תבנית:חוק/תחילת טור ימני

חוק ביטוח סיעוד הנו בעצם תיקון מספר 61 לחוק הביטוח הלאומי, שהתווסף אליו בשנת 1986 וממומש הלכה למעשה מאז אפריל 1988 על-ידי המוסד לביטוח לאומי, קופות החולים ולשכות הרווחה ברשויות המקומיות.

החוק קובע כי על המוסד לביטוח לאומי לספק גמלת סיעוד לקשישים שהגיעו לגיל פרישה, אשר מתגוררים בביתם או בדיור מוגן במחלקות עצמאיות, ונקבע שהם זקוקים לעזרה רבה בביצוע מרבית פעולות היומיום או להשגחה לשם שמירה על בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. החוק קובע גם את אופן הערכת התלות על-ידי אנשי המקצוע.

השירותים שניתן לקבל במסגרת ביטוח הסיעוד:

  • טיפול אישי וסיוע במשק הבית על-ידי מטפל
  • טיפול במרכז יום לקשיש
  • אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים
  • לחצן מצוקה
  • שירותי כביסה

תבנית:חוק/סיום הקדמה

נושאים וזכויות

חוקים ותקנות קשורים

תקדימים משפטיים

  • בג"צ: יש להקים ועדות ערר על החלטות לדחיית תביעות לגמלת סיעוד

הרחבות

תגיות

תבנית:חוק/סיום טור ימני

תבנית:חוק/תחילת טור שמאלי

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ביטוח סיעוד, 1986

תבנית:חוק/סיום טור שמאלי