שורה 12: שורה 12:
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
<!-- כאן יש להכניס הסבר כללי לגבי הזכות. -->
 
בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]].
 
בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]].
בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין) ללא הגבלת סכום.
+
בית המשפט מוxnl לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין) ללא הגבלת סכום.
 
לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.
 
לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.
 +
לבית המשפט לענייני משפחה סמכויות מיוחדות שמטרתן להגיע לפתרון הסכסכוף המשפטי בדרך הטובה ביותר.
 +
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
  
{{מושג/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
  
==הרכב השופטים בבית המשפט לענייני משפחה==
 
* שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהוסמכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
 
* כשיר להתמנות כשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.
 
 
==נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה==
 
==נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה==
* לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]], מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון בכל "ענייני משפחה". 
+
* [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]] מפרט את רשימת הנושאים, שבהם מוסמך בית המשפט לענייני משפחה לדון:
* "ענייני משפחה מוגדרים בחוק ככוללים:
+
{{הטמעת כותרת|חוק בית המשפט לענייני משפחה#נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה}}
** תביעות בעניני המעמד האישי
 
**תביעות  אזרחית בין אדם (או עזבונו) לבין '''בן משפחתו''' (או עזבונו) שקשורה בסכסוך בתוך המשפחה, ללא הגבלה על סכום התביעה
 
*** "בן משפחתו" מוגדר ככולל:
 
***#   בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
 
***#  ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
 
***#  הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
 
***#  נכדו;
 
***#  הורי הוריו;
 
***#  אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
 
***"הורה" מוגדר ככולל גם הורה מאמץ או [[אפוטרופוס]];
 
** תביעה למזונות או למדור;
 
**  תביעה לאבהות או לאמהות;
 
**  תביעה בענין החזרתו של קטין חטוף, לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), תשנ"א-1991;
 
**  תובענה לפי חוקים אלה:
 
***  חוק גיל הנישואין, תש"י-1950;
 
***  [[חוק השמות]];
 
***    [[חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות]];
 
***  חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963;
 
***  [[חוק הירושה]], כולל תביעה שעילתה סכסוך בקשר לירושה, יהיו הצדדים אשר יהיו;
 
***    חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט-1969;
 
***    חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973;
 
***  [[חוק אימוץ ילדים]];
 
***  [[חוק למניעת אלימות במשפחה]];
 
***    חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996;
 
**  הליך לפי סעיף 20 לחוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008;
 
**  הליך לפי סעיף 36 ל[[חוק תרומת ביציות]].
 
 
 
 
==סמכויות מיוחדות==
 
==סמכויות מיוחדות==
* לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות מיוחדות כגון:
+
{{הטמעת כותרת|חוק בית המשפט לענייני משפחה#סמכויות מיוחדות}}
** הזכות לסטות מדיני הראיות הרגילים בבית המשפט
 
** הסמכות לדון בדלתיים סגורות
 
**האפשרות לדון בתביעות שסכומן עולה על הסכום המקסימאלי שבית משט שלום מוסמך לדון בו
 
 
 
 
==ערעור על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה==
 
==ערעור על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה==
*ערעור על םסקי דין של בית מפשט לענייני משפחה מוגש לבית המשפט המחוזי.
+
{{הטמעת כותרת|חוק בית המשפט לענייני משפחה#ערעור על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה}}
* לבית משפט המחוזי הדן בערעור על פסק דין או על החלטה של בית משפט לעניני משפחה, יהיו כל הסמכויות הנתונות, לפי [[חוק בית המשפט לענייני משפחה]], לבית המשפט לעניני משפחה, כולל הסמכות לשמוע עדים  או עדויות או הבאת ראיות נוספות, אם הוא סבור שהדבר דרוש לבירור הערעור. (בדרך כלל סמכויות אלה הן נדירות בשלב הערעור).
+
==השופטים בבית המשפט לענייני משפחה==
 
+
{{הטמעת כותרת|חוק בית המשפט לענייני משפחה#השופטים בבית המשפט לענייני משפחה}}
 
<!--
 
<!--
 
== תקדימים משפטיים ==ב
 
== תקדימים משפטיים ==ב

גרסה מ־11:33, 7 באוגוסט 2012

תבנית:מושג/תחילת טור ימני


בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט מוxnl לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין) ללא הגבלת סכום. לצד בית המשפט פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו. לבית המשפט לענייני משפחה סמכויות מיוחדות שמטרתן להגיע לפתרון הסכסכוף המשפטי בדרך הטובה ביותר. תבנית:מושג/סיום הקדמה


נושאים בהם עוסק בית המשפט לענייני משפחה

סמכויות מיוחדות

ערעור על פסקי דין של בית המשפט לענייני משפחה

השופטים בבית המשפט לענייני משפחה

חוקים ותקנות

endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי