הקדמה:

חייב רשאי להגיש לבית המשפט בקשה לאישור הסדר חוב עם הנושים
בקשה לאישור הסדר ניתן להגיש גם אם לא ניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון וגם אם כן ניתן צו
את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום והעתק ממנה יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019. הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, ימשיכו להתנהל לפי פקודת פשיטת הרגל. למידע נוסף ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון
למידע נוסף ראו הליך חדלות פירעון לחייב יחיד שהחל בבקשה להסדר באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון


הערת עריכה
בגוב לא מצוין, עדיין, איך מגישים בפועל, מקוון או ידני, מיוצג או לא, תשלום אגרה והאופן ושאר הפרוצדורה, אולי נמצא בתקנות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:05, 22 באוקטובר 2019 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חייב (אדם פרטי, עוסק מורשה, עוסק פטור).
הערת עריכה
מה התנאים? האם נמצא במצב חדלות פירעון (אם לא ניתן צו) או צפוי להיות, כמו בהגשת בקשה לקבלת צו? אגרה? התנאים להגשת הצו (מגורים, סכומים וכו')
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:37, 22 באוקטובר 2019 (IDT)

למי ואיך פונים

  • את הבקשה לאישור הסדר החוב יש להגיש לבית משפט השלום שנמצא באזור מגוריו של החייב, או באזור עסקיו או נכסיו.
שימו לב
מיד לאחר הגשת הבקשה לאישור הסדר החוב לבית המשפט, יש להגיש העתק מהבקשה לממונה על הליכי חדלות פירעון.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

  • הגשת העתק מהבקשה לא כרוכה בתשלום.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים