שורה 1: שורה 1:
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להליך. -->
+
| מידע  = בית המשפט מוסמך לבטל נחוזה אחיד המכיל תנאי מקפח
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| מידע2 = למידע נוסף בדבר תנאי מקפח בחוזה אחיד, ראו - [[חוזה אחיד]]
| חשוב = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| מידע3 = למידע נוסף בדבר [[הגשת תביעה קטנה]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 10: שורה 10:
  
 
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
<big>'''את צריכה לכתוב הקדמה קצרה בלשון ברורה וכמה שפחות משפטית לגבי הליך ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד. אין בעיה שתהיה חפיפה (למעט השינויים המחוייבים) עם מה שכתוב בחדש:חוזה אחיד. חשוב מאוד להקפיד על ניסוח פשוט ובהתאם לאופי הכתיבה באתר. כלומר, שפה פשוטה, ברורה וכמה שפחות משפטית. אין צורך לשאול מהו תנאי מקפח בחוזה אחיד. הערך הזה אמור לעסוק אך ורק בעניין של הגשת תביעה לביטול התנאי המקפח.'''</big><br />
+
[[חוזה אחיד]] אינו מאפשר ללקוח לנהל משא ומתן עם ספק השירות. הוא קובע את תנאי החוזה והלקוח יכול לקבלם או לוותר על ביצוע העסקה. תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה המעניק לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח. [http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/F66818DC-3552-4671-BA71-45348DC4F11A.htm: חוק החוזים האחידים] קובע סדרה של עשרה תנאים מקפחים. חוזה שמכיל אחד מתנאים אלה, בית המשפט מוסמך לבטלו.
 
 
 
 
חוזה אחיד אינו מאפשר ללקוח לנהל משא ומתן עם ספק השירות. הוא קובע את תנאי החוזה והלקוח יכול לקבלם או לוותר על ביצוע העסקה. תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה המעניק לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח. [http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/F66818DC-3552-4671-BA71-45348DC4F11A.htm: החוק] קבע סדרה של עשרה תנאים מקפחים. חוזה שמכיל אחד מתנאים אלה, בית המשפט מוסמך לבטלו.
 
  
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
שורה 23: שורה 20:
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
  -->
 
  -->
==מי רשאי להגיש תביעה לבית-משפט?==
+
* כל לקוח שהוא צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח.
<big>'''כל מה שכתוב כאן הוא ארוך מדי, מפורט מדי ומשפטי מדי. את צריכה לחשוב על כך שמי שקורא את האתר הוא אדם פשוט (אפילו מאוד) עם סף ריכוז נמוך. תתני רק את המידע החשוב לו, ובצורה ברורה ולא מסובכת.'''</big><br />
+
==ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד==
 
+
ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד:  
 
+
# '''תביעה בבית המשפט:''' דרך פעולה זו פתוחה בפני כל הצרכנים. צרכן שהינו צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח יכול להגיש תביעה לבית המשפט. לבית המשפט יש את הסמכות לבטל תנאי מקפח לגבי הצרכן שהגיש את התביעה.
'''יש שתי דרכים בהן ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד:'''
+
# '''בית הדין לחוזים אחידים:''' דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/Odot.htm: היועץ המשפטי לממשלה], [[המועצה הישראלית לצרכנות]],[http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=119: רשות הצרכן בהסתדרות]  ו[http://www.bankisrael.gov.il/: בנק ישראל]. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.
 
 
1. '''תביעה בבית המשפט:''' פתוח בפני כל הצרכנים. לבית המשפט יש את הסמכות לבטל תנאי מקפח לגבי הצרכן שהגיש את התביעה.
 
 
 
2. '''בית הדין לחוזים אחידים:''' זאת על-ידי בקשה של אחד מהגופים הבאים:[http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/Odot.htm: היועץ המשפטי לממשלה], [http://www.consumers.org.il/category/about-us: המועצה הישראלית לצרכנות],[http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=119: רשות הצרכן בהסתדרות]  ו[http://www.bankisrael.gov.il/: בנק ישראל]. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.
 
  
 
==למי פונים?==
 
==למי פונים?==
שורה 78: שורה 71:
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
'''בנקאות:'''  
+
* '''בנקאות:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/4563/poalim.pdf: ח"א 8010/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' בנק הפועלים בע"מ]
ח"א 8010/02 המפקח על הבנקים - בנק ישראל נ' בנק הפועלים בע"מ [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/4563/poalim.pdf: פסק דין]
+
* '''דיור ובניה:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/2620/dori.pdf: ע"ש 7050/99 א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פ"מ תשס"א(1) 5389]
 
+
* '''חוזה חכירה:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/8836/GRANOTAGUDHASHITUFIT.pdf: בש"א 2543/05 (בתיק 2016/01) גרנות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל]
'''דיור ובניה:'''
+
* '''המכרז של המדינה:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/8827/70105.pdf: ח"א 701/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' חברת מוסף המכרז של המדינה בע"מ] - החלטת בית הדין בעניין המודל העסקי של החברה וקיומם של תנאים מקפחים בחוזה האחיד.
ע"ש 7050/99 א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פ"מ תשס"א(1) 5389 [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/2620/dori.pdf: פסק דין]
+
* '''לימודים אקדמיים:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/2622/michlelet1.pdf: וע 2009/01 מכללת אי.  פי. אס. בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'] - בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה.
+
* '''שירותי חירום ומצבי מצוקה רפואיים:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/2643/keshavlev1.pdf: וע 2080/01 היועץ המשפטי לממשלה נ’ קשב לב שותפות] - בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה.
'''חוזה חכירה:'''
+
* '''בתי אבות:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/8835/IGUDBATEIAVOT.pdf: ח"א 403/04, 704/05 איגוד בתי אבות בישראל - א.ב.א. נ' מדינת ישראל - משרד הרווחה]
בש"א 2543/05 (בתיק 2016/01) גרנות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נ' מדינת ישראל [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/8836/GRANOTAGUDHASHITUFIT.pdf: החלטה]
+
* '''תקשורת:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/9005/TELKOMZAHAV.pdf: ח"א 8006/02, 8007, 8008 טלקום זהב 2001 (שותפות מוגבלת) ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח']
+
* '''שילוח בינלאומי:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/5275/transclal.pdf: ע"ש 7029/99 טרנסכלל סחר בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח']
'''המכרז של המדינה:'''
+
* '''תיירות:''' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/16946/DISENHUISE.pdf: ח"א (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה]
ח"א 701/05 היועץ המשפטי לממשלה נ' חברת מוסף המכרז של המדינה בע"מ [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/8827/70105.pdf: החלטת בית הדין בעניין המודל העסקי של החברה וקיומם של תנאים מקפחים בחוזה האחיד]
 
 
'''לימודים אקדמיים:'''
 
וע 2009/01 מכללת אי.  פי. אס. בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/2622/michlelet1.pdf: בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה]
 
 
'''שירותי חירום ומצבי מצוקה רפואיים:'''
 
וע 2080/01 היועץ המשפטי לממשלה נ’ קשב לב שותפות [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/2643/keshavlev1.pdf: בית הדין אישר את החוזה האחיד של החברה]
 
 
 
'''בתי אבות:'''
 
ח"א 403/04, 704/05 איגוד בתי אבות בישראל - א.ב.א. נ' מדינת ישראל - משרד הרווחה [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/8835/IGUDBATEIAVOT.pdf: פסק-דין]
 
 
 
'''תקשורת:'''
 
ח"א 8006/02, 8007, 8008 טלקום זהב 2001 (שותפות מוגבלת) ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/9005/TELKOMZAHAV.pdf: פסק דין]
 
 
 
'''שילוח בינלאומי:'''
 
ע"ש 7029/99 טרנסכלל סחר בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/5275/transclal.pdf: פסק דין]
 
 
'''תיירות:'''
 
ח"א (י-ם) 804/07 דיזנהויז יוניתורס נסיעות ותיירות (1979) בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה [http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6C681F43-B954-4779-9A47-EB957F0DE2BC/16946/DISENHUISE.pdf: פסק דין]
 
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 146: שורה 120:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:צרכנות]]

גרסה מ־22:31, 17 בינואר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

בית המשפט מוסמך לבטל נחוזה אחיד המכיל תנאי מקפח
למידע נוסף בדבר תנאי מקפח בחוזה אחיד, ראו - חוזה אחיד
למידע נוסף בדבר הגשת תביעה קטנה
חוזה אחיד אינו מאפשר ללקוח לנהל משא ומתן עם ספק השירות. הוא קובע את תנאי החוזה והלקוח יכול לקבלם או לוותר על ביצוע העסקה. תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה המעניק לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח. חוק החוזים האחידים קובע סדרה של עשרה תנאים מקפחים. חוזה שמכיל אחד מתנאים אלה, בית המשפט מוסמך לבטלו.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל לקוח שהוא צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח.

ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד

ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד:

  1. תביעה בבית המשפט: דרך פעולה זו פתוחה בפני כל הצרכנים. צרכן שהינו צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח יכול להגיש תביעה לבית המשפט. לבית המשפט יש את הסמכות לבטל תנאי מקפח לגבי הצרכן שהגיש את התביעה.
  2. בית הדין לחוזים אחידים: דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: היועץ המשפטי לממשלה, המועצה הישראלית לצרכנות,רשות הצרכן בהסתדרות ובנק ישראל. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.

למי פונים?

מה שכתבת לגבי בית דין לחוזים אחידים לא רלוונטי. תרשמי רק על הגשת תביעה לבית משפט אזרחי רגיל. אין צורך לכתוב שהאמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי (זה מופיע בתחתית כל ערך). אין צורך לפרט מה סכום התביעה, מהכותבים בכתב התביעה, הליכי הוצל"פ וערעור על פסק הדין. בשביל זה יש ערכים אחרים.

מקום הגשת התביעה: בית המשפט לתביעות קטנות.

את התביעה יש להגיש לבית המשפט הקרוב ל:

1. מקום מגוריו או למקום העסק של הנתבע

2. למקום שבו בוצעה העסקה או הייתה אמורה להתבצע

3. למקום שבו היה צריך המוצר להימסר.


כלפי מי נגיש את התביעה? ניתן להגיש תביעה נגד אדם פרטי או עוסק מורשה שהוא אדם פרטי או נגד חברה בע"מ.

שלבי ההליך

1. מילוי טופס הגשת כתב תביעה- ניתן לקבל במזכירות בית המשפט.

2. הגשת כתב התביעה לבית המשפט ותשלום אגרה- את התביעה מגישים במזכירות בית המשפט והיא קובעת את מועד המשפט. תשלום האגרה הוא 1% מסכום התביעה (הסכום עשוי להתעדכן מעת לעת).

3. הזמנה לנתבע- בית המשפט ישלח לנתבע הזמנה למשפט.

4. פסק דין- פסק הדין יינתן בתום המשפט או במועד מאוחר יותר שיקבע השופט, אך לא יאוחר משבעה ימים מיום המשפט.

5. פיצויים- במידה ובית-המשפט קבע שהנתבע חייב פיצוי כספי לתובע, על הנתבע להסדיר תשלום זה בסיום המשפט, אלא אם בית המשפט קבע מועד אחר להסדרת התשלום.

ערעור

ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

חשוב לדעת

ניתן להגיש עד חמש תביעות בשנה ולא ניתן לתבוע פעמיים באותו עניין.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

ביטול עסקה וקבלת הכסף חזרה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

תקנות הגנות הצרכן

שאלות ותשובות המועצה הישראלית לצרכנות


מקורות

המועצה הישראלית לצרכנות, משרד המסחר התעשייה והתעסוקה

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי