(הפרת חובת המעסיק)
מ (מדור תשלומים -> אגף שירות למעסיקים)
שורה 71: שורה 71:
 
===הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים לעובדים פלסטינים העובדים בענף הבנייה===
 
===הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים לעובדים פלסטינים העובדים בענף הבנייה===
 
*מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]].  
 
*מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ב[[רשות האוכלוסין וההגירה]].  
*מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה גובה מהמעסיקים הפרשה בסך  8.33% עבור רכיב הפיצויים.
+
*אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה גובה מהמעסיקים הפרשה בסך  8.33% עבור רכיב הפיצויים.
 
*המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות  [https://ecom.gov.il/voucherspa/input/398אתר התשלומים הממשלתי] את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.   
 
*המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות  [https://ecom.gov.il/voucherspa/input/398אתר התשלומים הממשלתי] את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.   
 
* שיעור ההפרשות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל  בענף הבנייה הנו:
 
* שיעור ההפרשות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל  בענף הבנייה הנו:

גרסה מ־21:01, 10 בדצמבר 2019

הקדמה:

עובדי בניין ושיפוצים זכאים לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, גם אם הם מתחת לגיל 21
שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני הנו 13.1% מהשכר על חשבון המעסיק ו- % 6.6 על חשבון העובד
שיעור ההפרשות עבור עובדים פלסטינים הוא 15.43% מהשכר על חשבון המעסיק ו-6.6% על חשבון העובד, ועל המעסיקים לשלם את חלקם וחלק העובד באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה
על מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניין להפקיד את כספי הביטוח הפנסיוני ב בקופת פיקדון נפרדת בבנק מזרחי טפחות
למידע נוסף ראו את צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוצים והחקיקה בפרק של חקיקה ונהלים


עובדי בניין ושיפוצים זכאים לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתם הראשון, גם אם הם מתחת לגיל 21.

 • בהתאם לצו ההרחבה בענף הבניה משנת 2015, כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי, וכל עובד המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים, זכאי לביטוח פנסיוני בקרן פנסיה מקיפה חדשה או קופת גמל או ביטוח מנהלים על פי בחירתו, שיכלול כיסויים למקרה מוות ונכות.
 • עובד בניין ושיפוצים המבוטח בקרן פנסיה ותיקה - ימשיך להיות מבוטח בקרן הפנסיה הוותיקה, והמעסיק יעביר את ההפרשות והניכויים הדרושים על פי כל דין לקרן הפנסיה הוותיקה.
 • הזכאות לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד כאמור החל מיום עבודתו הראשון, וגם אם הוא מתחת לגיל 21.
 • בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 26.03.2018, אשר הורחב באמצעות צו הרחבה על כלל העובדים בענף הבנייה, שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני הנו 13.1% מהשכר על חשבון המעסיק ו-6.6% על חשבון העובד .
 • מעסיקים של עובדים זרים בענף הבניין צריכים להפקיד את כספי הביטוח הפנסיוני בקופת פיקדון נפרדת בבנק מזרחי טפחות. למידע נוסף ראו הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ולחברות סיעוד.
 • על מעסיקים של עובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה בישראל חלה חובה לשלם את ההפרשות עבור הביטוח הפנסיוני (את חלקם וחלק העובד) באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.

מי זכאי?

 • כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי, וכל עובד המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים.

מאיזה מועד זכאי העובד להפרשות לפנסיה

 • בהתאם לצו ההרחבה בענף הבניה משנת 2015 כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה המועסק בתפקיד שאינו משרדי, וכל עובד המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעסיק בתחום השיפוצים, זכאי לביטוח פנסיוני על פי בחירתו, שיכלול כיסויים למקרה מוות ונכות.
 • הזכאות לביטוח פנסיוני חלה על כל עובד כאמור החל מיום עבודתו הראשון, וגם אם הוא מתחת לגיל 21.

השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש לביטוח פנסיוני ולפיצויים

 • רכיבי השכר הבאים בחשבון השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים לביטוח הפנסיוני הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.
 • תוספת הכשרה לעובד שיפוצים הינה חלק מהשכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש לביטוח פנסיוני ולפיצויים.
 • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק - לפי הנמוך מביניהם , אך בכל מקרה השכר המבוטח לא יפחת מהשכר התעריפי המינימלי של עובדי הבניין, או עובדי השיפוצים או מנהלי העבודה בהתאמה.
 • תוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד אינה חלק משכר היסוד ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם אישי בין הצדדים.
 • יש לבחון האם התוספת היא תוספת אמיתית או תוספת פקטיבית אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד של העובד.
 • למידע נוסף ראו:רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.

שיעור ההפרשות

 • באפריל 2018 נחתם הסכם קיבוצי כללי להגדלת התנאים הפנסיוניים בענף הבניה אשר חל החל מיום 01.04.2018 על עובדים שמעסיקיהם חברים בהתאחדות בוני הארץ . ביוני 2018 הורחב ההסכם הקיבוצי באמצעות צו הרחבה על כלל העובדים בענף הבנייה.
 • על פי ההסכם הקיבוצי עובדים בענף הבנייה והשיפוצים זכאים החל מיום 01.04.2018 להפרשות לביטוח פנסיוני בשיעורים הגבוהים מאלו הנהוגים אצל שאר העובדים במשק. (צו ההרחבה נכנס לתוקף 3 חודשים מאוחר יותר).
 • להלן טבלה המסכמת את שיעור ההפרשות המינימליות לקרן פנסיה מקיפה, בהתאם לתקופות השונות:
תקופה הפרשות מעסיק לפנסיה הפרשות עובד לפנסיה הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורים סה"כ הפרשות
החל מיום 01.04.2018 7.1% 6.6% 6% 19.7%
מיום 01.01.2017 ועד ליום 31.03.2018 6.5% 6% 6% 18.5%
מיום 01.07.2016 ועד ליום 31.12.2017 6.25% 5.75% % 6 18%
החל מיום 01.01.2014 ועד ליום 30.06.2016 6% 5.5% 6% 17.5%
 • שיעור ההפרשות המצוין בטבלה, הנו שיעור ההפרשות המינימלי שחובה על המעסיק להפריש לפיצויים, אך הצדדים יכולים להסכים בניהם על הפרשת מלוא הסכום לפיצויים בשיעור של 8.33% מהשכר המבוטח.

שיעור ההפרשות לקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה

 • תשלום המעסיק לתגמולים לקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה, יפריש לפיצוי פיטורים 8.33% וההפרשות לתגמולים יכללו את תשלום המעסיק עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו, לא יפחת מ- 5% מהשכר המבוטח. ככל שהעלויות עבור תגמולי מעסיק ואובדן כושר עבודה יחד יהיו מעל ל-7.1% (בשל כך שעלות הכיסוי הביטוחי בגין אובדן כושר עבודה עולה על שיעור של 2.1%), העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה ביחד עם הפרשות החברה לדמי גמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר המבוטח.
 • על פי סעיף 3 לצו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני ממאי 2016, מעסיק רשאי להשוות את שיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים בקופת הביטוח לשיעור ההפרשה לרכיב פיצויי פיטורים בקרן הפנסיה, ולהפחית את שיעור ההפרשה לפיצויי פיטורים ל6% בלבד, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בעובד קיים או עובד חדש.

הפרשות לפנסיה ופיצויי פיטורים לעובדים פלסטינים העובדים בענף הבנייה

 • מי שמעסיק עובדים פלסטינים בענף הבנייה בישראל ישלם את חלקו של המעסיק וחלקו של העובד בביטוח הפנסיוני באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה גובה מהמעסיקים הפרשה בסך 8.33% עבור רכיב הפיצויים.
 • המעסיק יעביר למדור התשלומים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
 • שיעור ההפרשות לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה הנו:
הפרשות מעסיק לפנסיה הפרשות עובד לפנסיה הפרשות מעסיק לפיצויי פיטורים סה"כ הפרשות
7.1% 6.6% 8.33% (6% עבור פיצויים +2.33% השלמת פיצויים-החל ממרץ 2011) % 22.03

תהליך מימוש הזכות

 • זכות זו אמורה להינתן אוטומטית על-ידי המעסיק:
 • על העובד להודיע למעסיק באיזה סוג ביטוח פנסיוני הוא מעוניין.
 • על העובד להודיע למעסיק באיזה גוף מוסדי (קופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח) מסוים הוא בוחר לניהול החיסכון, ושאליו יש להעביר את הכספים.
 • על העובד למלא את הטפסים הנדרשים לצורך הצטרפות לביטוח הפנסיוני של הגוף המוסדי שבו בחר לנהל את הביטוח ולהחתים עליהם את המעסיק. ניתן להיעזר לשם כך בסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני מטעם המעסיק או מטעם העובד.
 • החל מ-01.11.2016 אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות ברירת מחדל" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים במכרז.
 • שימו לב - למעסיק אסור לגבות מהעובד תשלום כלשהו עבור הטיפול בביטוח הפנסיוני (כגון: "דמי פתיחת תיק וניהול"). כמו כן, גם הגוף המוסדי (קופת גמל, קרן פנסיה או חברת ביטוח) המנהל את הביטוח הפנסיוני אינו רשאי לגבות סכומי כסף מהעובד מלבד דמי ניהול (קיימת הגבלה על שיעור דמי הניהול המותר לגבייה).
 • למידע נוסף ראו:
 • עובדים זרים -
 • עובדים פלסטינים

חובת המעסיק להעביר את הכספים לגוף הפנסיוני

 • למידע אודות חובת המעסיק להעביר את הכספים לביטוח הפנסיוני, והסנקציות נגדו אם הפר את חובתו לחצו כאן.

הפרת חובת המעסיק

דוגמה
 • מעסיק שלא ביצע הפרשות לביטוח הפנסיוני של העובד במשך כל תקופת העבודה או בחלקה.
 • העובד הגיע לגיל פרישה, או שנגרמה לו נכות ואובדן כושר עבודה, וקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים מסרבים לשלם לעובד קצבה שכן הוא אינו מבוטח.
 • העובד רשאי לתבוע מהמעסיק את כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבל מהביטוח הפנסיוני אילו המעסיק הפריש את כל הסכומים במועד, כמו קצבת פנסיית נכות (אם נגרמה לו נכות) או קצבת פנסיה חודשית החל מגיל הפרישה ועד סוף החיים.
 • אם המעסיק ניכה את חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר, אך עיכב או לא העביר כלל את התשלומים אל הגוף המוסדי שבו מתנהל החשבון הפנסיוני של העובד, הוא עשוי להיחשב כמי שמבצע הלנת שכר ואף עבירה פלילית, וניתן להטיל עליו פיצויי הלנת שכר או עונשי מאסר או קנס.
 • הפרשות לביטוח פנסיוני בתקופת היעדרות של העובד מהעבודה

  ארגוני סיוע


  גורמי ממשל

  גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
  רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
  מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

  ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

  מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
  רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
  מוקד 8840* - המרכז לפניות הציבור של המשרד לשוויון חברתי אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

  חקיקה ונהלים