שורה 83: שורה 83:
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{מושג/ראו גם  
 
{{מושג/ראו גם  
| החלף בפורטל האב של המושג
+
| [[אלימות במשפחה]]
| זכות/הליך הקשורים למושג
+
| [[ירושה]]
| ערכים נוספים הקשורים למושג, כל אחד בשורה נפרדת
+
| [[אפוטרופוסות על ילדים]]
 
}}
 
}}
  

גרסה מ־12:05, 7 באוגוסט 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני


בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין) ללא הגבלת סכום. לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.

תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב השופטים

 • שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהוסמכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
 • כשיר להתמנות כשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.

נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה

 • לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון בכל "ענייני משפחה".
 • "ענייני משפחה מוגדרים בחוק ככוללים:
  • תביעות בעניני המעמד האישי
  • תביעות אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין בן משפחתו (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
   • "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
    1. בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
    2. ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
    3. הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
    4. נכדו;
    5. הורי הוריו;
    6. אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
   • "הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או אפוטרופוס;
  • תביעה למזונות או למדור;
  • תביעה לאבהות או לאמהות;
  • תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
  • תובענה לפי חוקים אלה:
  • הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008;
  • הליך לפי סעיף 36 לחוק תרומת ביציות.

סמכויות מיוחדות

 • לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות מיוחדות כגון:
  • הזכות לסטות מדיני הראיות הרגילים בבית המשפט
  • הסמכות לדון בדלתיים סגורות
  • האפשרות לדון בתביעות שסכומן עולה על הסכום המקסימאלי שבית משט שלום מוסמך לדון בו

ערעור על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה

 • ערעור על םסקי דין של בית מפשט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי.
 • לבית משפט המחוזי הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לעניני משפחה, יהיו כל הסמכויות הנתונות, לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה, לבית המשפט לעניני משפחה, כולל הסמכות לשמוע עדים או עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור. (בדרך כלל סמכויות אלה הן נדירות בשלב הערעור).


חוקים ותקנות

endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי