הקדמה:

עובד רשאי לבחור בכל עת את קרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח שאליה יופרשו הכספים לצורך החיסכון הפנסיוני
למעביד אסור לכפות על העובד לבחור בקופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח מסוימים
זכות הבחירה של העובד קיימת אפילו אם נקבע בהסכם עבודה או בכל נוהל או חוק אחר כי עליו לבחור בקופה קרן או חברת ביטוח מסוימים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

עובד רשאי בכל עת לבחור את זהות הגוף המוסדי (קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח) שאליו יועברו ההפרשות לחיסכון הפנסיוני.

  • למעסיק אסור לכפות על העובד להצטרף לגוף פנסיוני מסוים.
  • זכותו של העובד לבחור לאיזה גוף פנסיוני להצטרף (או להישאר - במקרה שהעובד כבר עמית באותו גוף) קיימת גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסויים.
דוגמה
עובד מעונין כי המעסיק יפריש את כספי החיסכון הפנסיוני (גם את חלקו של העובד וגם את החלקו של המעסיק) לקרן הפנסיה מבטחים, למרות שלמעסיק יש הסדר עם קרן הפנסיה מקפת. המעסיק חייב להפריש את הכספים על שם העובד למבטחים.

מי זכאי?

  • כלל העובדים בישראל.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • אין תוקף משפטי להוראה בהסכם או בנוהל שקובעת כי על עובד לבחור בגוף פנסיוני מסויים. גם אם העובד חתם על הסכם המכיל הוראה כזו, זכאי העובד לבחור גוף פנסיוני שונה מזה שנקבע בהסכם, ועל המעסיק חובה לכבד את רצונו.
  • המעסיק חייב לאפשר לעובד להצטרף או להישאר בגוף הפנסיוני שבחר, כולל ליהנות מהטבות בדמי ניהול, אם הצליח העובד להשיג הטבות כאלה באותו גוף.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות