מ (בוט: החלפת טקסט אוטומטית (-{{סוג ערך\|(.*?)}}\n{{עצם העניין}} +{{עצם העניין}}{{סוג ערך|\1}}))
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוטלו עליו הגבלות, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
+
| מידע  = [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] שהוטלו עליהם הגבלות, המפורטות למטה, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = [[רשם ההוצאה לפועל]] יבטל את ההגבלה אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין
+
| חשוב  = [[רשם ההוצאה לפועל]] רשאי לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה, לבטל את ההגבלה ללא תנאי או לבטל את ההגבלה ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו
 +
| חשוב2 = רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם החייב פרע את החוב או אם החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב
 +
| חשוב3 = ערך זה אינו עוסק בביטול [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות#ביטול הצו ושחרור החייב ממאסר|צו מאסר]] נגד חייב
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 16: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
+
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הוצאה לפועל - הגבלות על חייב המשתמט מתשלום]]
 
| '''[[הוצאה לפועל - עיכוב יציאה מהארץ]]'''
 
| '''[[הוצאה לפועל - עיכוב יציאה מהארץ]]'''
 
| '''[[הוצאה לפועל - מזונות]]'''
 
| '''[[הוצאה לפועל - מזונות]]'''
| [[מדריך לקבלת מזונות בהוצאה לפועל]]
+
| [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות]]
| [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
+
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ|מדריך לחייב - עיכוב יציאה מהארץ]]
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ]]
 
 
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
}}
 
}}
שורה 84: שורה 85:
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע|לחצו כאן]].
+
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה ראו [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע]].
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל|לחצו כאן]].
+
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה ראו [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל]].
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==

גרסה מ־09:51, 9 באפריל 2014

הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, המפורטות למטה, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה, לבטל את ההגבלה ללא תנאי או לבטל את ההגבלה ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו
רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם החייב פרע את החוב או אם החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב
ערך זה אינו עוסק בביטול צו מאסר נגד חייב
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. צו עיכוב יציאה מהארץ.
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר.
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב.
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839).
 • יש לסמן סעד מס' 62 (ביטול הליכים) - ולציין את הקוד של ההליכים שאותם מבקשים לבטל (88 - הגבלות).
 • בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
הערת עריכה
הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)

שלבי ההליך

הערת עריכה
הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי:
 1. לבטל הגבלה שהטיל.
 2. לבטל ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו.
 3. לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה.
 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
 1. החוב נפרע.
 2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 3. רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:

בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • בתיקים שאינם תיקי מזונות ושמקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

חשוב לדעת

 • הליך זה אינו מיועד לביטול צו מאסר.
 • צו מאסר יבוטל והחייב ישוחרר ממאסר (אף לפני תום התקופה) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו;
  2. החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו;
  3. הזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו;
  4. החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל;
  5. החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.
 • למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו מאסר של חייב בתיק מזונות בהוצאה לפועל.


חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל