כל המידע הנחוץ לקראת הבחירות: מי יכול להיעזר בליווי אל תא ההצבעה בקלפי, היכן מצביעים אזרחים המוגבלים בניידות, איך מצביעים אנשים הנמצאים הרחק מביתם ומה ההשלכות של יום השבתון על השכר שלנו.

לקראת יום הבחירות, נשלחת לכל בעל זכות בחירה בישראל הודעה לבוחר, עם פרטי הקלפי בה הוא רשום להצבעה. מומלץ, אך אין חובה, להביא את ההודעה לבוחר - על מנת להקל על הליך הזיהוי במזכירות הקלפי.
ניתן לפנות למרכז המידע שמפעיל משרד הפנים בשאלות ובירורים, בין היתר בעניין הזכאות להצבעה ומיקום הקלפי.

הבחירות לכנסת ה- 21 תיערכנה ביום שלישי, ד' בניסן התשע"ט, 09.04.2019.

אנו מקווים שהמידע יסייע לכם לממש את זכותכם הדמוקרטית להצביע ולהשפיע!

עובדי מדינה

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים