תבנית:הליך/תחילת טור ימני

בית המשפט מוסמך לבטל נחוזה אחיד המכיל תנאי מקפח
למידע נוסף בדבר תנאי מקפח בחוזה אחיד, ראו - חוזה אחיד
למידע נוסף בדבר הגשת תביעה קטנה
חוזה אחיד אינו מאפשר ללקוח לנהל משא ומתן עם ספק השירות. הוא קובע את תנאי החוזה והלקוח יכול לקבלם או לוותר על ביצוע העסקה. תנאי מקפח בחוזה אחיד הוא סעיף בחוזה המעניק לספק יתרון בלתי הוגן על הלקוח. חוק החוזים האחידים קובע סדרה של עשרה תנאים מקפחים. חוזה שמכיל אחד מתנאים אלה, בית המשפט מוסמך לבטלו.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל לקוח שהוא צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח.

ביטול תנאי מקפח בחוזה אחיד

ישנן שתי דרכים בהן ניתן לבטל תנאי מקפח בחוזה אחיד:

  1. תביעה בבית המשפט: דרך פעולה זו פתוחה בפני כל הצרכנים. צרכן שהינו צד לחוזה אחיד בעל תנאי מקפח יכול להגיש תביעה לבית המשפט. לבית המשפט יש את הסמכות לבטל תנאי מקפח לגבי הצרכן שהגיש את התביעה.
  2. בית הדין לחוזים אחידים: דרך פעולה זו פתוחה רק בפני אחד מהגופים הבאים: היועץ המשפטי לממשלה, המועצה הישראלית לצרכנות,רשות הצרכן בהסתדרות ובנק ישראל. יחידים לא יכולים להגיש תביעה בבית-דין לחוזים אחידים.

למי פונים?

האם מגישים תביעה רק לבית דין לתביעות קטנות? האם לא יכולה להיות תביעה המוערכת בסכום גבוה יותר ומוגשת לבית משפט שלום/מחוזי?

מקום הגשת התביעה: בית המשפט לתביעות קטנות.

את התביעה יש להגיש לבית המשפט הקרוב ל:

1. מקום מגוריו או למקום העסק של הנתבע

2. למקום שבו בוצעה העסקה או הייתה אמורה להתבצע

3. למקום שבו היה צריך המוצר להימסר.


כלפי מי נגיש את התביעה? ניתן להגיש תביעה נגד אדם פרטי או עוסק מורשה שהוא אדם פרטי או נגד חברה בע"מ.

שלבי ההליך

1. מילוי טופס הגשת כתב תביעה- ניתן לקבל במזכירות בית המשפט.

2. הגשת כתב התביעה לבית המשפט ותשלום אגרה- את התביעה מגישים במזכירות בית המשפט והיא קובעת את מועד המשפט. תשלום האגרה הוא 1% מסכום התביעה (הסכום עשוי להתעדכן מעת לעת).

3. הזמנה לנתבע- בית המשפט ישלח לנתבע הזמנה למשפט.

4. פסק דין- פסק הדין יינתן בתום המשפט או במועד מאוחר יותר שיקבע השופט, אך לא יאוחר משבעה ימים מיום המשפט.

5. פיצויים- במידה ובית-המשפט קבע שהנתבע חייב פיצוי כספי לתובע, על הנתבע להסדיר תשלום זה בסיום המשפט, אלא אם בית המשפט קבע מועד אחר להסדרת התשלום.

ערעור

ניתן להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים מיום קבלת פסק הדין.

חשוב לדעת

ניתן להגיש עד חמש תביעות בשנה ולא ניתן לתבוע פעמיים באותו עניין.

תקדימים משפטיים

הרחבות ופרסומים

ביטול עסקה וקבלת הכסף חזרה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

תקנות הגנות הצרכן

שאלות ותשובות המועצה הישראלית לצרכנות


מקורות


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי