מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל ל־בקשה לביטול הגבלה שהטיל רשם ההוצאה לפועל בלי להשאיר הפניה)
מ (שינוי קישורים בעקבות שחרור פורטל הוצאה לפועל)
שורה 13: שורה 13:
  
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
 
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
* [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).
+
* [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חדש:חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]], שהוטלו עליהם אחת או יותר מההגבלות הבאות:
+
* [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]], שהוטלו עליהם אחת או יותר מההגבלות הבאות:
# [[חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|צו עיכוב יציאה מהארץ]].
+
# [[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|צו עיכוב יציאה מהארץ]].
# [[חדש:הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר]].
+
# [[הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר]].
# [[חדש:הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה]].
+
# [[הגבלה על קבלה, חידוש או החזקה של רשיון נהיגה של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה]].
# [[חדש:הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד]].
+
# [[הגבלת חייב בהוצאה לפועל כלקוח מוגבל מיוחד כאשר הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד]].
# [[חדש:הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב]].
+
# [[הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב]].
# [[חדש:הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד]].
+
# [[הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד]].
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
שורה 39: שורה 39:
 
# החוב נפרע.
 
# החוב נפרע.
 
# רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 
# רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
# רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של [[חדש:בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
+
# רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
 
* אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 
* אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 
==ערעור==
 
==ערעור==
שורה 45: שורה 45:
 
===בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה===
 
===בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה===
 
* ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] או כאשר מקור החוב הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], יש להגיש ערעור ל[[בית המשפט לענייני משפחה]].  
 
* ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] או כאשר מקור החוב הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], יש להגיש ערעור ל[[בית המשפט לענייני משפחה]].  
* יש להגיש את הערעור '''תוך 15 יום''' ממועד [[חדש:המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|המצאת]] הצו או ההחלטה למערער.  
+
* יש להגיש את הערעור '''תוך 15 יום''' ממועד [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|המצאת]] הצו או ההחלטה למערער.  
 
* אם הצו או ההחלטה ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור '''תוך 15 יום''' ממועד מתן הצו או ההחלטה.
 
* אם הצו או ההחלטה ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור '''תוך 15 יום''' ממועד מתן הצו או ההחלטה.
* למידע על הליך הערעור ראו '''[[חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
+
* למידע על הליך הערעור ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
  
 
===אם החוב אינו בענייני משפחה===
 
===אם החוב אינו בענייני משפחה===
שורה 54: שורה 54:
 
:** הערעור יוגש תוך 20 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.  
 
:** הערעור יוגש תוך 20 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.  
 
:** אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור '''תוך 20 יום''' ממתן ההחלטה או הצו.
 
:** אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הערעור '''תוך 20 יום''' ממתן ההחלטה או הצו.
:**למידע על הליך הערעור ראו '''[[חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
+
:**למידע על הליך הערעור ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
 
:* '''אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.'''  
 
:* '''אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.'''  
 
:** יש להגיש את הבקשה '''תוך 20 יום''' ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.  
 
:** יש להגיש את הבקשה '''תוך 20 יום''' ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער.  
 
:** אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הבקשה '''תוך 20 יום''' ממתן ההחלטה או הצו.
 
:** אם ההחלטה או הצו ניתנו בנוכחות המערער, יש להגיש את הבקשה '''תוך 20 יום''' ממתן ההחלטה או הצו.
:**למידע על ההליך ראו '''[[חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
+
:**למידע על ההליך ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
שורה 71: שורה 71:
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל [[חדש:הוצאה לפועל/ארגוני סיוע|לחצו כאן]].
+
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל [[הוצאה לפועל/ארגוני סיוע|לחצו כאן]].
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל [[חדש:הוצאה לפועל/גורמי ממשל|לחצו כאן]].
+
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל [[הוצאה לפועל/גורמי ממשל|לחצו כאן]].
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 87: שורה 87:
  
 
{{הליך/ראו גם  
 
{{הליך/ראו גם  
| [[חדש:הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
+
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
| '''[[חדש:הוצאה לפועל - עיכוב יציאה מהארץ]]'''
+
| '''[[הוצאה לפועל - עיכוב יציאה מהארץ]]'''
| '''[[חדש:הוצאה לפועל - מזונות]]'''
+
| '''[[הוצאה לפועל - מזונות]]'''
| [[חדש:מדריך לקבלת מזונות בהוצאה לפועל]]
+
| [[מדריך לקבלת מזונות בהוצאה לפועל]]
| [[חדש:מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
+
| [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
| [[חדש:מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ]]
+
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ]]
| [[חדש:הוצאה לפועל]]
+
| [[הוצאה לפועל]]
 
}}
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
{{הליך/טפסים

גרסה מ־11:24, 31 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חייב בהוצאה לפועל שהוטלו עליו הגבלות, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
רשם ההוצאה לפועל יבטל את ההגבלה אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין
תבנית:הליך/סיום הקדמה

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. צו עיכוב יציאה מהארץ.
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר.
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב.
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839).
 • יש לסמן סעד מס' 62 (ביטול הליכים) - ולציין את הקוד של ההליכים שאותם מבקשים לבטל (88 - הגבלות).
 • בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
הערת עריכה
הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)

שלבי ההליך

הערת עריכה
הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי:
 1. לבטל הגבלה שהטיל.
 2. לבטל ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו.
 3. לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה.
 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
 1. החוב נפרע.
 2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 3. רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:

בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • בתיקים שאינם תיקי מזונות ושמקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

חשוב לדעת

 • הליך זה אינו מיועד לביטול צו מאסר.

חדש:מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונותחדש:מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות

חוקים ותקנות

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי