שורה 12: שורה 12:
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]].
 
בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]].
בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין).
+
בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין) ללא הגבלת סכום.
 +
לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.
 +
 
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
  
 
==הרכב השופטים==
 
==הרכב השופטים==
* שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהומסכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
+
* שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהוסמכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
* כשיר להתמנות עשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.
+
* כשיר להתמנות כשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.
==נושאים בהם עוסק בית המפשט לענייני משפחה==
+
==נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה==
 
* לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]], מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון בכל "ענייני משפחה".   
 
* לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]], מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון בכל "ענייני משפחה".   
 
* "ענייני משפחה מוגדרים בחוק ככוללים:
 
* "ענייני משפחה מוגדרים בחוק ככוללים:
 +
** תביעות בעניני המעמד האישי
 +
**תביעות  אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין '''בן משפחתו''' (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
 +
*** "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
 +
***#  בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
 +
***#  ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
 +
***#  הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
 +
***#  נכדו;
 +
***#  הורי הוריו;
 +
***#  אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
 +
***"הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או [[אפוטרופוס]];
 +
** תביעה למזונות או למדור;
 +
**  תביעה לאבהות או לאמהות;
 +
**  תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
 +
**  תובענה לפי חוקים אלה:
 +
***  חוק גיל הנישואין, תש"י-1950;
 +
***  [[חוק השמות]];
 +
***    [[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]];
 +
***  חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;
 +
***  [[חוק הירושה]], כולל תביעה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו;
 +
***    חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969;
 +
***    חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973;
 +
***  [[חוק אימוץ ילדים]];
 +
***  [[חוק למניעת אלימות במשפחה]];
 +
***    חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996;
 +
**  הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008;
 +
**  הליך לפי סעיף 36 ל[[חוק תרומת ביציות]].
  
 +
==סמכויות מיוחדות==
 +
* לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות מיוחדות כגון:
 +
** הזכות לסטות מדיני הראיות הרגילים בבית המשפט
 +
** הסמכות לדון בדלתיים סגורות
 +
**האפשרות לדון בתביעות שסכומן עולה על הסכום המקסימאלי שבית משט שלום מוסמך לדון בו
 +
 +
==ערעור על פסקי דין ל בית המשפט לענייני משפחה==
 +
*ערעור על םסקי דין של בית מפשט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי.
 +
* לבית משפט המחוזי הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לעניני משפחה, יהיו כל הסמכויות הנתונות, לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]], לבית המשפט לעניני משפחה, כולל הסמכות לשמוע עדים  או עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור. (בדרך כלל סמכויות אלה הן נדירות בשלב הערעור).
  
(1)  תובענה בעניני המעמד האישי, כמשמעותם בדברי המלך במועצה על ארץ-ישראל, 1922-1947, למעט הנהלת נכסי אנשים נעדרים;
 
(2)  תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא;
 
לענין פסקה זו -
 
"בן משפחתו" -
 
(א)  בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
 
(ב)  ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
 
(ג)    הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
 
(ד)  נכדו;
 
(ה)  הורי הוריו;
 
(ו)    אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
 
"הורה" -  לרבות הורה מאמץ או אפוטרופוס;
 
(3)  תובענה למזונות או למדור;
 
(4)  תובענה לאבהות או לאמהות;
 
(5)  תובענה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
 
(6)  תובענה לפי חוקים אלה:
 
(א)  חוק גיל הנישואין, תש"י-1950;
 
(ב)  חוק השמות, תשט"ו-1956;
 
(ג)    חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ובכללה זכויות משמורת, חינוך, ביקור, הבטחת קשר בין קטין להורהו או יציאת קטין מן הארץ;
 
(ד)  חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;
 
(ה)  חוק הירושה, תשכ"ה-1965, לרבות תובענה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו;
 
(ו)    חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969;
 
(ז)    חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973;
 
(ח)  חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981;
 
(ט)  חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991;
 
(י)    חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996;
 
(7)  הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008;
 
(8)  הליך לפי סעיף 36 לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010.
 
== תקדימים משפטיים ==
 
 
<!--
 
<!--
 +
== תקדימים משפטיים ==ב
 +
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג  
 
* רשימת תקדימים משפטיים הקשורים למושג  
 
-->
 
-->
  
 
== חוקים ותקנות ==
 
== חוקים ותקנות ==
 +
* [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]]
 
<!--
 
<!--
* רשימת חוקים ותקנות הקשורים למושג
+
== הרחבות ופרסומים ==
-->
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--
 
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
-->
 
  
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
<!--
+
 
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->

גרסה מ־12:02, 7 באוגוסט 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני


בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין) ללא הגבלת סכום. לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב השופטים

 • שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהוסמכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
 • כשיר להתמנות כשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.

נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה

 • לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון בכל "ענייני משפחה".
 • "ענייני משפחה מוגדרים בחוק ככוללים:
  • תביעות בעניני המעמד האישי
  • תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
   • "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
    1. בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
    2. ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
    3. הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
    4. נכדו;
    5. הורי הוריו;
    6. אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
   • "הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;
  • תביעה למזונות או למדור;
  • תביעה לאבהות או לאמהות;
  • תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
  • תובענה לפי חוקים אלה:
  • הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008;
  • הליך לפי סעיף 36 לחוק תרומת ביציות.

סמכויות מיוחדות

 • לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות מיוחדות כגון:
  • הזכות לסטות מדיני הראיות הרגילים בבית המשפט
  • הסמכות לדון בדלתיים סגורות
  • האפשרות לדון בתביעות שסכומן עולה על הסכום המקסימאלי שבית משט שלום מוסמך לדון בו

ערעור על פסקי דין ל בית המשפט לענייני משפחה

 • ערעור על םסקי דין של בית מפשט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לבית משפט המחוזי הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לעניני משפחה, יהיו כל הסמכויות הנתונות, לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, לבית המשפט לעניני משפחה, כולל הסמכות לשמוע עדים או עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור. (בדרך כלל סמכויות אלה הן נדירות בשלב הערעור).


חוקים ותקנות

endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי