מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(12 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 13: שורה 13:
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tfasim_9/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20214-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%90%D7%95%20%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)]
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 38: שורה 38:
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
+
* יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל:
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/tfasim_9/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20214-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C%20%D7%90%D7%95%20%D7%A2%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%91%20%D7%90%D7%95%20%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%20%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)].  
+
** יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/forms-eca-new-format-1/he/Forms_form214.pdf בקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214)].  
* יש לסמן בטופס הבקשה סעד מס' 311 ("ביטול הגבלת חייב לא מוגבל באמצעים") - ולציין את ההגבלה שברצונכם לבטל.
+
** יש לסמן ב-X את בקשה מס' 311 ("ביטול הגבלת חייב לא מוגבל באמצעים") - ולציין את ההגבלה שברצונכם לבטל.
* בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
+
** בתחתית הטופס יש לפרט את הנימוקים לבקשה.
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
 +
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
 
{{הערת עריכה | הערה = הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ? | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 09.01.2013, 13:02 (IST) }}
שורה 52: שורה 53:
 
# החוב נפרע.
 
# החוב נפרע.
 
# רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 
# רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
# רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מיד ללא צורך במשלוח התראה.
+
# רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של [[בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל|צו תשלומים]] או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
* אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
+
* אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מייד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.
 
==ערעור==
 
==ערעור==
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:
 
* על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:
שורה 83: שורה 84:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 66ד.
 
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 66ד.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
==ארגוני סיוע==
 
==ארגוני סיוע==
* לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל וגבייה ראו [[הוצאה לפועל וגבייה/ארגוני סיוע]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
  
 
==גורמי ממשל==
 
==גורמי ממשל==
* לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל וגבייה ראו [[הוצאה לפועל וגבייה/גורמי ממשל]].
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
שורה 97: שורה 100:
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 
[[קטגוריה:מזונות]]
 +
[[ar:طلب لإلغاء تقييد فرضه مسجل دائرة الإجراء]]

גרסה אחרונה מ־21:09, 19 בינואר 2020

הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, המפורטות למטה, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן)
רשם ההוצאה לפועל רשאי לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה, לבטל את ההגבלה ללא תנאי או לבטל את ההגבלה ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו
רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם החייב פרע את החוב או אם החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב
ערך זה אינו עוסק בביטול צו מאסר נגד חייב

חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו וכן חייב בתיק מזונות שהוטלו עליהם הגבלות, רשאים לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל את ההגבלות (כולן או חלקן).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 1. צו עיכוב יציאה מהארץ.
 2. הגבלה על קבלה, החזקה או הארכה של דרכון או תעודת מעבר.
 3. הגבלה על קבלה חידוש או החזקה של רשיון נהיגה.
 4. הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד.
 5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב.
 6. הגבלה על ייסוד תאגיד או כהונה בתאגיד.

למי ואיך פונים

הערת עריכה
הל"ב: האם זה ההליך? האם צריך לצרף מסמכים? תצהיר? מה למשל? אישור מעביד שנסיעה לחו"ל היא למטרת עבודה ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)

שלבי ההליך

הערת עריכה
הל"ב: כיצד מתנהל ההליך? יש זכות תגובה לזוכה? דיון בע"פ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09.01.2013, 13:02 (IST)
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי:
 1. לבטל הגבלה שהטיל.
 2. לבטל ולהתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו.
 3. לדחות את הבקשה ולהשאיר את ההגבלה על כנה.
 • ההגבלה תבוטל בכל אחד ממקרים הבאים:
 1. החוב נפרע.
 2. רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל הגבלה שהטיל, מיוזמתו או לבקשת החייב, ורשאי הוא להתנות את הביטול במתן ערובה להנחת דעתו, אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות העניין.
 3. רשם ההוצאה לפועל יורה על ביטול הגבלה אם נוכח כי החייב מקיים הוראות של צו תשלומים או הוראות הסכם בינו לבין הזוכה לעניין פירעון החוב שאישר רשם ההוצאה לפועל; עם זאת הרשם יכול להטיל את ההגבלה מחדש, מיוזמתו או לבקשת הזוכה, אם נוכח כי החייב הפסיק לקיים את הוראות הצו או ההסכם; במקרה כזה ההגבלה החדשה תיכנס לתוקף מייד ללא צורך במשלוח התראה.
 • אם בוטלה הגבלה על חייב, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מייד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטולה, הודעה על כך לגורמים הנוגעים בדבר (כגון: בנקים, חברות אשראי, משרד הרישוי, משרד הפנים וכו') וכן תשלח הודעה על כך לחייב ולזוכה.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל הגבלה ניתן לערער באופן הבא:

בתיק מזונות ובתיקים אחרים בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • בתיקים שאינם תיקי מזונות ושמקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

חשוב לדעת

 • הליך זה אינו מיועד לביטול צו מאסר.
 • צו מאסר יבוטל והחייב ישוחרר ממאסר (אף לפני תום התקופה) בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו;
  2. החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו;
  3. הזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו;
  4. החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל;
  5. החייב הראה טעם אחר לכך שאין לבצע את הצו.
 • למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו מאסר של חייב בתיק מזונות בהוצאה לפועל.
 • כשמדובר בבקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, יש להגיש בקשה להיות מודפסת (או לכל הפחות בכתב יד קריא וברור) וערוכה באופן מסודר. יש להגיש את הבקשה זמן סביר ולא קצר לפני מועד הנסיעה המיועד אם לא מדובר בפיקוח נפש, במקרה חירום או בנסיבות אישיות מיוחדות. למידע נוסף ראו החלטת לשכת ההוצאה לפועל בתיק (נצ') 10-99633-08-1 מיום 25.11.2015.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל