(עדכון לגבי זכאות של אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לביטול תוך 4 חודשים)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = [[חוק הגנת הצרכן]] מאפשר ללקוח של [[עסקה ברוכלות]] לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם
 
| מידע  = [[חוק הגנת הצרכן]] מאפשר ללקוח של [[עסקה ברוכלות]] לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם
 +
| מידע2 = צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, זכאי לבטל עסקה ברוכלות בתוך 4 חודשים
 
| איסור = לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר העשוי להתקלקל במהירות, כגון מוצרי מזון
 
| איסור = לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר העשוי להתקלקל במהירות, כגון מוצרי מזון
| חשוב  = בית העסק לא יכול לדרוש דמי ביטול על ביטול עסקה ברוכלות
+
| חשוב  = בית העסק אינו רשאי לגבות מהצרכן דמי ביטול בשל ביטול העסקה
| פיצוי = במקרה בו ה[[צרכן (לפי חוק הגנת הצרכן)|צרכן]] עמד בתנאים לביטול העסקה והעסק ([[עוסק (לפי חוק הגנת הצרכן)|עוסק]]) מסרב לבטל את העסקה, ניתן להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח  
+
| פיצוי = במקרה שמתקיימים התנאים לביטול העסקה ו[[עוסק (לפי חוק הגנת הצרכן)|והעסק]] מסרב לבטלה, ה[[צרכן (לפי חוק הגנת הצרכן)|צרכן]] רשאי להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  =  ניתן להגיש תלונה [http://www.moital.gov.il/NR/exeres/3AFA407D-D5BD-42B3-867B-6F798A323264.htm לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה]
+
| ממשל  =  כמו כן, ניתן [http://economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Pages/FilingAComplaint.aspx להגיש תלונה] לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה}}
}}
 
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
 +
חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח ב[[עסקה ברוכלות]] לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.
 +
* צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (החל מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים.
  
חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח ב[[עסקה ברוכלות]] לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.
 
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
<!-- כאן יש להכניס פירוט לגבי הזכאים לקבלת הזכות. -->
+
* כל לקוח ([[צרכן (לפי חוק הגנת הצרכן)|צרכן]]) של [[עסקה ברוכלות]] זכאי לבטל את העסקה '''בתוך 14 ימים''', בהתאם לתנאים.
* כל לקוח ([[צרכן (לפי חוק הגנת הצרכן)|צרכן]]) של [[עסקה ברוכלות]].
+
* לביטול עסקה ברוכלות '''בתוך 4 חודשים''' זכאים:
== תהליך מימוש הזכות ==
+
** אדם עם מוגבלות לפי [[הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות|הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]] (למידע נוסף, ראו [[ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות]]).
<!-- איך ניתן לממש את הזכות? נא להכניס כאן הסבר מפורט, כולל שלבים ופרטי קשר במידת הצורך. -->
+
** כל מי שמלאו לו 65 שנים (למידע נוסף, ראו [[ביטול עסקה על ידי אזרח ותיק]]).
* יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.
+
** עולה חדש, עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה (למידע נוסף, ראו [[ביטול עסקה על ידי עולה חדש]]).
 +
 
 +
== תהליך מימוש הזכות == <!-- מוטמע בערכים של האוכלוסיות הספציפיות המקושרים מסעיף מי זכאי -->
 +
* יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).
 
* במקרה של שירות מתמשך, כדוגמת שירותי תקשורת (טלפוניה, טלוויזיה רב-ערוצית, אינטרנט):
 
* במקרה של שירות מתמשך, כדוגמת שירותי תקשורת (טלפוניה, טלוויזיה רב-ערוצית, אינטרנט):
** ניתן לבטל עסקה ברוכלות גם לאחר תחילת מתן השירות כל עוד הביטול נעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.  
+
** ניתן לבטל עסקה ברוכלות גם לאחר תחילת מתן השירות כל עוד הביטול נעשה בתוך התקופה שנקבעה (14 ימים, או 4 חודשים בהתאם לאוכלוסיות הזכאיות) מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.  
** בית העסק אינו יכול לדרוש דמי ביטול, אך יכול לדרוש תשלום בעבור השירות שסופק עד למועד בו נמסרה הבקשה לביטול העסקה.
+
** בית העסק אינו רשאי לדרוש דמי ביטול, אך יכול לדרוש תשלום עבור השירות שסופק עד למועד שבו נמסרה הבקשה לביטול העסקה.
** במקרה שהותקן ציוד בבית הלקוח, בית העסק יכול לדרוש [[דמי התקנה|תשלום בעבור ההתקנה]] עד לסך של 100 ש"ח.  
+
** במקרה שהותקן ציוד בבית הלקוח, בית העסק יכול לדרוש [[דמי התקנה|תשלום עבור ההתקנה]] עד לסך של 100 ש"ח.  
 
* הודעת הביטול אינה חייבת להיות בכתב, וניתן למסור הודעת ביטול באמצעות הטלפון. ואולם, במקרה בו העסק מסרב לבטל את העסקה ומתכחש לקבלת הודעת הביטול בטלפון, יהיה על הצרכן להוכיח כי שוחח בטלפון עם העסק ואת תוכן השיחה.
 
* הודעת הביטול אינה חייבת להיות בכתב, וניתן למסור הודעת ביטול באמצעות הטלפון. ואולם, במקרה בו העסק מסרב לבטל את העסקה ומתכחש לקבלת הודעת הביטול בטלפון, יהיה על הצרכן להוכיח כי שוחח בטלפון עם העסק ואת תוכן השיחה.
 
* '''במקרה של מסירת הודעת ביטול בטלפון, מומלץ להקליט את השיחה עם נציג בית העסק'''.
 
* '''במקרה של מסירת הודעת ביטול בטלפון, מומלץ להקליט את השיחה עם נציג בית העסק'''.
שורה 41: שורה 45:
 
* ניתן לבקש את ביטול העסקה גם במצב בו נעשה שימוש במוצר או שאריזתו נפתחה ועדיין לא השתמשו בו. ואולם במצב בו השימוש גרם להרעה משמעותית במצבו של המוצר (ערכו של המוצר ירד), יכול בית העסק לדרוש מהצרכן פיצוי עבור הפחת שנגרם מהשימוש במוצר. בנוסף יכול בית העסק לקזז את הפחת במוצר מההחזר המגיע ללקוח, ולהחזיר לצרכן רק את ההפרש.
 
* ניתן לבקש את ביטול העסקה גם במצב בו נעשה שימוש במוצר או שאריזתו נפתחה ועדיין לא השתמשו בו. ואולם במצב בו השימוש גרם להרעה משמעותית במצבו של המוצר (ערכו של המוצר ירד), יכול בית העסק לדרוש מהצרכן פיצוי עבור הפחת שנגרם מהשימוש במוצר. בנוסף יכול בית העסק לקזז את הפחת במוצר מההחזר המגיע ללקוח, ולהחזיר לצרכן רק את ההפרש.
  
== חשוב לדעת ==
+
== חשוב לדעת == <!-- מוטמע בערכים של האוכלוסיות הספציפיות המקושרים מסעיף מי זכאי -->
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. ניתן למחוק סעיף זה אם אינו נחוץ. -->
 
 
* לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים (מוצר המאבד את ערכו במהירות, עוד בטרם החזרתו לעסק), כגון מוצרי חלב, עיתון וכד'.
 
* לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים (מוצר המאבד את ערכו במהירות, עוד בטרם החזרתו לעסק), כגון מוצרי חלב, עיתון וכד'.
* בית העסק או הרוכל אינו יכול לדרוש דמי ביטול.
+
* בית העסק אינו רשאי לדרוש דמי ביטול.
* במקרה שבו הצרכן עמד בתנאי הזמן לבקשת הביטול ושלח הודעה בדואר רשום (הוכחה לבקשת ביטולה ועדכון בית העסק בנושא) והעסק מסרב לבטל את העסקה, ניתן להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח כפי שבית המשפט יקבע.
+
* במקרה שבו הצרכן עמד בתנאי הזמן לבקשת הביטול ושלח הודעה בדואר רשום (הוכחה לבקשת ביטולה ועדכון בית העסק בנושא) והעסק מסרב לבטל את העסקה, ניתן להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח כפי שבית המשפט יקבע. כמו כן, ניתן [http://economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Pages/FilingAComplaint.aspx להגיש תלונה] לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה.
* בנסיבות ובמקרים מסויימים, ייתכן שניתן יהיה לבטל עסקה גם מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך (לדוגמה: במקרה של הפרת חוזה, אי אספקת סחורה, או הטעייה של הלקוח). במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הביטול. למידע על גופים שניתן לפנות אליהם לסיוע, ראו בפורטל [[צרכנות]].
+
* בנסיבות ובמקרים מסויימים, ייתכן שניתן יהיה לבטל עסקה גם מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך (לדוגמה: במקרה של הפרת חוזה, אי אספקת סחורה, או הטעייה של הלקוח). במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הביטול. למידע על גופים שניתן לפנות אליהם לסיוע, ראו "סיוע לצרכנים" בפורטל [[צרכנות]].
  
 
<!--== פסקי דין ==
 
<!--== פסקי דין ==
שורה 53: שורה 56:
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
* [http://emun.org אמון הציבור]
+
{{הטמעת כותרת|צרכנות#ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן]]
+
{{הטמעת כותרת|צרכנות#גורמי ממשל}}
* [[המועצה הישראלית לצרכנות]]
 
* [http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/2EAB7033-C34A-4ED7-ACAD-F218F07941B7/0/tipul2.doc רשימת גופים העוסקים בטיפול בתלונות בנושאי צרכנות במשרדי ממשלה וגופים ציבוריים] באתר [[משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה]]
 
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm#Seif5 חוק הגנת הצרכן] - סעיף 14.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/089_001.htm#Seif5 חוק הגנת הצרכן] - סעיף 14
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [http://economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/ConsumerInformation/Pages/Transaction.aspx עלון עסקה ברוכלות] של משרד הכלכלה
+
* [http://economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/ConsumerInformation/Pages/Transaction.aspx עסקה ברוכלות] באתר משרד הכלכלה
 
