תבנית:חוק/תחילת טור ימני

ביטוח אמהות נכנס לתוקף ב-1954 והוא נמנה עם חמשת ענפי הביטוח הראשונים בחוק הביטוח הלאומי.

עיקר תפקידו של ביטוח אמהות להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת ולילוד ולפצות יולדת עובדת על אבדן הכנסה עקב ההריון והלידה.‬

ביטוח אמהות מגדיר את התנאים לקבלת הקצבאות והתשלומים הבאים:
בדיקת מי שפיר, גמלה לשמירת הריון‬, מענק אשפוז‬, מענק לידה‬, דמי לידה (תשלום בעד חופשת לידה)‬, דמי לידה לאב‬, מענק להורה מאמץ‬, דמי חופשה להורים מאמצים‬, תשלום בעד ילוד שאמו נפטרה‬, פינוי יולדת באמבולנס.

למידע נוסף על ביטוח אמהות ראו באתר הביטוח הלאומי.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

חוקים ותקנות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם