(נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם)
(נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם)
שורה 15: שורה 15:
 
בית חינוך עיוורים הינו מסגרת המעניקה שירותים לעיוורים ולקויי ראיה בתחומים שיקומיים, חינוכיים וטיפוליים, במטרה לקדמם לקראת עצמאות תפקודית והשתלבות מירבית בקהילה. מסגרת זו מסייעת גם לעיוורים ולקויי ראיה משולבים, תוך כדי התמקדות בצרכיהם היומיומיים ובאתגרים התפקודיים הניצבים בפניהם.  
 
בית חינוך עיוורים הינו מסגרת המעניקה שירותים לעיוורים ולקויי ראיה בתחומים שיקומיים, חינוכיים וטיפוליים, במטרה לקדמם לקראת עצמאות תפקודית והשתלבות מירבית בקהילה. מסגרת זו מסייעת גם לעיוורים ולקויי ראיה משולבים, תוך כדי התמקדות בצרכיהם היומיומיים ובאתגרים התפקודיים הניצבים בפניהם.  
  
בבית חינוך עיוורים ישנן שתי חטיבות.
+
בבית חינוך עיוורים ישנן שתי חטיבות:
הראשונה - החטיבה החינוכית-שיקומית.
 
החטיבה מהווה מסגרת כוללנית, ובה: בית ספר, פנימייה, מערך טיפול ומערך דיור.
 
  
השניה - החטיבה לשרותי קהילה.
+
הראשונה היא החטיבה החינוכית-שיקומית הכוללת בית ספר, פנימייה, מערך טיפול ומערך דיור.
נותנת שרותים לעיוורים מבוגרים, לתלמידים עיוורים ולקויי-ראיה המשולבים בבתי ספר רגילים– במסגרת פרוייקט 'נוער יחד', וכן מפעילה מרכז ספורט ארצי, מפעל מוגן ועוד
+
 
 +
השנייה היא החטיבה לשרותי קהילה המעניקה שירותים לעיוורים מבוגרים. כמו כן, החטיבה מסייעת לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה המשולבים בבתי ספר רגילים, במסגרת פרויקט 'נוער יחד'. בנוסף, היא מפעילה מרכז ספורט ארצי, מפעל מוגן ועוד.
  
 
* רשימת זכויות ונושאים
 
* רשימת זכויות ונושאים

גרסה מ־21:57, 28 במאי 2011

תבנית:תיבת ארגון

נושאים וזכויות שהארגון עוסק בהם

בית חינוך עיוורים הינו מסגרת המעניקה שירותים לעיוורים ולקויי ראיה בתחומים שיקומיים, חינוכיים וטיפוליים, במטרה לקדמם לקראת עצמאות תפקודית והשתלבות מירבית בקהילה. מסגרת זו מסייעת גם לעיוורים ולקויי ראיה משולבים, תוך כדי התמקדות בצרכיהם היומיומיים ובאתגרים התפקודיים הניצבים בפניהם.

בבית חינוך עיוורים ישנן שתי חטיבות:

הראשונה היא החטיבה החינוכית-שיקומית הכוללת בית ספר, פנימייה, מערך טיפול ומערך דיור.

השנייה היא החטיבה לשרותי קהילה המעניקה שירותים לעיוורים מבוגרים. כמו כן, החטיבה מסייעת לתלמידים עיוורים ולקויי ראיה המשולבים בבתי ספר רגילים, במסגרת פרויקט 'נוער יחד'. בנוסף, היא מפעילה מרכז ספורט ארצי, מפעל מוגן ועוד.

  • רשימת זכויות ונושאים

-->

גורמי ממשל שהארגון עובד מולם