* [http://www.consumers.org.il/category/peddling המועצה הישראלית לצרכנות - מדריך בנושא עסקאות ברוכלות]
 
* [http://www.consumers.org.il/category/peddling המועצה הישראלית לצרכנות - מדריך בנושא עסקאות ברוכלות]
  

גרסה מ־12:28, 18 בדצמבר 2016

הקדמה:

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקה ברוכלות לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם
צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, זכאי לבטל עסקה ברוכלות בתוך 4 חודשים
לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר העשוי להתקלקל במהירות, כגון מוצרי מזון
בית העסק אינו רשאי לגבות מהצרכן דמי ביטול בשל ביטול העסקה
במקרה שמתקיימים התנאים לביטול העסקה ווהעסק מסרב לבטלה, הצרכן רשאי להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח
כמו כן, ניתן להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח בעסקה ברוכלות לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.

 • צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק (החל מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים.

מי זכאי?

 • כל לקוח (צרכן) של עסקה ברוכלות זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים, בהתאם לתנאים.
 • לביטול עסקה ברוכלות בתוך 4 חודשים זכאים:
  • אדם עם מוגבלות לפי הגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (למידע נוסף, ראו ביטול עסקה על ידי אדם עם מוגבלות).
  • כל מי שמלאו לו 65 שנים (למידע נוסף, ראו ביטול עסקה על ידי אזרח ותיק).
  • עולה חדש, עד 5 שנים מהיום שניתנה לו תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה (למידע נוסף, ראו ביטול עסקה על ידי עולה חדש).

תהליך מימוש הזכות

 • יש להודיע לבית העסק על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).
 • במקרה של שירות מתמשך, כדוגמת שירותי תקשורת (טלפוניה, טלוויזיה רב-ערוצית, אינטרנט):
  • ניתן לבטל עסקה ברוכלות גם לאחר תחילת מתן השירות כל עוד הביטול נעשה בתוך התקופה שנקבעה (14 ימים, או 4 חודשים בהתאם לאוכלוסיות הזכאיות) מיום קבלת המוצר או מיום קבלת החוזה, לפי המאוחר מביניהם.
  • בית העסק אינו רשאי לדרוש דמי ביטול, אך יכול לדרוש תשלום עבור השירות שסופק עד למועד שבו נמסרה הבקשה לביטול העסקה.
  • במקרה שהותקן ציוד בבית הלקוח, בית העסק יכול לדרוש תשלום עבור ההתקנה עד לסך של 100 ש"ח.
 • הודעת הביטול אינה חייבת להיות בכתב, וניתן למסור הודעת ביטול באמצעות הטלפון. ואולם, במקרה בו העסק מסרב לבטל את העסקה ומתכחש לקבלת הודעת הביטול בטלפון, יהיה על הצרכן להוכיח כי שוחח בטלפון עם העסק ואת תוכן השיחה.
 • במקרה של מסירת הודעת ביטול בטלפון, מומלץ להקליט את השיחה עם נציג בית העסק.
 • רצוי לשלוח את הודעת הביטול בכתב באמצעות דואר רשום, ולשמור עותק של המכתב ואת אישור המשלוח בדואר.
 • רצוי לתאר במכתב את כל תהליך השיווק וביצוע העסקה. נסיבות המכירה עשויות לבסס עילות נוספות לביטול העסקה, המקנות לצרכן זכויות נוספות. כמו במקרה של הטעיה על תכונות המוצר, ניצול מצוקה, אי מתן הזדמנות סבירה לעין בחוזה לפני החתימה.
 • ניתן לבקש את ביטול העסקה גם במצב בו נעשה שימוש במוצר או שאריזתו נפתחה ועדיין לא השתמשו בו. ואולם במצב בו השימוש גרם להרעה משמעותית במצבו של המוצר (ערכו של המוצר ירד), יכול בית העסק לדרוש מהצרכן פיצוי עבור הפחת שנגרם מהשימוש במוצר. בנוסף יכול בית העסק לקזז את הפחת במוצר מההחזר המגיע ללקוח, ולהחזיר לצרכן רק את ההפרש.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים (מוצר המאבד את ערכו במהירות, עוד בטרם החזרתו לעסק), כגון מוצרי חלב, עיתון וכד'.
 • בית העסק אינו רשאי לדרוש דמי ביטול.
 • במקרה שבו הצרכן עמד בתנאי הזמן לבקשת הביטול ושלח הודעה בדואר רשום (הוכחה לבקשת ביטולה ועדכון בית העסק בנושא) והעסק מסרב לבטל את העסקה, ניתן להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח כפי שבית המשפט יקבע. כמו כן, ניתן להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה.
 • בנסיבות ובמקרים מסויימים, ייתכן שניתן יהיה לבטל עסקה גם מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך (לדוגמה: במקרה של הפרת חוזה, אי אספקת סחורה, או הטעייה של הלקוח). במקרים אלה מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לפני הביטול. למידע על גופים שניתן לפנות אליהם לסיוע, ראו "סיוע לצרכנים" בפורטל צרכנות.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים