מ
מ
שורה 1: שורה 1:
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{מושג/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, רשאיות חברות הביטוח לסרב לשלם דמי ביטוח על רקע מצב רפואי קודם רק בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
שורה 17: שורה 17:
  
 
קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:  
 
קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:  
# פוליסות פרטיות אינדבידואליות, הנרכשות על ידי אנשים בודדים דרך סוכני הביטוח האישיים שלהם.  
+
# פוליסות פרטיות הנרכשות על ידי אנשים דרך סוכני הביטוח האישיים שלהם.  
# פוליסות קבוצתיות (קולקטיביות), הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף להן במסגרת היותו חבר באותה קבוצה (לדוגמא, עובד במפעל שועד העובדים התקשר באופן קולקטיבי עם חברת ביטוח מסויימת).  
+
# פוליסות קולקטיביות הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף אליהן במסגרת היותו חלק מאותה קבוצה.
# פוליסות הביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח הנוספים מטעם קופות החולים הפועלות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התנאים בכל אחת מההתקשרויות הוא שונה, ויש לבדוק בפוליסה את התנאים הספציפיים.  
+
# פוליסות ביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח מטעם קופות החולים.  
 
<!--
 
<!--
 
מושגים בסיסיים בביטוח סיעודי פרטי:  
 
מושגים בסיסיים בביטוח סיעודי פרטי:  
שורה 34: שורה 34:
 
-->
 
-->
 
=== אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם ===
 
=== אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם ===
בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, טוענת חברות הביטוח כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.
+
בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, רק כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, בודקת חברות הביטוח את התצהיר שלו ואז טוענת כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.
 
 
על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן '''תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם)''', הקובעות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.
 
  
 +
על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן '''תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם)''', הקובעות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה''' בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65.
 +
'''
 
התקנות תקפות לגבי הפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004, ומטרתן לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה.  
 
התקנות תקפות לגבי הפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004, ומטרתן לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה.  
  

גרסה מ־00:20, 5 במרץ 2011

תבנית:מושג/תחילת טור ימני

על פי תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח, רשאיות חברות הביטוח לסרב לשלם דמי ביטוח על רקע מצב רפואי קודם רק בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח
ראו פרטים נוספים באתר אשל

הזכות לסיעוד מעוגנת במסגרת פרק ביטוח סיעוד שבתוך חוק הביטוח הלאומי, הקובע את תנאי הזכאות לגמלת סיעוד.

יחד עם זאת, פעמים רבות יש צורך במענה וסיוע בנוסף או בנפרד מהגמלה, עבור מי שמתקשה בביצוע פעולות יומיומיות וזקוק לעזרה וטיפול סיעודי. לשם כך, באפשרות כל אדם בישראל לרכוש לעצמו ביטוח סיעודי פרטי בשוק הפרטי.

התנאים והזכויות של פוליסות הביטוח שונים מחברה לחברה ומעוגנים במסגרת הסכם הפוליסה.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

קיימים שלושה סוגים עקריים של פוליסות ביטוח סיעוד פרטי:

  1. פוליסות פרטיות הנרכשות על ידי אנשים דרך סוכני הביטוח האישיים שלהם.
  2. פוליסות קולקטיביות הנרכשות על ידי ועדי עובדים או קבוצות אחרות, והיחיד מצטרף אליהן במסגרת היותו חלק מאותה קבוצה.
  3. פוליסות ביטוח המוצעות במסגרת שירותי הביטוח מטעם קופות החולים.

אי תשלום תגמולי ביטוח בשל מצב רפואי קודם

בזמן ההצטרפות לפוליסה, גובות חברות הביטוח תצהירי בריאות מהמצטרפים. לעתים, רק כאשר המבוטח נזקק לביטוח סיעודי, בודקת חברות הביטוח את התצהיר שלו ואז טוענת כי בשל מצבו הרפואי הקודם, כמוצהר בתצהיר הבריאות, היא אינה חייבת בתשלום דמי הביטוח או חייבת בתשלום מופחת בלבד.

על מנת למנוע מצבים כאלה, במארס 2004 נכנסו לתוקפן תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), הקובעות כי חברות הביטוח יכולות להמנע מתשלום תגמולי הביטוח או לשלמם באופן חלקי רק אם הדבר נעשה בתוך שנה מיום ההצטרפות לביטוח של מבוטח מתחת לגיל 65, ותוך חצי שנה אצל מבוטחים מעל גיל 65. התקנות תקפות לגבי הפוליסות שחודשו או נחתמו החל ממארס 2004, ומטרתן לעודד את חברות הביטוח לברר את מצבו הרפואי של המבוטח מיד עם הצטרפו ולא לאחר שנים רבות, כאשר מתעוררת בעיה.

תקדימים משפטיים

  • בג"צ: יש להקים ועדות ערר על החלטות לדחיית תביעות לגמלת סיעוד

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי

תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי