תבנית:זכות/תחילת טור ימני

מעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר מלא עבור משמרת שבוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה או שבוטלה בהתראה קצרה


שכר עבור משמרת שבוטלה או קוצרה שלא ביוזמת העובד - המעסיק חייב לשלם לעובד עבור הזמן שבו עמד לרשות העבודה.

לפיכך, אם בוטלה או קוצרה משמרת לאחר שהעובד הגיע לעבודה או בהתראה קצרה, ככלל נדרש המעסיק לשלם לעובד את מלוא שכרו עבור אותה משמרת. תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

כלל העובדים המועסקים במשמרות.

תהליך מימוש הזכות

הזכות אמורה להינתן על ידי המעסיק באופן אוטומטי. במקרה של הפרה ניתן לתבוע את המעסיק.

הרחבות

ענף הרחבה
אולמות וגני אירועים
  • עובדים באולמות ובגני אירועים שהתייצבו לעבודה ולא הועסקו מסיבות שאינן תלויות בהם יקבלו שכר עבור מחצית יום עבודה. אם התחילו לעבוד, יקבלו שכר עבור יום עבודה מלא. בנוסף, ישולמו להם דמי נסיעות.
עובדי שמירה ואבטחה
  • יש להודיע לעובד על ביטוח משמרת לפחות יומיים מראש. במידה וההודעה על ביטול המשמרת נמסרת בהתראה קצרה יותר, זכאי העובד לתשלום מלא בגין המשמרת שבוטלה.
  • עובד שהגיע לעבודה, ומשמרתו בוטלה, זכאי גם להחזר הוצאות נסיעה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תגיות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי

תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי