תבנית:זכות/תחילת טור ימני

חוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן בעסקה מתמשכת (למעט הספקת גז) לבטל את העסקה תוך 14 ימים, מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת החוזה בכתב, לפי המאוחר מביניהם
ניתן לבטל עסקה עם חברת הסלולאר, רק במידה ולא נעשה שימוש במכשיר
העוסק חייב להפסיק את החיוב בתוך 3 ימים מיום הודעת הביטול (בתוך 6 ימים אם נמסרה ההודעה באמצעות דואר רשום), אלא אם נקב הצרכן בתאריך מאוחר יותר
במידה והעוסק ממשיך לחייב את הצרכן מעבר לתקופה המותרת (לאחר הודעת הביטול של הצרכן), ניתן להגיש תביעה לפיצוי לדוגמה בסכום של עד 10,000 ש"ח
למידע נוסף ניתן לפנות לממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת

חוק הגנת הצרכן מאפשר לצרכן בעסקה מתמשכת לבטל את העסקה בתוך 14 ימים, מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת החוזה בכתב, לפי המאוחר מביניהם. ביטול העסקה יהיה תקף גם אם מדובר בעסקה למתן שירות, והעוסק החל במתן השירות.


עסקה מתמשכת - מוצר/ שירות שמחירו עולה על 50 ש"ח כגון: טלפוניה, אינטרנט, כבלים, מנוי לספא, חדר כושר,אסתטיקה (כולל טיפול הסרת שיער), עסקת נופש ארוכת טווח העולה על שנה, חברות או מנוי במועדון: הנחות, הכירות ושידוכים, מנוי להגרלות, הימורים ועוד.


תבנית:זכות/סיום הקדמה

מי זכאי?

כל צרכן של עסקה מתמשכת

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לבטל עסקה מתמשכת יש להודיע לעוסק על ביטול העסקה.
 • הודעת הביטול חייבת לכלול את הפרטים הבאים:
  • שם הצרכן
  • מס' תעודת הזהות של הצרכן
  • במידה וההודעה נמסרת בעל-פה עשוי הצרכן להציג פרט מזהה נוסף (אם הוסכם על כך בחוזה ההתקשרות בין הצרכן לעוסק.
 • על ביטול העסקה ניתן להודיע בשתי דרכים:
  • בעל פה - ניתן להודיע לעוסק בעל פה (פנים אל פנים או באמצעות הטלפון) על ביטול העסקה. העוסק מחויב להפסיק את החיוב בעבור השירות בתוך 3 ימים מיום הודעת הביטול.
  • בכתב - ניתן להודיע לעוסק בכתב (באמצעות פקס, דואר אלקטרוני או דואר רשום) על ביטול העסקה. העוסק מחויב להפסיק את החיוב בעבור השירות בתוך 3 ימים, או בתוך 6 ימים אם נמסרה ההודעה באמצעות דואר רשום.
 • רצוי לשלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, שכן כך ישנו תיעוד רשמי של ביטול העסקה.
 • יש להחזיר את המוצר לבית העסק, לסניפיו או לאחת מנקודות המכירה שלו.
 • העוסק רשאי לגבות דמי ביטול מהצרכן בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח - הנמוך מביניהם.
 • במידה ונעשתה התקנה בבית הצרכן, עשוי הצרכן להיות מחויב בדמי התקנה בסכום של עד 100 ש"ח.
 • במידה ונעשה שימוש בשירות, ישלם הצרכן תשלום יחסי בעבורו. כלומר, הצרכן יחויב בתשלום עבור שווי השירות עד למועד ביטול העסקה. • החזרת התמורה:
 • שרותי טלפוניה ניידת - בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר (יש להחזירו).
 • שירותי כבלים/לווין - ניתן לבטל את העסקה בתנאי שהממיר לא נפגם(יש להחזירו).
 • ביטול עסקה מתמשכת לאחר 14 יום - כרוכה בקנס יציאה, לפי תנאי פרטי ההתקשרות שנקבעו מראש עם העוסק.


חשוב לדעת

 • ניתן לבטל עסקה מתמשכת תוך 14 יום!
 • יש לשמור על קבלת (חשבונית) העסקה בגין רכישת המוצר.
 • במידה והעסקה נעשית בטלפון (כגון רכישת מנוי כבלים), מומלץ להקליט את השיחה או לרשום את פרטיה (כולל התאריך, השעה ושמו המלא של נציג המכירות).

[1]

 • במידה ועברו 14 ימים, יחוייב הצרכן בקנס יציאה לפי תנאי ההתקשרות עם העוסק.


תקדימים משפטיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

חוק הגנת הצרכן - סעיף 13 ד.


הרחבות ופרסומים

 • כתבה בגלובס [2]
 • על ביטול עסקה בכלל [3]

מקורות

ערך זה נכתב על-ידי הילה חזן.


תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי