הקדמה:

מי שרכושו ניזוק בשל מלחמה או פעולת איבה, עשוי להיות זכאי לפיצויים בגין הנזק עד תקרה מסוימת
קרן הפיצויים ברשות המסים מאפשרת לרכוש ביטוח המעניק כיסוי נרחב יותר מהתקרה הקיימת בחוק
הפיצוי המקסימלי שיינתן עבור מי שרכש ביטוח לא יעלה על 892,778 ש"ח
לפרטים נוספים ראו באתר רשות המסים - הקרן לפיצויים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מי שחפציו ניזוקו כתוצאה מפעילות מלחמה או פגיעת איבה (פעולת איבה), זכאי לקבל פיצוי על הנזק שנגרם לחפציו.

 • נכון ליום 01.01.2018, סכום הפיצויים המקסימלי שעשוי להתקבל ללא תשלום כל פרמיה יהיה כאמור להלן:
סוגי חפצים ביתיים ליחיד לזוג נשוי או להורה יחיד לכל ילד (עד גיל 18) למבוגר הגר עם זוג או עם יחיד המשך טיפול
רהיטים 13,859 ש"ח 23,967 ש"ח 4,845 ש"ח 7,086 ש"ח
בגדים 5,960 ש"ח 11,922 ש"ח 1,788 ש"ח 5,960 ש"ח
מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 24,961 ש"ח 30,256 שח 507 ש"ח 3,971 ש"
חפץ ביתי אחר 8,928 ש"ח 21,426 ש"ח 1,964 ש"ח 3,928 ש"ח
 • מי שמעוניין לבטח את חפציו בסכומים גבוהים יותר מהסכומים האמורים בטבלה, יכול לרכוש ביטוח לחפצים ביתיים בקרן הפיצויים ברשות המסים.
 • הביטוח כרוך בתשלום פרמיה שנתית בשיעור של 0.3% מהשווי הנוסף של של החפצים אותם מבקשים לבטח.
דוגמה
 • בהתאם לטבלה לעיל, אדם יחיד שלא רכש ביטוח, זכאי לפיצוי על רהיטים בשווי של 13,859 ש"ח.
 • לאדם רהיטים בשווי כולל של 30,000 ש"ח. לכן, השווי הנוסף יהיה השווי הכולל פחות סכום הפיצוי שניתן ללא רכישת הביטוח, כלומר 16,141 ש"ח.
 • לפיכך, סכום הפרמיה שתשולם תהיה 484 ש"ח.
הערת עריכה
האם הבנתי נכון?
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 13:15, 26 בספטמבר 2018 (IDT)
 • חשוב: השווי הנוסף לא יעלה, בסך הכל על 892,778 ₪.
הערת עריכה
"בסך הכל" כלומר לכל סוגי החפצים הביתיים ביחד? האם זוהי גם תקרת הפיצויים לפי הביטוח?
הערה מאת כרמל סחף (שיחה) 13:15, 26 בספטמבר 2018 (IDT)

אופן רכישת הביטוח

* רכישת ביטוח באופן מקוון:

  • ניתן למלא טופס הצהרה מקוון ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.
  • סיוע במילוי טופס ההצהרה המקוון ניתן לקבל באמצעות פניה לדוא"ל: roshmo@taxes.gov.il (יש לציין שם ומספר טלפון להתקשרות).

* רכישת ביטוח במשרדי רשות המיסוי:

  • ניתן לפנות לאחד מהמשרדים המפורטים מטה, למלא טופס "הצהרה לצורך ביטוח חפצים ביתיים", ולשלם את הפרמיה בגין השווי הנוסף של הנכסים אותם מבוקש לבטח.
  • את טופס ההצהרה והקבלה על תשלום הפרמיה יש לשלוח אל רשות המסים - מחלקת פיצויי איבה: רחוב כנפי נשרים 5, ת.ד 1170 ירושלים.
  • את טפסי ההצהרה ניתן לקבל באחד מהמשרדים הבאים:
   1. משרד פקיד שומה אשקלון – רח' עוז 1 אשקלון.
   2. משרד מיסוי מקרקעין תל אביב – דרך מנחם בגין 125 תל אביב.
   3. משרד מיסוי מקרקעין טבריה – אלדחיף 23 טבריה (קומה 2)
   4. משרד מיסוי מקרקעין חיפה – פל-ים 15 חיפה (קומה 6)
   5. משרד מיסוי מקרקעין ירושלים – כנפי נשרים 66 ירושלים (קומה 3)

חשוב לדעת

 • הביטוח יכנס לתוקפו לאחר תשלום הפרמיה ואישור קבלת הצהרה, ויהיה תקף עד ליום 31.12 לאותה שנה.
 • יש לשמור את טופס ההצהרה לצורך הצגתו במקרה הצורך.
 • עשויה להיערך בדיקת התאמה בין החפצים שדווחו בטופס לבין קיומם בפועל.
 • לאופן הגשת התביעה בפועל ראו הגשת תביעה לפיצויים בגין נזקי מלחמה.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים