(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}} {{תקציר |תוכן= {{דגשים | מידע = | איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> |...")
 
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = מי שרכש שירותי תיירות יכול לבטל את העסקה בתנאים מסוימים
 +
|מידע2 = לעניין הביטול יש הבדל אם העסקה נעשתה פנים מול פנים עם בית העסק, או באמצעות אתר אינטרנט, טלפון וכדומה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = ברוב המקרים, הביטול יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [http://www.consumers.org.il/category/cancelling-vacation אתר המועצה הישראלית לצרכנות]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 16: שורה 17:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[צרכנות]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[חדש:טיסות]]
 +
| [[ביטול עסקת מכר מרחוק]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
מי שרוכש שירותי נופש לחו"ל (כולל טיסה, הארחה, חבילת נופש כוללת וכדומה), זכאי לבטל את העסקה בתנאים מסוימים.
+
מי שרוכש שירותי תיירות לחו"ל (למשל טיסה, הארחה, כרטיס להופעה, חבילת נופש כוללת וכדומה), זכאי לבטל את העסקה בתנאים מסוימים.
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* צרכנים אשר רכשו שירותי נופש לחו"ל באחת מהדרכים הבאות:
+
* צרכנים אשר רכשו שירותי תיירות לחו"ל באחת מהדרכים הבאות:
** בעסקה שנעשתה נעשתה פנים מול פנים מול הספק (למשל במשרדי סוכנות הנסיעות), או
+
** בעסקה רגילה -  שנעשתה נעשתה פנים מול פנים מול הספק (למשל במשרדי סוכנות הנסיעות), או
** בעסקה שנעשתה מבלי שהצדדים נכחו פיזית בעסקה (למשל עסקה באינטרנט).
+
** בעסקת מכר מרחוק -  שנעשתה מבלי שהצדדים נכחו פיזית בעסקה (למשל עסקה באינטרנט, בטלפון וכדומה).
==ביטול עסקת מכר מרחוק==
+
===ביטול עסקת מכר מרחוק===
 
* עסקה שנעשתה מבלי שהצדדים לה נכחו פיזית, למשל באמצעות אתר אינטרנט, מכונה [[עסקת מכר מרחוק]].
 
* עסקה שנעשתה מבלי שהצדדים לה נכחו פיזית, למשל באמצעות אתר אינטרנט, מכונה [[עסקת מכר מרחוק]].
* מי שרכש שירותי נופש בחו"ל באמצעות עסקת מכר מרחוק, זכאי לבטל את העסקה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
+
* מי שרכש שירותי תיירות, כגון טיסות או הארחה, באמצעות עסקת מכר מרחוק, זכאי לבטל את העסקה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
*# הביטול נעשה  '''בתוך 14 ימים''' ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש)
+
*# הביטול נעשה  '''בתוך 14 ימים''' ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).
 
*# נותרו לפחות '''7 ימים שאינם ימי מנוחה''' ממועד ביטול העסקה ועד למועד מתן השירות (מועד החופשה).  
 
*# נותרו לפחות '''7 ימים שאינם ימי מנוחה''' ממועד ביטול העסקה ועד למועד מתן השירות (מועד החופשה).  
* אם מדובר בעסקה לשירותי נופש בחו"ל שנעשית מול סוכנות נסיעות בארץ, הסוכנות יכולה להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות לביטול העסקה:
+
* אם הביטול לא עומד בתנאים אלה, הוא ייעשה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה ההתקשרות עם העוסק.
 +
===ביטול שירותים שניתנים במלואם מחוץ לישראל===
 +
* כאשר חלק מהשירותים ניתנים בארץ, למשל טיסות, העוסק אינו יכול לחייב את הצרכן לוותר על זכויות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, גם אם החוזה בין הצדדים אומר אחרת.
 +
* עם זאת, כאשר צרכן מתקשר עם עוסק ישראל לרכישת לשירותי תיירות שניתנים במלואם מחוץ לישראל, כגון כרטיסים למופע, העוסק יכול להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות לביטול העסקה:
 
** זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן הישראלי.
 
** זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן הישראלי.
 
** מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.
 
** מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.
* אם סוכנות הנסיעות מציעה לצרכן את מדיניות הביטול של נותן השירות, עליה לספק לצרכן מידע על מדיניות הביטול וזכות הביטול של נותן השירות.  
+
* אם העוסק מציע לצרכן את מדיניות הביטול של נותן השירות, עליו לספק לצרכן מידע על מדיניות הביטול וזכות הביטול של נותן השירות.  
* סוכנות הנסיעות חייבת לפרסם את המידע על מדיניות הביטול הן לפני ביצוע העסקה (בשלב השיווק) והן ב[[#פרסום מידע לגבי אופן ביטול העסקה|מסמך גילוי]], לאחר ביצוע העסקה.
+
* העוסק חייב לפרסם את המידע על מדיניות הביטול הן לפני ביצוע העסקה (בשלב השיווק) והן ב[[#פרסום מידע לגבי אופן ביטול העסקה|מסמך גילוי]], לאחר ביצוע העסקה.
 
{{שימו לב|
 
{{שימו לב|
* אם הצרכן בחר במדיניות ביטול - מדיניות הביטול גוברת על זכות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, גם אם היא לא כוללת זכות לבטל את העסקה ולקבל את הכסף בחזרה.
+
* אם הצרכן בחר במדיניות ביטול של נותן השירות, היא תגבר על זכות הביטול לפי החוק, גם אם היא לא כוללת זכות לבטל את העסקה ולקבל את הכסף בחזרה.
* בעסקה שנעשית באמצעות אתר אינטרנט, חוק הגנת הצרכן חל רק לגבי אתרי אינטרנט ישראליים. לגבי עסקה שנעשית באמצעות אתר בחו"ל, חלים תנאי הביטול הקבועים שם, ולכן חשוב לקרוא את כל התנאים לפני ביצוע העסקה}}.
+
* חוק הגנת הצרכן חל רק על אתרי אינטרנט ישראליים, כך שאם העסקה נעשית באמצעות אתר בחו"ל (למשל, אתר המלון) יחולו תנאי הביטול הקבועים שם, ולכן חשוב לקרוא את כל התנאים לפני ביצוע העסקה}}.
* לפרטים בדבר אופן ביטול עסקת מכר מרחוק ראו [[ביטול עסקת מכר מרחוק#הודעה על ביטול העסקה|הודעה על ביטול עסקה]].
+
===ביטול עסקה רגילה (שאינה עסקת מכר מרחוק)===
===דמי ביטול===
+
*אם העסקה אינה עסקת מכר מרחוק (למשל עסקה שנעשתה במשרדי סוכנות הנסיעות), הצרכן רשאי לבטל אותה בהתקיים שני התנאים הבאים:
* במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, הצרכן יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. אי התאמה עשוי להיות למשל, אם סוכנות הנסיעות הציגה כי מדובר במלון ברמה של 5 כוכבים, אך מתברר כי מדובר במלון ברמה של 3 כוכבים.
+
*# הביטול נעשה בתוך בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.
* במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, הוא ישלם דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.
+
*# נותרו לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, ממועד הביטול ועד למועד שבו השרות אמור להינתן.
 +
* ביטול שאינו עומד בתנאים אלה ייעשה בהתאם לתנאי שנמסרו לצרכן במסגרת ההתקשרות עם בית העסק.
 +
==תהליך מימוש הזכות==
 +
{{הטמעת כותרת|ביטול עסקה מתמשכת#הודעה על ביטול העסקה}}
 +
==דמי ביטול ==
 +
* במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, הצרכן יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. אי התאמה עשוי להיות למשל, אם סוכנות הנסיעות הציגה כי מדובר במלון ברמה של 5 כוכבים, אך מתברר כי מדובר במלון ברמה של 3 כוכבים.
 +
* במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, הוא ישלם דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה, או סך 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 
{{שימו לב|דמי הביטול נגבים עבור כל עסקה בנפרד, כך שאם למשל הוזמנו כמה כרטיסי טיסה או כמה חדרים במלון, דמי הביטול ייגבו עבור כל כרטיס או חדר בנפרד}}.
 
{{שימו לב|דמי הביטול נגבים עבור כל עסקה בנפרד, כך שאם למשל הוזמנו כמה כרטיסי טיסה או כמה חדרים במלון, דמי הביטול ייגבו עבור כל כרטיס או חדר בנפרד}}.
* לפרטים נוספים אודות זכות הביטול בעסקת מכר מרחוק ראו [[ביטול עסקת מכר מרחוק]].
 
 
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
+
* אם העסק מסרב לבטל את העסקה, הצרכן רשאי להגיש תביעה לקבלת ההחזר וכן פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח, בהתאם לקביעת בית המשפט.
 +
* אם העסק פועל בניגוד להוראות החוק, ניתן גם [http://www.economy.gov.il/Trade/ConsumerProtection/Pages/FilingAComplaint.aspx להגיש תלונה] לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה, או [http://landing.emun.org/file-a-complaint-emon3/?
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
{{הטמעת כותרת|צרכנות#ארגוני סיוע}}
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 +
* [[הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן]].
 +
* [[המועצה הישראלית לצרכנות]].
  
 
+
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
  
 
+
-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/089_001.htm#Seif120 חוק הגנת הצרכן].
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_377.htm#Seif2 תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה)].
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
+
* [http://www.consumers.org.il/category/cancel-how-deal-was-made סימולטור לבירור זכאות לביטול עסקה] - באתר המועצה הישראלית לצרכנות.
 
+
* [http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations מדריך לביטול עסקה] - באתר המועצה הישראלית לצרכנות.
 +
<!--
 
== תודות ==
 
== תודות ==
  
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
+
-->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה:צרכנות]]

גרסה מ־16:16, 18 בנובמבר 2019

הקדמה:

מי שרכש שירותי תיירות יכול לבטל את העסקה בתנאים מסוימים
לעניין הביטול יש הבדל אם העסקה נעשתה פנים מול פנים עם בית העסק, או באמצעות אתר אינטרנט, טלפון וכדומה
ברוב המקרים, הביטול יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול


מי שרוכש שירותי תיירות לחו"ל (למשל טיסה, הארחה, כרטיס להופעה, חבילת נופש כוללת וכדומה), זכאי לבטל את העסקה בתנאים מסוימים.

מי זכאי?

 • צרכנים אשר רכשו שירותי תיירות לחו"ל באחת מהדרכים הבאות:
  • בעסקה רגילה - שנעשתה נעשתה פנים מול פנים מול הספק (למשל במשרדי סוכנות הנסיעות), או
  • בעסקת מכר מרחוק - שנעשתה מבלי שהצדדים נכחו פיזית בעסקה (למשל עסקה באינטרנט, בטלפון וכדומה).

ביטול עסקת מכר מרחוק

 • עסקה שנעשתה מבלי שהצדדים לה נכחו פיזית, למשל באמצעות אתר אינטרנט, מכונה עסקת מכר מרחוק.
 • מי שרכש שירותי תיירות, כגון טיסות או הארחה, באמצעות עסקת מכר מרחוק, זכאי לבטל את העסקה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הביטול נעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש).
  2. נותרו לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד ביטול העסקה ועד למועד מתן השירות (מועד החופשה).
 • אם הביטול לא עומד בתנאים אלה, הוא ייעשה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוזה ההתקשרות עם העוסק.

ביטול שירותים שניתנים במלואם מחוץ לישראל

 • כאשר חלק מהשירותים ניתנים בארץ, למשל טיסות, העוסק אינו יכול לחייב את הצרכן לוותר על זכויות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, גם אם החוזה בין הצדדים אומר אחרת.
 • עם זאת, כאשר צרכן מתקשר עם עוסק ישראל לרכישת לשירותי תיירות שניתנים במלואם מחוץ לישראל, כגון כרטיסים למופע, העוסק יכול להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות לביטול העסקה:
  • זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן הישראלי.
  • מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.
 • אם העוסק מציע לצרכן את מדיניות הביטול של נותן השירות, עליו לספק לצרכן מידע על מדיניות הביטול וזכות הביטול של נותן השירות.
 • העוסק חייב לפרסם את המידע על מדיניות הביטול הן לפני ביצוע העסקה (בשלב השיווק) והן במסמך גילוי, לאחר ביצוע העסקה.
שימו לב
 • אם הצרכן בחר במדיניות ביטול של נותן השירות, היא תגבר על זכות הביטול לפי החוק, גם אם היא לא כוללת זכות לבטל את העסקה ולקבל את הכסף בחזרה.
 • חוק הגנת הצרכן חל רק על אתרי אינטרנט ישראליים, כך שאם העסקה נעשית באמצעות אתר בחו"ל (למשל, אתר המלון) יחולו תנאי הביטול הקבועים שם, ולכן חשוב לקרוא את כל התנאים לפני ביצוע העסקה
.

ביטול עסקה רגילה (שאינה עסקת מכר מרחוק)

 • אם העסקה אינה עסקת מכר מרחוק (למשל עסקה שנעשתה במשרדי סוכנות הנסיעות), הצרכן רשאי לבטל אותה בהתקיים שני התנאים הבאים:
  1. הביטול נעשה בתוך בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר.
  2. נותרו לפחות 14 ימים שאינם ימי מנוחה, ממועד הביטול ועד למועד שבו השרות אמור להינתן.
 • ביטול שאינו עומד בתנאים אלה ייעשה בהתאם לתנאי שנמסרו לצרכן במסגרת ההתקשרות עם בית העסק.

תהליך מימוש הזכות

 • הצרכן צריך להודיע לעוסק על ביטול העסקה. ניתן להודיע על הביטול בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק
  • בדואר רשום
  • בדוא"ל
  • בפקס (אם יש לעוסק פקס)
 • בעסקה שניתן לבצע באמצעות אתר האינטרנט של העוסק, יש לאפשר גם את ביטול העסקה באמצעות האתר. במקרים אלה על העוסק לפרסם בדף הראשי של האתר, באופן בולט וברור, קישור ייעודי שבאמצעותו ניתן לשלוח הודעת ביטול.
 • בהודעת הביטול הצרכן יפרט את שמו ואת מספר הזהות שלו.
 • אם הודעת הביטול נמסרת בעל פה, יש למסור פרט מזהה נוסף, אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות.
 • רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.

דמי ביטול

 • במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, הצרכן יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. אי התאמה עשוי להיות למשל, אם סוכנות הנסיעות הציגה כי מדובר במלון ברמה של 5 כוכבים, אך מתברר כי מדובר במלון ברמה של 3 כוכבים.
 • במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, הוא ישלם דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה, או סך 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
שימו לב
דמי הביטול נגבים עבור כל עסקה בנפרד, כך שאם למשל הוזמנו כמה כרטיסי טיסה או כמה חדרים במלון, דמי הביטול ייגבו עבור כל כרטיס או חדר בנפרד
.

חשוב לדעת

 • אם העסק מסרב לבטל את העסקה, הצרכן רשאי להגיש תביעה לקבלת ההחזר וכן פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח, בהתאם לקביעת בית המשפט.
 • אם העסק פועל בניגוד להוראות החוק, ניתן גם להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במשרד הכלכלה, או [http://landing.emun.org/file-a-complaint-emon3/?

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים