שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|פורטל}}
  
{{תקציר |כותרת=הכניסו כאן כותרת |תוכן=
+
{{תקציר |כותרת= כל מה שצריך לדעת על ביטוח בריאות פרטי, משלב הרכישה ועד המימוש |תוכן=
הקדמה
+
 
 +
ישראלים רבים רוכשים כיום ביטוחי בריאות פרטיים, נוסף על ביטוח הבריאות הממלכתי והמשלים, למקרה שיזדקקו לטיפולים רפואיים מיוחדים, תרופות שאין בסל התרופות, ניתוחים בחו"ל ועוד.
 +
 
 +
ברכישת פוליסת ביטוח מכוננים יחסים בין המבוטח לחברת הביטוח. זהו חוזה בין שני צדדים, אבל הוא לא בלתי מפוקח - "חוק חוזה ביטוח" מחייב שהפוליסה תעמוד בתנאים מסויימים, המפורטים בפורטל זה. תוכלו למצוא כאן תשובות לשאלות על מימוש הביטוח הפרטי בנושאים כמו טיפולי שיניים, ניתוחים, השתלות, פרוצדורות רפואיות בחו"ל ועוד; וכן על תהליך רכישת הפוליסה, תשלומי דמי הביטוח , ביטול חוזה ועוד.
 +
 
 +
שימו לב: בטרם אתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי, רצוי לבדוק מה מכסה ביטוח הבריאות הממלכתי שלכם והביטוח המשלים (אם יש לכם כזה) כדי למנוע כפילויות. את הבדיקה ניתן לעשות באתר הר הביטוח.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 
}}
 
}}
  
שורה 17: שורה 28:
 
* [[ביטוח בריאות|ביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות]]
 
* [[ביטוח בריאות|ביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות]]
 
* [[שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)]]
 
* [[שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)]]
* [[חדש:ביטוח בריאות פרט]]
+
* [[חדש:ביטוח בריאות פרט]]  
 
* [[חדש:ביטוח בריאות קבוצתי]]
 
* [[חדש:ביטוח בריאות קבוצתי]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
 
* [[חיתום]]
 
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
 
* [[חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
 
* [[חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
 
* [[חדש:דמי ביטוח (פרמיה)]]
 
* [[חדש:תגמולי ביטוח]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=סוגי כיסויים בביטוח בחברות הביטוח}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=כיסויים במסגרת ביטוחי בריאות פרטי}}
 
* [[חדש:ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל בחברות הביטוח]]
 
* [[חדש:ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל בחברות הביטוח]]
 
* [[חדש:ביטוח השתלות בחברות הביטוח]]
 
* [[חדש:ביטוח השתלות בחברות הביטוח]]
שורה 40: שורה 43:
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=הליכים}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=רכישת ביטוח וחידושו}}
 
* [[חדש:רכישת ביטוח בריאות במסגרת חברות הביטוח]]
 
* [[חדש:רכישת ביטוח בריאות במסגרת חברות הביטוח]]
* [[חדש:ביטול פוליסת ביטוח בריאות על ידי המבוטח]]
+
* [[חיתום]]
* [[חדש:הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח בריאות]]
+
* [[חדש:כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
* [[הגשת תלונה או פנייה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה]]
+
* [[איסור דרישת מידע גנטי ממבוטח או מאדם המבקש לרכוש פוליסת ביטוח]]
 
* [[חדש:הודעה למבוטח על חידוש ושינויים בפוליסת בריאות פרטי-אישי]]
 
* [[חדש:הודעה למבוטח על חידוש ושינויים בפוליסת בריאות פרטי-אישי]]
 
* [[חדש:הסכמת מבוטח לחידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח בריאות פרטי אישי]]
 
* [[חדש:הסכמת מבוטח לחידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח בריאות פרטי אישי]]
שורה 50: שורה 53:
 
* [[חדש:הודעה למבוטח על שינויים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי]]
 
* [[חדש:הודעה למבוטח על שינויים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=חובות המבוטח}}
 +
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
 +
* [[חדש:דמי ביטוח (פרמיה)|תשלום דמי ביטוח]]
 +
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
 +
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=קבלת תגמולים מחברת הביטוח}}
 +
* [[חדש:תגמולי ביטוח]]
 +
* [[חדש:הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח בריאות]]
 +
* [[חדש:בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח]]
 +
* [[חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
 +
* [[חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=ביטול והפסקת הביטוח}}
 +
* [[חדש:ביטול פוליסת ביטוח בריאות על ידי המבוטח]]
 +
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
 +
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=אנשים עם מוגבלות}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=אנשים עם מוגבלות}}
 
* [[איסור אפליית אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח (יחס שונה)]]
 
* [[איסור אפליית אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח (יחס שונה)]]
 
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח|חובת גילוי אודות המוגבלות]]
 
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח|חובת גילוי אודות המוגבלות]]
* [[חדש:כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]  
+
* [[חדש:כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
 
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
שורה 66: שורה 93:
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מידע נוסף}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות וערעורים}}
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
+
'''<big>מציע לייצר ערך על הגשת ערעור במקרה שחברת ביטוח מסרבת לשלם וכו'</big>'''
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]
+
* [[הגשת תלונה או פנייה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה]]
* [[חדש:בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח]]
 
* [[איסור דרישת מידע גנטי ממבוטח או מאדם המבקש לרכוש פוליסת ביטוח]]
 
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
 +
<big>'''מתבלט אם לוור על התיבה הזו כי כל המושגים כבר שולבו בתיבות הרלוונטיות למעלה'''</big>
 +
* [[חיתום]]
 +
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
 +
* [[חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
 +
* [[חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
 +
* [[חדש:דמי ביטוח (פרמיה)]]
 +
* [[חדש:תגמולי ביטוח]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
  

גרסה מ־10:46, 29 במאי 2019

כל מה שצריך לדעת על ביטוח בריאות פרטי, משלב הרכישה ועד המימוש

ישראלים רבים רוכשים כיום ביטוחי בריאות פרטיים, נוסף על ביטוח הבריאות הממלכתי והמשלים, למקרה שיזדקקו לטיפולים רפואיים מיוחדים, תרופות שאין בסל התרופות, ניתוחים בחו"ל ועוד.

ברכישת פוליסת ביטוח מכוננים יחסים בין המבוטח לחברת הביטוח. זהו חוזה בין שני צדדים, אבל הוא לא בלתי מפוקח - "חוק חוזה ביטוח" מחייב שהפוליסה תעמוד בתנאים מסויימים, המפורטים בפורטל זה. תוכלו למצוא כאן תשובות לשאלות על מימוש הביטוח הפרטי בנושאים כמו טיפולי שיניים, ניתוחים, השתלות, פרוצדורות רפואיות בחו"ל ועוד; וכן על תהליך רכישת הפוליסה, תשלומי דמי הביטוח , ביטול חוזה ועוד.

שימו לב: בטרם אתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי, רצוי לבדוק מה מכסה ביטוח הבריאות הממלכתי שלכם והביטוח המשלים (אם יש לכם כזה) כדי למנוע כפילויות. את הבדיקה ניתן לעשות באתר הר הביטוח.


סוגי ביטוחי בריאות


כיסויים במסגרת ביטוחי בריאות פרטי

 • חדש:ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל בחברות הביטוח
 • חדש:ביטוח השתלות בחברות הביטוח
 • חדש:ביטוח תרופות בחברות הביטוח
 • חדש:ביטוח מחלות קשות בחברות הביטוח
 • חדש:ביטוח טיפולי שיניים בחברות הביטוח
 • חדש:ביטוח תאונות אישיות בחברות הביטוח

רכישת ביטוח וחידושו

 • חדש:רכישת ביטוח בריאות במסגרת חברות הביטוח
 • חיתום
 • חדש:כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי
 • איסור דרישת מידע גנטי ממבוטח או מאדם המבקש לרכוש פוליסת ביטוח
 • חדש:הודעה למבוטח על חידוש ושינויים בפוליסת בריאות פרטי-אישי
 • חדש:הסכמת מבוטח לחידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח בריאות פרטי אישי
 • חדש:הסכמת מבוטח לחידוש פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי
 • חדש:הודעה למבוטח על שינויים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי

חובות המבוטח

 • חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח
 • תשלום דמי ביטוח
 • חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח
 • חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח


קבלת תגמולים מחברת הביטוח

 • חדש:תגמולי ביטוח
 • חדש:הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח בריאות
 • חדש:בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח
 • חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח
 • חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח

ביטול והפסקת הביטוח

 • חדש:ביטול פוליסת ביטוח בריאות על ידי המבוטח
 • חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח
 • חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח


אנשים עם מוגבלות

עובדים זרים

תלונות וערעורים

מציע לייצר ערך על הגשת ערעור במקרה שחברת ביטוח מסרבת לשלם וכו'

מושגים

מתבלט אם לוור על התיבה הזו כי כל המושגים כבר שולבו בתיבות הרלוונטיות למעלה

 • חיתום
 • חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח
 • חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח
 • חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח
 • חדש:דמי ביטוח (פרמיה)
 • חדש:תגמולי ביטוח


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים