תבנית:מושג/תחילת טור ימני


בית המשפט לענייני משפחה הוא בית משפט שלום, שהוסמך על ידי שר המשפטים לדון בענייני משפחה לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט מומסלך לדון בכל סכסוך משפחתי והבעיות הנלוות לסכסוך משפטי (מלבד רישום נישואים וגירושין). תבנית:מושג/סיום הקדמה

הרכב השופטים

  • שופטי בית המשפט לעניני משפחה הם שופטים שהומסכו לשמש כשופטי משפחה על ידי שר המשפטים.
  • כשיר להתמנות עשפוט משפחה רק שופט שהוא בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום.

נושאים בהם עוסק בית המפשט לענייני משפחה

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

הרחבות ופרסומים

מקורות

endarticle

תבנית:מושג/סיום טור ימני תבנית:מושג/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:מושג/ראו גם

תבנית:מושג/סיום טור שמאלי