הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שחפציו ניזוקו כתוצאה מפעילות מלחמה או פגיעת איבה (פעולת איבה), זכאי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לחפציו.

נכון ליום 01.01.2018, סכום הפיצויים המקסימלי יהיה כאמור להלן:

סוגי חפצים ביתיים ליחיד לזוג נשוי או להורה יחיד לכל ילד (עד גיל 18) למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד המשך טיפול
רהיטים 13,859 ש"ח 23,967 ש"ח 4,845 ש"ח 7,086 ש"ח
בגדים 5,960 ש"ח 11,922 ש"ח 1,788 ש"ח 5,960 ש"ח
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 24,961 ש"ח 30,256 שח 507 ש"ח 3,971 ש"
חפץ ביתי אחר 8,928 ש"ח 21,426 ש"ח 1,964 ש"ח 3,928 ש"ח

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות