(חקיקה ונהלים)
שורה 24: שורה 24:
 
== פסקי דין ==-->
 
== פסקי דין ==-->
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/042_001.htm#Seif31 חוק בית הדין לעבודה], תשכ"ט-1969.
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/042_001.htm חוק בית הדין לעבודה], תשכ"ט-1969.
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/042_006.htm תקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין)], תשנ"ב-1991.<!--
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/042_006.htm תקנות בית הדין לעבודה ( סדרי דין)], תשנ"ב-1991.<!--
 
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/042_019.htm תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)], תש"ן-1990-->
 
*[https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/042_019.htm תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון מהיר)], תש"ן-1990-->

גרסה מ־13:38, 16 באוקטובר 2019

הקדמה:

מערכת בתי הדין לעבודה היא ערכאת שפיטה עצמאית המתמחה בשפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי (ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי ועוד).

מבנה מערכת בתי הדין לעבודה

 • במערכת בתי הדין לעבודה יש שתי ערכאות:
  • בתי הדין האזוריים לעבודה: קיימים חמישה בתי דין אזוריים לעבודה, שסמכויות השיפוט שלהם מקבילות לסמכויות השיפוט של בתי המשפט המחוזיים.
  • בית הדין הארצי לעבודה: מהווה ערכאת ערעור על פסקי דין של בתי הדין האזוריים. בנושאים מסוימים, בית הדין הארצי הוא הערכאה הראשונה.
 • בתחום משפט העבודה, בית הדין הארצי לעבודה הוא הערכאה העליונה ולא ניתן לערער על פסיקותיו. עם זאת ניתן לעתור לבג"ץ כנגד פסק דין בלתי סביר ביותר של בית הדין הארצי לעבודה.
 • בעניינים אחרים, כמו בדיונים על פי חוק עובדים זרים וחוק שירות התעסוקה, ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית הדין הארצי לעבודה ועל כן פנייה לבג"ץ נדחית על הסף.

הרכב השופטים

 • הרכב השופטים בבית הדין לעבודה ייחודי לבית משפט זה: הערכאה השיפוטית בבית הדין לעבודה מורכב משופט מקצועי (משפטן), ומנציג ציבור עובדים ונציג ציבור מעסיקים.
 • נציגי העובדים והמעסיקים אינם חייבים להיות בעלי השכלה משפטית, אך עליהם להיות בעלי ניסיון עשיר בתחום העבודה.
 • ברוב ההליכים האזרחיים בבית הדין האזורי יושב בדין הרכב של שלושה שופטים: שופט מקצועי, נציג עובדים ונציג מעבידים.
 • בבית הדין הארצי יושבים בדין חמישה שופטים: שלושה שופטים מקצועיים, נציג עובדים ונציג מעבידים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים