הקדמה:

עם מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מוטלות על החייב הגבלות שונות וביניהן מעוכבת יציאתו מן הארץ
החייב, מייצג מטעמו או הנאמן, רשאים להגיש בקשה לביטול ההגבלה (באופן מלא או חלקי)
את הבקשה יש להגיש באופן מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
למידע נוסף ראו הגשת בקשות להכרעת הממונה בהליכי חדלות פירעון באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
הערת עריכה
יש הליך מקביל בהוצל"פ?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:15, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

ברגע שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, מוטלות עליו הגבלות שונות, ביניהן, מעוכבת יציאתו מן הארץ.

 • החייב, מייצג מטעמו או הנאמן, רשאים להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בקשה לביטול ההגבלה (באופן מלא או חלקי).
 • הבקשה תוגש באופן מקוון (ממוחשב) באמצעות אתר הפניות והבקשות של הממונה על הליכי חדלות פירעון.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב, מייצג מטעמו או הנאמן רשאים להגיש את הבקשה לביטול צו עיכוב היציאה מהארץ לאחר שניתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון.


למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • יש להיכנס לאתר בקשות ופניות לממונה על הליכי חדלות פירעון
 • בתחתית הדף, יש להזין את מספר תיק חדלות הפירעון שנפתח אצל הממונה וללחוץ על "אישור".
 • כעת יש ללחוץ על הכפתור "בקשה חדשה" ולעדכן את פרטי מגיש הבקשה (החייב, המייצג או הנאמן).
 • יש למלא את טופס הבקשה בהתאם להנחיות המופיעות בו ולוודא כי נמסרים, בין היתר, המידע והמסמכים הבאים:
  • מהו הצורך ביציאה מן הארץ (רפואי, אישי, עבודה וכו') ולצרף אישורים מתאימים התומכים בצורך ביציאה.
  • המועדים המדויקים של היציאה והחזרה לארץ.
  • היעד המדויק בחו"ל כולל מקום השהייה (מלון, משפחה, חברים, מעסיק וכו').
  • עלויות השהייה ואם יש גורם המממן את השהייה בחו"ל, יש לצרף תצהיר מהגורם המממן.
  • בטוחות - ערבות בנקאית או ערבים (יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים של הערבים, צילום תעודת זהות ואישור על העדר תיקים בהוצל"פ).
  • במקרה של יציאה לצורך עבודה- יש לפרט מהי התועלת הכלכלית, כולל אישור על כך מהמעסיק.
  • תצהיר התומך בבקשה וכן הצהרה על אי-שימוש לרעה וניצול לרעה של בקשת ביטול צו עיכוב היציאה מהארץ.
מלאו את טופס הבקשה וצרפו את המסמכים הנדרשים ככל שיש.

 • בדף שייפתח, יש לצרף מסמך המפרט את הבקשה למשיכה, חתום על-ידי החייב או מייצג מטעמו.
 • לאחר הגשת הבקשה, יישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס) אישור כי הבקשה התקבלה.
 • החלטת הממונה תישלח למגיש הבקשה (החייב או המייצג) בדוא"ל וב-SMS (אס.אם.אס).
הערת עריכה
ב"לצרף מסמך המפרט"- הכוונה היא שבעצם יש לצרף מסמך ב PDF ולהעלות אותו כחלק מהטופס?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:46, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

ערעור

 • אם הממונה סירב לבקשת המשיכה, הבקשה תועבר להכרעת בית המשפט.
הערת עריכה
יש בכלל שיקול דעת לממונה? מה לגבי החזר האגרה ששולמה? איך הפרוצדורה של העברת ההכרעה לבית משפט
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 11:34, 24 בספטמבר 2019 (IDT)

חשוב לדעת

 • בקשה לא חתומה (על-ידי החייב או מייצגו) לא תתקבל ולא תטופל על-ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון.
 • לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.
 • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון 5067*, בימים א'- ה' בשעות 8:00-16:00.

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים