הקדמה:


מי שרוכש שירותי נופש לחו"ל (כולל טיסה, הארחה, חבילת נופש כוללת וכדומה), זכאי לבטל את העסקה בתנאים מסוימים.

מי זכאי?

 • צרכנים אשר רכשו שירותי נופש לחו"ל באחת מהדרכים הבאות:
  • בעסקה שנעשתה נעשתה פנים מול פנים מול הספק (למשל במשרדי סוכנות הנסיעות), או
  • בעסקה שנעשתה מבלי שהצדדים נכחו פיזית בעסקה (למשל עסקה באינטרנט).

ביטול עסקת מכר מרחוק

 • עסקה שנעשתה מבלי שהצדדים לה נכחו פיזית, למשל באמצעות אתר אינטרנט, מכונה עסקת מכר מרחוק.
 • מי שרכש שירותי נופש בחו"ל באמצעות עסקת מכר מרחוק, זכאי לבטל את העסקה אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. הביטול נעשה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם (או בתוך 4 חודשים, אם הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש)
  2. נותרו לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד ביטול העסקה ועד למועד מתן השירות (מועד החופשה).
 • אם מדובר בעסקה לשירותי נופש בחו"ל שנעשית מול סוכנות נסיעות בארץ, הסוכנות יכולה להציע לצרכן לבחור בין 2 חלופות לביטול העסקה:
  • זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן הישראלי.
  • מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל.
 • אם סוכנות הנסיעות מציעה לצרכן את מדיניות הביטול של נותן השירות, עליה לספק לצרכן מידע על מדיניות הביטול וזכות הביטול של נותן השירות.
 • סוכנות הנסיעות חייבת לפרסם את המידע על מדיניות הביטול הן לפני ביצוע העסקה (בשלב השיווק) והן במסמך גילוי, לאחר ביצוע העסקה.
שימו לב
 • אם הצרכן בחר במדיניות ביטול - מדיניות הביטול גוברת על זכות הביטול לפי חוק הגנת הצרכן, גם אם היא לא כוללת זכות לבטל את העסקה ולקבל את הכסף בחזרה.
 • בעסקה שנעשית באמצעות אתר אינטרנט, חוק הגנת הצרכן חל רק לגבי אתרי אינטרנט ישראליים. לגבי עסקה שנעשית באמצעות אתר בחו"ל, חלים תנאי הביטול הקבועים שם, ולכן חשוב לקרוא את כל התנאים לפני ביצוע העסקה
.
 • לפרטים בדבר אופן ביטול עסקת מכר מרחוק ראו הודעה על ביטול עסקה.
 • דמי ביטול

  • במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, הצרכן יהיה זכאי לקבל את מלוא כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. אי התאמה עשוי להיות למשל, אם סוכנות הנסיעות הציגה כי מדובר במלון ברמה של 5 כוכבים, אך מתברר כי מדובר במלון ברמה של 3 כוכבים.
  • במקרה שהביטול נעשה מפני שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, הוא ישלם דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.
  שימו לב
  דמי הביטול נגבים עבור כל עסקה בנפרד, כך שאם למשל הוזמנו כמה כרטיסי טיסה או כמה חדרים במלון, דמי הביטול ייגבו עבור כל כרטיס או חדר בנפרד
  .


  תהליך מימוש הזכות

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים

  תודות