור של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
 • לפני בחירת הגוף הפנסיוני מומלץ להשוות את תנאי הביטוח ואת הביצועים (הרווחים) בין הגופים הפנסיוניים השונים.
טיפ
 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.
 • להשוואת גובה דמי הניהול בין הגופים הפנסיוניים השונים ראו מחשבון דמי ניהול באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 • כמו כן ניתן להיעזר ביועץ פנסיוני.

חשוב לדעת

 • אין תוקף משפטי להוראה בהסכם או בנוהל שקובעת כי על עובד לבחור בגוף פנסיוני מסויים. גם אם העובד חתם על הסכם המכיל הוראה כזו, זכאי העובד לבחור גוף פנסיוני שונה מזה שנקבע בהסכם, ועל המעסיק חובה לכבד את רצונו.
 • המעסיק חייב לאפשר לעובד להצטרף או להישאר בגוף הפנסיוני שבחר, כולל ליהנות מהטבות בדמי ניהול, אם הצליח העובד להשיג הטבות כאלה באותו גוף.
 • עובד שבחר בגוף פנסיוני מסוים, רשאי להתחרט ולבקש לעבור בכל עת לגוף פנסיוני אחר, ועל המעסיק לכבד את רצונו. למידע נוסף ראו מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים.
 • החל מ-01.11.2016, אם העובד לא הודיע למעסיק באיזה ביטוח פנסיוני הוא מעוניין או באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את החיסכון, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר. (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז). למידע נוסף ראו:

תלונה על מעסיק שמפר זכות הבחירה של העובד

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.