הקדמה:

חייב, שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, רשאי להגיש בקשה לביטול או הפחתה של ריבית הפיגורים שנוספה לחוב
בבקשה יש לפרט את הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות הפחתה או ביטול של ריבית הפיגורים
המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי
הגשת הבקשה אינה עוצרת את התווספות ריבית הפיגורים לחוב
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
  • המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • כל חייב (אדם או חברה) שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות וישנן נסיבות אישיות מיוחדות, המגובות במסמכים, המצדיקות ביטול או הפחתה של ריבית הפיגורים שנוספה לחוב.

למי ואיך פונים

ערעור

חשוב לדעת

  • המרכז לגביית קנסות לא מוסמך להפחית או לבטל תוספת ריבית פיגורים בחוב מסוג פיצוי.
  • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
  • הגשת הבקשה והטיפול בה, לא עוצרים את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.
  • הבקשה יכולה להיות מוגשת על-ידי החייב עצמו או על-ידי בא כוחו, בצירוף ייפוי כוח.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים