תבנית:מושג/תחילת טור ימני

הזכות לסיעוד מעוגנת במסגרת פרק ביטוח סיעוד שבתוך חוק הביטוח הלאומי. ג

החוק קובע את הזכאים לגמלת סיעוד אולם פעמים רבות יש צורך במענה וסיוע נוסף למי שמתקשה בביצוע פעולות יומיומיות וזקוק לעזרה וטיפול סיעודי. לשם כך, באפשרות כל אדם בישראל לרכוש לעצמו ביטוח סיעודי פרטי בשוק הפרטי.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי