(33 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|מושג}}
+
{{עצם העניין}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = מי שרכושו ניזוק בשל מלחמה או [[פגיעת איבה (פעולת איבה)|פעולת איבה]], עשוי להיות זכאי לפיצויים בגין הנזק עד תקרה מסוימת
+
| מידע  = מי שרכושם ניזוק בשל מלחמה או [[פגיעת איבה (פעולת איבה)|פעולת איבה]], עשויים להיות זכאים ל[[פיצוי על נזק שנגרם לרכוש בגין פגיעת איבה על רקע גזעני או לאומני|פיצויים בגין הנזק]] עד תקרה מסוימת
 
|מידע2 = [[רשות המסים - הקרן לפיצויים|קרן הפיצויים ברשות המסים]] מאפשרת לרכוש ביטוח המעניק כיסוי נרחב יותר מהתקרה הקיימת בחוק
 
|מידע2 = [[רשות המסים - הקרן לפיצויים|קרן הפיצויים ברשות המסים]] מאפשרת לרכוש ביטוח המעניק כיסוי נרחב יותר מהתקרה הקיימת בחוק
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  =
 
| חשוב  =
| פיצוי = הפיצוי המקסימלי שיינתן עבור מי שרכש ביטוח לא יעלה על 892,778 ש"ח {{הערת עריכה | הערה = האם נכון? | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:15, 26 בספטמבר 2018 (IDT) }}
+
| פיצוי = הפיצוי המקסימלי שיינתן עבור מי שרכשו ביטוח לא יעלה על 919,306 ש"ח (נכון לינואר 2021)
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו ב[https://www.gov.il/he/Departments/Guides/home-insurance-authority-guide-for-home-goods?chapterIndex=1 אתר רשות המסים- הקרן לפיצויים]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[נפגעי פעולות איבה]]
 
| [[נפגעי פעולות איבה]]
| [[מצב חירום]]
+
| [[מצב חירום ומצב מיוחד בעורף]]
 +
| [[שאלות ותשובות לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות איבה]]
 +
| [[זכותון לנפגעי תקיפות גזעניות ולאומניות]]
 
| [[פיצוי על נזק שנגרם לרכוש בגין פגיעת איבה על רקע גזעני או לאומני]]
 
| [[פיצוי על נזק שנגרם לרכוש בגין פגיעת איבה על רקע גזעני או לאומני]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מי שחפציו ניזוקו כתוצאה מפעילות מלחמה או [[פגיעת איבה (פעולת איבה)]], זכאי לקבל [[פיצוי על נזק שנגרם לרכוש בגין פגיעת איבה על רקע גזעני או לאומני|פיצוי על הנזק שנגרם לחפציו]].
+
מי שחפציהם ניזוקו כתוצאה מפעילות מלחמה או [[פגיעת איבה (פעולת איבה)]], עשויים להיות זכאים ל[[פיצוי על נזק שנגרם לרכוש בגין פגיעת איבה על רקע גזעני או לאומני|פיצוי על הנזק שנגרם לחפציו]].
 
* נכון ליום 01.01.2018, סכום הפיצויים המקסימלי שעשוי להתקבל ללא תשלום כל פרמיה יהיה כאמור להלן:
 
{| class="wikitable visible-print-last-column" border="1"
 
|-
 
! סוגי חפצים ביתיים
 
! ליחיד
 
! לזוג נשוי או להורה יחיד
 
! לכל ילד (עד גיל 18)
 
! למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד
 
! class="visible-print" style="min-width:25%" | המשך טיפול
 
|-
 
| רהיטים
 
| 13,859 ש"ח
 
| 23,967 ש"ח
 
| 4,845 ש"ח
 
| 7,086 ש"ח
 
|
 
|-
 
| בגדים
 
| 5,960 ש"ח
 
| 11,922 ש"ח
 
| 1,788 ש"ח
 
| 5,960 ש"ח
 
|
 
|-
 
| מכשירי חשמל  ואלקטרוניקה
 
| 24,961 ש"ח
 
| 30,256 שח
 
| 507 ש"ח
 
| 3,971 ש"
 
|
 
|-
 
| חפץ ביתי אחר
 
| 8,928 ש"ח
 
| 21,426 ש"ח
 
| 1,964 ש"ח
 
| 3,928 ש"ח
 
|
 
|-
 
|}
 
  
* מי שמעוניין לקבל פיצוי בסכומים גבוהים יותר מהסכומים האמורים בטבלה, יכול לרכוש ביטוח לחפצים ביתיים ב[[רשות המסים - הקרן לפיצויים|קרן הפיצויים ברשות המסים]].
+
{{טבלת גובה פיצוי בגין רכוש שנפגע בפעולת איבה}}
* ביטוח הרשות כרוך בתשלום פרמיה שנתית בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של של החפצים אותם מבקשים לבטח.  
+
 
 +
* מי שמעוניינים לבטח את חפציהם בסכומים גבוהים יותר מהסכומים שצוינו בטבלה, יכולים לרכוש ביטוח לחפצים ביתיים ב[[רשות המסים - הקרן לפיצויים|קרן הפיצויים ברשות המסים]].
 +
* הביטוח כרוך בתשלום פרמיה שנתית בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של החפצים שמבקשים לבטח.  
 
{{דוגמה|
 
{{דוגמה|
* אדם יחיד זכאי לפיצוי מלא על רהיטים בשווי של 13,859 ש"ח.
+
* אדם יחיד שלא רכש ביטוח היה זכאי בשנת 2019 לפיצוי בשווי של 14,282 ש"ח על רהיטים.
* לאדם רהיטים בשווי כולל של 30,000 ש"ח, לכן השווי הנוסף יהיה השווי הכולל פחות סכום הפיצוי שניתן ללא רכישת הביטוח, כלומר 16,141 ש"ח.
+
* ליחיד שהיו לו רהיטים בשווי כולל של 30,000 ש"ח, השווי הנוסף היה השווי הכולל פחות סכום הפיצוי שניתן ללא רכישת הביטוח, כלומר 15,718 ש"ח.
* לכן סכום הפרמיה שתשולם תהיה 484 ש"ח.}}
+
* סכום הפרמיה היה 0.3% מתוך השווי הנוסף, כלומר 47.15 ש"ח.}}
{{הערת עריכה | הערה = האם הבנתי נכון? | חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:15, 26 בספטמבר 2018 (IDT) }}
 
* חשוב: השווי הנוסף לא יעלה, בסך הכל על 892,778 ₪.
 
{{הערת עריכה | הערה = "בסך הכל" כלומר לכל סוגי החפצים הביתיים ביחד? האם זוהי תקרת הפיצויים לפי הביטוח?| חתימה = [[משתמש:כרמל סחף|כרמל סחף]] ([[שיחת משתמש:כרמל סחף|שיחה]]) 13:15, 26 בספטמבר 2018 (IDT) }}
 
  
==אופן רכישת הביטוח==
+
* ניתן לבטח שווי נוסף בסך 919,306 ש"ח לכל היותר (נכון לינואר 2021).
'''* רכישת ביטוח באופן מקוון:'''
+
 
 +
==מי זכאי?==
 +
* כל מי שמעוניינים לבטח את רכושם מפני נזקי מלחמה או פעולת איבה בסכום העולה על התקרה הקבועה בתקנות.
 +
 
 +
==תהליך מימוש הזכות==
 +
*'''רכישת ביטוח באופן מקוון:'''
 
** ניתן למלא [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=propertytax%40taxes.gov.il טופס הצהרה מקוון] ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.
 
** ניתן למלא [https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=propertytax%40taxes.gov.il טופס הצהרה מקוון] ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.
** סיוע במילוי טופס ההצהרה המקוון ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל: roshmo@taxes.gov.il   (יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות).
+
** סיוע במילוי טופס ההצהרה המקוון ניתן לקבל באמצעות פנייה לדוא"ל: {{דואל|roshmo@taxes.gov.il}} (יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות).
'''* רכישת ביטוח במשרדי רשות המיסוי:'''  
+
*'''רכישת ביטוח במשרדי רשות המיסוי:'''  
** ניתן לפנות לאחד מהמשרדים המפורטים מטה, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.  
+
** ניתן לפנות לאחד מהמשרדים המפורטים מטה, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים שמעוניינים לבטח.  
 
** את טופס ההצהרה והקבלה על תשלום הפרמיה יש לשלוח אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה: רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד 1170 ירושלים.
 
** את טופס ההצהרה והקבלה על תשלום הפרמיה יש לשלוח אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה: רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד 1170 ירושלים.
**את טפסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמשרדים הבאים:
+
**את טופסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמשרדים הבאים:
 
**# משרד פקיד שומה אשקלון – רח' עוז 1 אשקלון.
 
**# משרד פקיד שומה אשקלון – רח' עוז 1 אשקלון.
 
**# משרד מיסוי מקרקעין תל אביב – דרך מנחם בגין 125 תל אביב.
 
**# משרד מיסוי מקרקעין תל אביב – דרך מנחם בגין 125 תל אביב.
שורה 82: שורה 48:
 
**# משרד מיסוי מקרקעין חיפה – פל-ים 15 חיפה (קומה 6)
 
**# משרד מיסוי מקרקעין חיפה – פל-ים 15 חיפה (קומה 6)
 
**# משרד מיסוי מקרקעין ירושלים – כנפי נשרים 66 ירושלים (קומה 3)
 
**# משרד מיסוי מקרקעין ירושלים – כנפי נשרים 66 ירושלים (קומה 3)
 +
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה, ויהיה תקף עד ליום 31.12 לאותה שנה.
 
* הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה, ויהיה תקף עד ליום 31.12 לאותה שנה.
* יש לשמור את הטופס לצורך הצגתו במקרה הצורך.
+
* יש לשמור את טופס ההצהרה לצורך הצגתו במקרה הצורך.
 
* עשויה להיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.
 
* עשויה להיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.
 +
* לאופן הגשת התביעה בפועל ראו [[פיצוי על נזק שנגרם לרכוש בגין פגיעת איבה על רקע גזעני או לאומני#תהליך מימוש הזכות|הגשת תביעה לפיצויים בגין נזקי מלחמה]].
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 +
-->
  
-->
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/273_001.htm#Seif27 חוק מס רכוש וקרן פיצויים] - סעיף 36(ב1).
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/273_001.htm#Seif27 חוק מס רכוש וקרן פיצויים] - סעיף 36(ב1).
שורה 95: שורה 64:
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* למידע נוסף ראו [https://taxes.gov.il/EmergencyInformationA_CompensationfundPropertyTax/Pages/Guides/PituyimGuidecitizenEiva.aspx מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה באתר הקרן לפיצויים ברשות המסים]
+
* למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/departments/guides/guide-for-civilians-property-damaged-in-hostilities מדריך לאזרחים שרכושם נפגע בפעולות מלחמה באתר הקרן לפיצויים ברשות המסים]
 
<!--
 
<!--
 
== תודות ==
 
== תודות ==
  
 
-->
 
-->
 +
 
==Metadata==
 
==Metadata==
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:מושגים]]
+
{{מטא
[[קטגוריה:נפגעי פעולות איבה]]
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן = נפגעי פעולות איבה
 +
}}
 
[[קטגוריה:מצב חירום]]
 
[[קטגוריה:מצב חירום]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
 
[[קטגוריה:ביטוח לאומי]]
שורה 110: שורה 82:
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:נכים]]
 
[[קטגוריה:סיוע כלכלי]]
 
[[קטגוריה:סיוע כלכלי]]
 +
[[קטגוריה:ינואר]]
 +
[[ar:تأمين اختياري للأغراض المنزلية بخصوص ضرر الحرب او العملية العدائية]]

גרסה אחרונה מ־10:40, 12 באוקטובר 2021

הקדמה:

מי שרכושם ניזוק בשל מלחמה או פעולת איבה, עשויים להיות זכאים לפיצויים בגין הנזק עד תקרה מסוימת
קרן הפיצויים ברשות המסים מאפשרת לרכוש ביטוח המעניק כיסוי נרחב יותר מהתקרה הקיימת בחוק
הפיצוי המקסימלי שיינתן עבור מי שרכשו ביטוח לא יעלה על 919,306 ש"ח (נכון לינואר 2021)

מי שחפציהם ניזוקו כתוצאה מפעילות מלחמה או פגיעת איבה (פעולת איבה), עשויים להיות זכאים לפיצוי על הנזק שנגרם לחפציו.

 • תקרת הפיצויים המקסימלית שנקבעה בחוק, נכון ל-01.01.2021:
סוגי חפצים ביתיים ליחיד לזוג נשוי או להורה יחיד לכל ילד (עד גיל 18) למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד המשך טיפול
רהיטים 15,393 ש"ח 26,620 ש"ח 5,382 ש"ח 7,870 ש"ח
בגדים 5,466 ש"ח 10,932 ש"ח 1,640 ש"ח 5,466 ש"ח
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 29,772 ש"ח 36,088 ש"ח 604.47 ש"ח 4,736 ש"ח
חפץ ביתי אחר 9,193 ש"ח 22,063 ש"ח 2,022 ש"ח 4,045 ש"ח
הערת עריכה
הסכומים המעודכנים מופיעים באתר רשות המסים
הערה מאת רבקה ניר (שיחה) 14:16, 17 במרץ 2019 (IST)
 • מי שמעוניינים לבטח את חפציהם בסכומים גבוהים יותר מהסכומים שצוינו בטבלה, יכולים לרכוש ביטוח לחפצים ביתיים בקרן הפיצויים ברשות המסים.
 • הביטוח כרוך בתשלום פרמיה שנתית בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של החפצים שמבקשים לבטח.
דוגמה
 • אדם יחיד שלא רכש ביטוח היה זכאי בשנת 2019 לפיצוי בשווי של 14,282 ש"ח על רהיטים.
 • ליחיד שהיו לו רהיטים בשווי כולל של 30,000 ש"ח, השווי הנוסף היה השווי הכולל פחות סכום הפיצוי שניתן ללא רכישת הביטוח, כלומר 15,718 ש"ח.
 • סכום הפרמיה היה 0.3% מתוך השווי הנוסף, כלומר 47.15 ש"ח.
 • ניתן לבטח שווי נוסף בסך 919,306 ש"ח לכל היותר (נכון לינואר 2021).

מי זכאי?

 • כל מי שמעוניינים לבטח את רכושם מפני נזקי מלחמה או פעולת איבה בסכום העולה על התקרה הקבועה בתקנות.

תהליך מימוש הזכות

 • רכישת ביטוח באופן מקוון:
  • ניתן למלא טופס הצהרה מקוון ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.
  • סיוע במילוי טופס ההצהרה המקוון ניתן לקבל באמצעות פנייה לדוא"ל: (יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות).
 • רכישת ביטוח במשרדי רשות המיסוי:
  • ניתן לפנות לאחד מהמשרדים המפורטים מטה, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים שמעוניינים לבטח.
  • את טופס ההצהרה והקבלה על תשלום הפרמיה יש לשלוח אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה: רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד 1170 ירושלים.
  • את טופסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמשרדים הבאים:
   1. משרד פקיד שומה אשקלון – רח' עוז 1 אשקלון.
   2. משרד מיסוי מקרקעין תל אביב – דרך מנחם בגין 125 תל אביב.
   3. משרד מיסוי מקרקעין טבריה – אלדחיף 23 טבריה (קומה 2)
   4. משרד מיסוי מקרקעין חיפה – פל-ים 15 חיפה (קומה 6)
   5. משרד מיסוי מקרקעין ירושלים – כנפי נשרים 66 ירושלים (קומה 3)

חשוב לדעת

 • הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה, ויהיה תקף עד ליום 31.12 לאותה שנה.
 • יש לשמור את טופס ההצהרה לצורך הצגתו במקרה הצורך.
 • עשויה להיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.
 • לאופן הגשת התביעה בפועל ראו הגשת תביעה לפיצויים בגין נזקי מלחמה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים