מ (הסרת הערות/הנחיות מיותרות)
מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
(34 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוטלו עליו הגבלות, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
+
| מידע  = [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] שהוטלו עליהם הגבלות, המפורטות למטה, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = [[רשם ההוצאה לפועל]] יבטל את ההגבלה אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין
+
| חשוב  = [[רשם ההוצאה לפועל]] רשאי לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה, לבטל את ההגבלה ללא תנאי או לבטל את ההגבלה ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו
 +
| חשוב2 = רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם החייב פרע את החוב או אם החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב
 +
| חשוב3 = ערך זה אינו עוסק בביטול [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות#ביטול הצו ושחרור החייב ממאסר|צו מאסר]] נגד חייב
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
{{הליך/סיום הקדמה}}
+
{{טפסים
* [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)]
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|הוצאה לפועל - הגבלות על חייב המשתמט מתשלום]]
 +
| '''[[הוצאה לפועל - מזונות]]'''
 +
| [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות]]
 +
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ|מדריך לחייב - עיכוב יציאה מהארץ]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
[[חייב בהוצאה לפועל]] שהוכרז כ[[חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו|חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]] וכן חייב ב[[הוצאה לפועל - מזונות|תיק מזונות]] שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
שורה 23: שורה 38:
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
+
* יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל:
* הבקשה תוגש על גבי [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/839t.pdf טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839)].
+
** יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)].  
* יש לסמן סעד מס' 62 (ביטול הליכים) - ולציין את הקוד של ההליכים שאותם מבקשים לבטל (88 - הגבלות).
+
** יש לסמן ב-X את בקשה מס' 311 ("ביטול הגבלת חייב לא מוגבל באמצעים") - ולציין את ההגבלה שברצונכם לבטל.
* בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
+
** בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
 +
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
שורה 37: שורה 53:
 
# החוב נפרע.
 
# החוב נפרע.
 
# רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 
# רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
# רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
+
# רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
* אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
+
* אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מייד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:
שורה 61: שורה 77:
 
* הליך זה '''אינו''' מיועד לביטול צו מאסר.
 
* הליך זה '''אינו''' מיועד לביטול צו מאסר.
 
{{הטמעת כותרת|מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות#ביטול הצו ושחרור החייב ממאסר}}
 
{{הטמעת כותרת|מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות#ביטול הצו ושחרור החייב ממאסר}}
 +
* כשמדובר בבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, יש להגיש בקשה  להיות מודפסת (או לכל הפחות בכתב יד קריא וברור) וערוכה באופן מסודר. יש להגיש את הבקשה זמן סביר ולא קצר לפני מועד הנסיעה המיועד אם לא מדובר בפיקוח נפש, במקרה חירום או בנסיבות אישיות מיוחדות. למידע נוסף ראו [https://www.nevo.co.il/psika_html/hozlap/HOZ-10-99633-08-1.pdf#xml=https://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=1&type=Main החלטת לשכת ההוצאה לפועל בתיק (נצ') 10-99633-08-1 מיום 25.11.2015].
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
  
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 66ד.
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 66ד.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל|לחצו כאן]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[הוצאה לפועל - הגבלות על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
 
| '''[[הוצאה לפועל - עיכוב יציאה מהארץ]]'''
 
| '''[[הוצאה לפועל - מזונות]]'''
 
| [[מדריך לקבלת מזונות בהוצאה לפועל]]
 
| [[מדריך לחייב שהוטלו עליו הגבלות של בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו]]
 
| [[מדריך לחייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ]]
 
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 = [http://www.eca.gov.il/loadedFiles/839t.pdf טופס בקשות חייב - 1 (טופס 839)]
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 +
[[ar:طلب لإلغاء تقييد فرضه مسجل دائرة الإجراء]]

גרסה מ־22:09, 19 בינואר 2020

הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, המפורטות למטה, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה, לבטל את ההגבלה ללא תנאי או לבטל את ההגבלה ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו
רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם החייב פרע את החוב או אם החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב
ערך זה אינו עוסק בביטול צו מאסר נגד חייב

חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. צו עיכוב יציאה מהארץ.
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר.
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב.
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

למי ואיך פונים

הערת עריכה
הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)

שלבי ההליך

הערת עריכה
הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי:
 1. לבטל הגבלה שהטיל.
 2. לבטל ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו.
 3. לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה.
 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
 1. החוב נפרע.
 2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 3. רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מייד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:

בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • בתיקים שאינם תיקי מזונות ושמקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

חשוב לדעת

 • הליך זה אינו מיועד לביטול צו מאסר.
 • צו מאסר יבוטל והחייב ישוחרר ממאסר (אף לפני תום התקופה) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו;
  2. החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו;
  3. הזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו;
  4. החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל;
  5. החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.
 • למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו מאסר של חייב בתיק מזונות בהוצאה לפועל.
 • כשמדובר בבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, יש להגיש בקשה להיות מודפסת (או לכל הפחות בכתב יד קריא וברור) וערוכה באופן מסודר. יש להגיש את הבקשה זמן סביר ולא קצר לפני מועד הנסיעה המיועד אם לא מדובר בפיקוח נפש, במקרה חירום או בנסיבות אישיות מיוחדות. למידע נוסף ראו החלטת לשכת ההוצאה לפועל בתיק (נצ') 10-99633-08-1 מיום 25.11.2015.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל