הקדמה:

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי מבוטחים בביטוח חיים ובביטוח תאונות אישיות על ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או במקרה של משרתים חרדים, על ידי ארגון חברים
ביטוחים אלו מאפשרים קבלת פיצוי במקרה מוות של מתנדב, או במקרה של פגיעה או נכות (צמיתה וזמנית) כתוצאה מתאונה, למעט במקרים של תאונות דרכים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מתנדבי שירות לאומי-אזרחי מבוטחים בביטוח חיים ובביטוח תאונות אישיות על ידי ארגוני ההתנדבות המוכרים או במקרה של משרתים חרדים, על ידי ארגון חברים.

  • חברות הביטוח נבחרות על-ידי הארגונים, ותנאי הביטוח כפופים לפוליסה שנרכשה.
  • על פי הנחית רשות השירות הלאומי-אזרחי:
    • על ביטוח החיים לכלול פיצוי המשפחה בסכום של עד 120,000 ש"ח במקרה מוות מכל סיבה שהיא של מתנדב בשירות הלאומי-אזרחי (למעט במקרה המכוסה בפוליסה של ביטוח תאונות אישיות או כתוצאה מתאונת דרכים).
    • על פוליסת תאונות אישיות לבטח כנגד מקרה נכות (צמיתה וזמנית) למעט מקרה של תאונת דרכים, כאשר גבול האחריות למקרה נכות הינו 120,000 דולר למתנדב.

מי זכאי?

  • מתנדבי שירות לאומי-אזרחי.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • חברת הביטוח נבחרת על-ידי הארגונים, ולכן משתנה בין הארגונים השונים.
  • בנוסף לביטוח תאונות אישיות, מתנדב אשר נפגע במסגרת השירות עשוי להיות זכאי גם לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי.

ארגוני התנדבות מוכרים

  • חברים - הגוף המתפעל את השירות האזרחי לחרדים


גורמי ממשל

מקורות