(הרחבות ופרסומים)
שורה 1: שורה 1:
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור ימני}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = בית המשפט מוסמך לבטל נחוזה אחיד המכיל תנאי מקפח
+
| מידע  = בית המשפט מוסמך לבטל את התנאי המקפח בחוזה האחיד
 
| מידע2 = למידע נוסף בדבר תנאי מקפח בחוזה אחיד, ראו - [[חוזה אחיד]]
 
| מידע2 = למידע נוסף בדבר תנאי מקפח בחוזה אחיד, ראו - [[חוזה אחיד]]
 
| מידע3  = למידע נוסף בדבר [[הגשת תביעה קטנה]]
 
| מידע3  = למידע נוסף בדבר [[הגשת תביעה קטנה]]
שורה 26: שורה 26:
 
# '''בית הדין לחוזים אחידים:''' דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/Odot.htm: היועץ המשפטי לממשלה], [[המועצה הישראלית לצרכנות]],[http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=119: רשות הצרכן בהסתדרות]  ו[http://www.bankisrael.gov.il/: בנק ישראל]. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.
 
# '''בית הדין לחוזים אחידים:''' דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: [http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/Odot.htm: היועץ המשפטי לממשלה], [[המועצה הישראלית לצרכנות]],[http://www.histadrut.org.il/index.php?page_id=119: רשות הצרכן בהסתדרות]  ו[http://www.bankisrael.gov.il/: בנק ישראל]. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.
  
==למי פונים?==
+
==הגשת תביעה בבית משפט==
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
 
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
<big>'''האם מגישים תביעה רק לבית דין לתביעות קטנות? האם לא יכולה להיות תביעה המוערכת בסכום גבוה יותר ומוגשת לבית משפט שלום/מחוזי?'''
+
* '''סוג בית המשפט אליו מוגשת התביעה נקבע התאם לסכום התביעה.''' ישנן שלוש אפשרויות:
</big><br />
+
# [http://www.tviot-ktanot.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=15753&gclid=CIrykaOOxq0CFUVTfAod_06DAw#1:  בית משפט לתביעות קטנות]
 +
# [http://elyon1.court.gov.il/heb/rashut/bm_shalom.htm: בית משפט השלום]
 +
# [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mahoz.htm: בית משפט המחוזי]. 
  
'''מקום הגשת התביעה:''' ישנן שלוש אפשרויות: [http://www.tviot-ktanot.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=15753&gclid=CIrykaOOxq0CFUVTfAod_06DAw#1:  בית משפט לתביעות קטנות]או [http://elyon1.court.gov.il/heb/rashut/bm_shalom.htm: בית משפט השלום] או [http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mahoz.htm: בית משפט המחוזי]. הגשת התביעה לכל אחד מבתי המשפט הללו, תקבע בהתאם לגובה סכום התביעה כפי שמגדיר החוק.  
+
===מקום הגשת התביעה===
 +
* את התביעה יש להגיש לבית המשפט, שלגביו מתקיים אחד התנאים הבאים:
 +
# בית המשפט הקרוב למקום מגוריו או למקום עסקו של הנתבע.
 +
# בית המשפט הקרוב למקום שבו בוצעה העסקה או הייתה אמורה להתבצע.
 +
# בית המשפט הקרוב למקום שבו היה צריך המוצר להימסר.
  
'''את התביעה יש להגיש לבית המשפט הקרוב ל:'''
 
 
1. מקום מגוריו או למקום העסק של הנתבע
 
 
2. למקום שבו בוצעה העסקה או הייתה אמורה להתבצע
 
 
3. למקום שבו היה צריך המוצר להימסר.
 
 
 
'''כלפי מי נגיש את התביעה?''' ניתן להגיש תביעה נגד אדם פרטי או עוסק מורשה שהוא אדם פרטי או נגד חברה בע"מ.
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
 
'''1. מילוי טופס הגשת כתב תביעה-'''  ניתן לקבל במזכירות בית המשפט.
 
 
'''2. הגשת כתב התביעה לבית המשפט ותשלום אגרה'''- את התביעה מגישים במזכירות בית המשפט והיא קובעת את מועד המשפט. תשלום האגרה הוא 1% מסכום התביעה (הסכום עשוי להתעדכן מעת לעת). 
 
 
'''3. הזמנה לנתבע'''- בית המשפט ישלח לנתבע הזמנה למשפט.
 
 
'''4. פסק דין'''-  פסק הדין יינתן בתום המשפט או במועד מאוחר יותר שיקבע השופט, אך לא יאוחר משבעה ימים מיום המשפט.
 
 
'''5. פיצויים'''- במידה ובית-המשפט קבע שהנתבע חייב פיצוי כספי לתובע, על הנתבע להסדיר תשלום זה בסיום המשפט, אלא אם  בית המשפט קבע מועד אחר להסדרת התשלום.
 
  
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 64: שורה 50:
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
ניתן להגיש עד חמש תביעות בשנה ולא ניתן לתבוע פעמיים באותו עניין.
 
  
 
== תקדימים משפטיים ==
 
== תקדימים משפטיים ==
שורה 103: שורה 87:
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
{{סטטוס | בעבודה}}
+
 
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
 
| [[צרכנות]]
 
| [[צרכנות]]

גרסה מ־11:00, 22 בינואר 2012

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

בית המשפט מוסמך לבטל את התנאי המקפח בחוזה האחיד
למידע נוסף בדבר תנאי מקפח בחוזה אחיד, ראו - חוזה אחיד
למידע נוסף בדבר הגשת תביעה קטנה
חוזה אחיד אינו מאפשר ללקוח לנהל משא ומתן עם ספק השירות. הוא קובע את תנאי החוזה והלקוח יכול לקבלם או לוותר על ביצוע העסקה. תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה המעניק לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח. חוק החוזים האחידים קובע סדרה של עשרה תנאים מקפחים. חוזה שמכיל אחד מתנאים אלה, בית המשפט מוסמך לבטלו.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל לקוח שהוא צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח.

ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד

ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד:

 1. תביעה בבית המשפט: דרך פעולה זו פתוחה בפני כל הצרכנים. צרכן שהינו צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח יכול להגיש תביעה לבית המשפט. לבית המשפט יש את הסמכות לבטל תנאי מקפח לגבי הצרכן שהגיש את התביעה.
 2. בית הדין לחוזים אחידים: דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: היועץ המשפטי לממשלה, המועצה הישראלית לצרכנות,רשות הצרכן בהסתדרות ובנק ישראל. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.

הגשת תביעה בבית משפט

 • סוג בית המשפט אליו מוגשת התביעה נקבע התאם לסכום התביעה. ישנן שלוש אפשרויות:
 1. בית משפט לתביעות קטנות
 2. בית משפט השלום
 3. בית משפט המחוזי.

מקום הגשת התביעה

 • את התביעה יש להגיש לבית המשפט, שלגביו מתקיים אחד התנאים הבאים:
 1. בית המשפט הקרוב למקום מגוריו או למקום עסקו של הנתבע.
 2. בית המשפט הקרוב למקום שבו בוצעה העסקה או הייתה אמורה להתבצע.
 3. בית המשפט הקרוב למקום שבו היה צריך המוצר להימסר.


שלבי ההליך

ערעור

ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

חשוב לדעת

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

ביטול עסקה וקבלת הכסף חזרה, ארגון אמון הציבור

שאלות ותשובות בנושא צרכנות, פיקוח על מחירי מצרכים ופרסומי עיתונות, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

תקנות הגנות הצרכן, המועצה הישראלית לצרכנות

שאלות ותשובות בנושא צרכנות, המועצה הישראלית לצרכנות

מקורות


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי