מ
שורה 1: שורה 1:
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 +
{{דגשים
 +
| מידע  =
 +
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 +
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 +
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 +
| ממשל  = ראו פרטים נוספים ב[http://www.eshelnet.org.il/?catid={039A4F3B-D6B8-4610-883C-9E01DBC3527A} אתר אשל]
 +
}}
  
 
הזכות לסיעוד מעוגנת במסגרת [[חוק ביטוח סיעוד|פרק ביטוח סיעוד]] שבתוך [[חוק הביטוח הלאומי]], הקובע את תנאי הזכאות ל[[גמלת סיעוד]].
 
הזכות לסיעוד מעוגנת במסגרת [[חוק ביטוח סיעוד|פרק ביטוח סיעוד]] שבתוך [[חוק הביטוח הלאומי]], הקובע את תנאי הזכאות ל[[גמלת סיעוד]].
שורה 13: שורה 20:
 
# פוליסות קבוצתיות (קולקטיביות), הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף להן במסגרת היותו חבר באותה קבוצה (לדוגמא, עובד במפעל שועד העובדים התקשר באופן קולקטיבי עם חברת ביטוח מסויימת).  
 
# פוליסות קבוצתיות (קולקטיביות), הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף להן במסגרת היותו חבר באותה קבוצה (לדוגמא, עובד במפעל שועד העובדים התקשר באופן קולקטיבי עם חברת ביטוח מסויימת).  
 
# פוליסות הביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח הנוספים מטעם קופות החולים הפועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התנאים בכל אחת מההתקשרויות הוא שונה, ויש לבדוק בפוליסה את התנאים הספציפיים.  
 
# פוליסות הביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח הנוספים מטעם קופות החולים הפועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התנאים בכל אחת מההתקשרויות הוא שונה, ויש לבדוק בפוליסה את התנאים הספציפיים.  
 
+
<!--
 
מושגים בסיסיים בביטוח סיעודי פרטי:  
 
מושגים בסיסיים בביטוח סיעודי פרטי:  
 
באופן קונקרטי, ניתן לבחון את הנושאים הבאים, על מנת להבין את תוכן הזכויות. יודגש – כל חברת ביטוח, וכל פוליסה קובעת תנאים שונים ביחס לכל אחד מהמושגים המפורטים להלן, ולכן חייבים לבדוק את הסכם הביטוח לפני שחותמים עליו בכדי להבין ולדעת מראש את התנאים (ובכדי שניתן יהיה להשוות בין ההצעות השונות):
 
באופן קונקרטי, ניתן לבחון את הנושאים הבאים, על מנת להבין את תוכן הזכויות. יודגש – כל חברת ביטוח, וכל פוליסה קובעת תנאים שונים ביחס לכל אחד מהמושגים המפורטים להלן, ולכן חייבים לבדוק את הסכם הביטוח לפני שחותמים עליו בכדי להבין ולדעת מראש את התנאים (ובכדי שניתן יהיה להשוות בין ההצעות השונות):
שורה 25: שורה 32:
 
* ''הסיכון/המקרה הביטוחי'' – המקרה והתנאים שצריכים להתקיים על מנת שאדם יהיה זכאי לקבל את הזכויות והתשלומים מכוח הפוליסה. בביטוחים הסיעודיים, מקרה הביטוח הוא הפיכת האדם ל''סיעודי''. ההגדרות בתחום זה עשויות להשתנות מפוליסה לפוליסה, ולעיתים תכופות חברות הביטוח מתנות את אישור המצב הסיעודי בבדיקה של רופא מטעמן.
 
* ''הסיכון/המקרה הביטוחי'' – המקרה והתנאים שצריכים להתקיים על מנת שאדם יהיה זכאי לקבל את הזכויות והתשלומים מכוח הפוליסה. בביטוחים הסיעודיים, מקרה הביטוח הוא הפיכת האדם ל''סיעודי''. ההגדרות בתחום זה עשויות להשתנות מפוליסה לפוליסה, ולעיתים תכופות חברות הביטוח מתנות את אישור המצב הסיעודי בבדיקה של רופא מטעמן.
 
* ''הכיסוי הביטוחי'' – מה בעצם המבוטח זכאי: הזכויות אותם מקבלים במקרה שמתרחש המקרה הביטוחי. בביטוחים הסיעודיים הפרטיים ייתכנו אפשרויות מגוונות, החל משיפוי ההוצאות בגין האשפוז הסיעודי (בכפוף להמצאת הקבלות) דרך תשלום פיצוי כספי קבוע (ללא קשר הכרחי לגובה ההוצאות בפועל) וכלה באספקת השירות האישפוזי בפועל ותשלום ישיר בעבור אספקת השירות. תקופת הכיסוי הביטוח משתנה מפוליסה ולפוליסה ובדרך כלל מוגבלת בין שלוש לחמש שנים. גובה התשלום גם הוא משתנה מפוליסה לפוליסה ותלוי בפרמיה החודשית ששולמה על ידי המבוטח.  
 
* ''הכיסוי הביטוחי'' – מה בעצם המבוטח זכאי: הזכויות אותם מקבלים במקרה שמתרחש המקרה הביטוחי. בביטוחים הסיעודיים הפרטיים ייתכנו אפשרויות מגוונות, החל משיפוי ההוצאות בגין האשפוז הסיעודי (בכפוף להמצאת הקבלות) דרך תשלום פיצוי כספי קבוע (ללא קשר הכרחי לגובה ההוצאות בפועל) וכלה באספקת השירות האישפוזי בפועל ותשלום ישיר בעבור אספקת השירות. תקופת הכיסוי הביטוח משתנה מפוליסה ולפוליסה ובדרך כלל מוגבלת בין שלוש לחמש שנים. גובה התשלום גם הוא משתנה מפוליסה לפוליסה ותלוי בפרמיה החודשית ששולמה על ידי המבוטח.  
 
+
-->
 
=== אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם ===
 
=== אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם ===
 
בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.
 
בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.
שורה 51: שורה 58:
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/סיום טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
 
{{מושג/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
+
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
 
| [[זיקנה והזדקנות#החולה הסיעודי|הקשיש הסיעודי]]
 
| [[זיקנה והזדקנות#החולה הסיעודי|הקשיש הסיעודי]]

גרסה מ־00:00, 5 במרץ 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

ראו פרטים נוספים באתר אשל

הזכות לסיעוד מעוגנת במסגרת פרק ביטוח סיעוד שבתוך חוק הביטוח הלאומי, הקובע את תנאי הזכאות לגמלת סיעוד.

יחד עם זאת, פעמים רבות יש צורך במענה וסיוע בנוסף או בנפרד מהגמלה, עבור מי שמתקשה בביצוע פעולות יומיומיות וזקוק לעזרה וטיפול סיעודי. לשם כך, באפשרות כל אדם בישראל לרכוש לעצמו ביטוח סיעודי פרטי בשוק הפרטי.

התנאים והזכויות של פוליסות הביטוח שונים מחברה לחברה ומעוגנים במסגרת הסכם הפוליסה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:

  1. פוליסות פרטיות אינדבידואליות, הנרכשות על ידי אנשים בודדים דרך סוכני הביטוח האישיים שלהם.
  2. פוליסות קבוצתיות (קולקטיביות), הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף להן במסגרת היותו חבר באותה קבוצה (לדוגמא, עובד במפעל שועד העובדים התקשר באופן קולקטיבי עם חברת ביטוח מסויימת).
  3. פוליסות הביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח הנוספים מטעם קופות החולים הפועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התנאים בכל אחת מההתקשרויות הוא שונה, ויש לבדוק בפוליסה את התנאים הספציפיים.

אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם

בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.

על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), הקובעות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.

התקנות תקפות לגבי הפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004, ומטרתן לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה.

תקדימים משפטיים

  • בג"צ: יש להקים ועדות ערר על החלטות לדחיית תביעות לגמלת סיעוד

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי