(גורמי ממשל)
 
(18 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 7: שורה 7:
 
ברכישת פוליסת ביטוח מכוננים יחסים בין המבוטח לחברת הביטוח. זהו חוזה בין שני צדדים, אבל הוא לא בלתי מפוקח - "חוק חוזה ביטוח" מחייב שהפוליסה תעמוד בתנאים מסוימים, המפורטים בפורטל זה. תוכלו למצוא כאן תשובות לשאלות על מימוש הביטוח הפרטי בנושאים כמו טיפולי שיניים, ניתוחים, השתלות, פרוצדורות רפואיות בחו"ל ועוד; וכן על תהליך רכישת הפוליסה, תשלומי דמי הביטוח, ביטול חוזה ועוד.
 
ברכישת פוליסת ביטוח מכוננים יחסים בין המבוטח לחברת הביטוח. זהו חוזה בין שני צדדים, אבל הוא לא בלתי מפוקח - "חוק חוזה ביטוח" מחייב שהפוליסה תעמוד בתנאים מסוימים, המפורטים בפורטל זה. תוכלו למצוא כאן תשובות לשאלות על מימוש הביטוח הפרטי בנושאים כמו טיפולי שיניים, ניתוחים, השתלות, פרוצדורות רפואיות בחו"ל ועוד; וכן על תהליך רכישת הפוליסה, תשלומי דמי הביטוח, ביטול חוזה ועוד.
  
שימו לב: בטרם אתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי, רצוי לבדוק מה מכסה ביטוח הבריאות הממלכתי שלכם והביטוח המשלים (אם יש לכם כזה) כדי למנוע כפילויות. את הבדיקה ניתן לעשות באתר הר הביטוח.  
+
שימו לב: בטרם אתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי, רצוי לבדוק מה מכסה ביטוח הבריאות הממלכתי שלכם והביטוח המשלים (אם יש לכם כזה) כדי למנוע כפילויות. את הבדיקה ניתן לעשות ב[https://harb.cma.gov.il/ אתר הר הביטוח].  
 
}}
 
}}
  
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[צרכנות]]
 
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
|[[שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)]]
 
|[[שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)]]
 +
| [[צרכנות]]
 
}}
 
}}
  
שורה 20: שורה 20:
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
 
{{פורטל/תחילת טבלת זכויות}}
  
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=סוגי ביטוחי בריאות}}
+
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=סוגי ביטוחי בריאות פרטיים}}
* [[ביטוח בריאות|ביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות]]
+
* [[ביטוח בריאות פרטי-אישי]]  
* [[שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)]]
+
* [[ביטוח בריאות קבוצתי]]
* [[חדש:ביטוח בריאות פרטי-אישי]]  
 
* [[חדש:ביטוח בריאות קבוצתי]]
 
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=כיסויים במסגרת ביטוחי בריאות פרטי}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=כיסויים במסגרת ביטוחי בריאות פרטי}}
* [[חדש:ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[ביטוח ניתוחים בארץ ובחו"ל במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
* [[חדש:ביטוח השתלות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[ביטוח השתלות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
* [[חדש:ביטוח תרופות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[ביטוח תרופות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
* [[חדש:ביטוח מחלות קשות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[ביטוח מחלות קשות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
* [[חדש:ביטוח טיפולי שיניים במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[ביטוח טיפולי שיניים במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
* [[חדש:ביטוח תאונות אישיות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[ביטוח תאונות אישיות במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=רכישת ביטוח וחידושו}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=רכישת ביטוח וחידושו}}
* [[חדש:רכישת ביטוח בריאות פרטי (אישי וקבוצתי)]]
+
* [[רכישת ביטוח בריאות פרטי (אישי וקבוצתי)]]
 
* [[חיתום]]
 
* [[חיתום]]
* [[חדש:כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
 
* [[איסור דרישת מידע גנטי ממבוטח או מאדם המבקש לרכוש פוליסת ביטוח]]
 
* [[איסור דרישת מידע גנטי ממבוטח או מאדם המבקש לרכוש פוליסת ביטוח]]
* [[חדש:הודעה למבוטח על חידוש ושינויים בפוליסת בריאות פרטי-אישי]]
+
* [[הודעה למבוטח על חידוש ושינויים בפוליסת בריאות פרטי-אישי]]
* [[חדש:הסכמת מבוטח לחידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח בריאות פרטי אישי]]
+
* [[הסכמת מבוטח לחידוש אוטומטי של פוליסת ביטוח בריאות פרטי אישי]]
* [[חדש:הסכמת מבוטח לחידוש פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי]]
+
* [[הסכמת מבוטח לחידוש פוליסת ביטוח בריאות קבוצתי]]
* [[חדש:הודעה למבוטח על שינויים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי]]
+
* [[הודעה למבוטח על שינויים בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתי]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=חובות המבוטח}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=חובות המבוטח}}
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
+
* [[גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
* [[חדש:דמי ביטוח (פרמיה)|תשלום דמי ביטוח]]
+
* [[דמי ביטוח (פרמיה)|תשלום דמי ביטוח]]
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
+
* [[ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]  
+
* [[ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]  
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
שורה 59: שורה 57:
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=קבלת תגמולים מחברת הביטוח}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=קבלת תגמולים מחברת הביטוח}}
* [[חדש:תגמולי ביטוח]]
+
* [[תגמולי ביטוח]]
* [[חדש:הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח בריאות]]
+
* [[הגשת תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח בריאות]]
* [[חדש:בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח]]
+
* [[בדיקת פוליגרף במסגרת תביעת ביטוח]]
* [[חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
+
* [[תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
* [[חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
+
* [[תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=ביטול והפסקת הביטוח}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=ביטול והפסקת הביטוח}}
* [[חדש:ביטול פוליסת ביטוח בריאות על ידי המבוטח]]
+
* [[ביטול פוליסת ביטוח בריאות על ידי המבוטח]]
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
+
* [[ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח עקב הפרת חובת הגילוי הנאות מצד המבוטח]]
* [[חדש:ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]  
+
* [[ביטול חוזה ביטוח על ידי חברת הביטוח בשל אי תשלום דמי ביטוח]]  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
שורה 76: שורה 74:
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=אנשים עם מוגבלות}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=אנשים עם מוגבלות}}
 
* [[איסור אפליית אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח (יחס שונה)]]
 
* [[איסור אפליית אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח (יחס שונה)]]
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח|חובת גילוי אודות המוגבלות]]
+
* [[גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח|חובת גילוי אודות המוגבלות]]
* [[חדש:כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
+
* [[כיסוי ביטוחי להחמרה של מחלה קיימת במסגרת ביטוח בריאות פרטי]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
שורה 83: שורה 81:
 
* [[ביטוח בריאות לעובדים זרים]]
 
* [[ביטוח בריאות לעובדים זרים]]
 
* [[תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר]]
 
* [[תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר]]
* [[חדש:איסור העברת מידע רפואי של עובד זר מחברת הביטוח אל המעסיק]]
+
* [[איסור העברת מידע רפואי של עובד זר מחברת הביטוח אל המעסיק]]
* [[חדש:חוות דעת רפואית נגדית לעובד זר המבוטח בביטוח בריאות]]
+
* [[חוות דעת רפואית נגדית לעובד זר המבוטח בביטוח בריאות]]
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות וערעורים}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=תלונות וערעורים}}
'''<big>מציע לייצר ערך על הגשת ערעור במקרה שחברת ביטוח מסרבת לשלם וכו'</big>'''
 
'''<big>(אני לא יודעת מה להגיד על זה חוץ מ"תשאלו בחברת הביטוח איך מגישים ערעור")</big>'''
 
 
* [[הגשת תלונה או פנייה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה]]
 
* [[הגשת תלונה או פנייה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה]]
  
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=ביטוחים סיעודיים}}
 +
* [[ביטוח סיעודי פרטי]]
 +
* [[ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד של קופות החולים]]
 +
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 +
 +
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=ביטוחי בריאות לא פרטיים}}
 +
* [[ביטוח בריאות|ביטוח בריאות במסגרת חוק ביטוח בריאות]]
 +
* [[שירותי בריאות נוספים (ביטוח משלים)|ביטוח משלים במסגרת קופות החולים (שב"ן)]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות|כותרת=מושגים}}
<big>'''מתלבט אם לוור על התיבה הזו כי כל המושגים כבר שולבו בתיבות הרלוונטיות למעלה'''</big>
 
'''<big>(אם הכל נמצא אז אפשר)</big>'''
 
 
* [[חיתום]]
 
* [[חיתום]]
* [[חדש:גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
+
* [[גילוי נאות בכריתת חוזה ביטוח]]
* [[חדש:תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
+
* [[תקופת אכשרה בפוליסת ביטוח]]
* [[חדש:תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
+
* [[תקופת המתנה בפוליסת ביטוח]]
* [[חדש:דמי ביטוח (פרמיה)]]
+
* [[דמי ביטוח (פרמיה)]]
* [[חדש:תגמולי ביטוח]]
+
* [[תגמולי ביטוח]]
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
 
{{פורטל/תיבת זכויות/סיום}}
  
שורה 110: שורה 114:
  
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
+
<!--
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
  
 
+
-->
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[רשות שוק ההון, הביטוח והחסכון]]
+
* [[רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון]]
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
  
 
+
-->
 
==חקיקה ונהלים ==
 
==חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144_001.htm חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/144_001.htm חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981]
שורה 127: שורה 131:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
* [https://haotzarsheli.mof.gov.il/Subject/Pages/Choosing-Health-Insurance.aspx מידע בדבר רכישת ביטוח בריאות] באתר משרד האוצר.
 +
* [https://mof.gov.il/hon/Consumer-Information/Consumer-Insurance/Pages/HealthInsuranceGuid.aspx מדריך ביטוח בריאות] באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 
[[קטגוריה:פורטלים]]
 +
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
 
[[קטגוריה:צרכנות]]
 
[[קטגוריה:צרכנות]]
[[קטגוריה:בריאות ומחלות]]
+
[[קטגוריה:ביטוח בריאות]]
[[קטגוריה:ביטוח]]
+
[[en:Private Health Insurance]]
 +
[[ar:تأمينات صحيّة خاصة]]

גרסה אחרונה מ־18:54, 8 בפברואר 2021

כל מה שצריך לדעת על ביטוח בריאות פרטי, משלב הרכישה ועד המימוש

ישראלים רבים רוכשים כיום ביטוחי בריאות פרטיים, נוסף על ביטוח הבריאות הממלכתי והמשלים, למקרה שיזדקקו לטיפולים רפואיים מיוחדים, תרופות שאין בסל התרופות, ניתוחים בחו"ל ועוד.

ברכישת פוליסת ביטוח מכוננים יחסים בין המבוטח לחברת הביטוח. זהו חוזה בין שני צדדים, אבל הוא לא בלתי מפוקח - "חוק חוזה ביטוח" מחייב שהפוליסה תעמוד בתנאים מסוימים, המפורטים בפורטל זה. תוכלו למצוא כאן תשובות לשאלות על מימוש הביטוח הפרטי בנושאים כמו טיפולי שיניים, ניתוחים, השתלות, פרוצדורות רפואיות בחו"ל ועוד; וכן על תהליך רכישת הפוליסה, תשלומי דמי הביטוח, ביטול חוזה ועוד.

שימו לב: בטרם אתם רוכשים ביטוח בריאות פרטי, רצוי לבדוק מה מכסה ביטוח הבריאות הממלכתי שלכם והביטוח המשלים (אם יש לכם כזה) כדי למנוע כפילויות. את הבדיקה ניתן לעשות באתר הר הביטוח.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים