הקדמה:

למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה


שימו לב
 • בקשה לביטול צו קיום צוואה (המידע בדף זה), ניתן להגיש רק לאחר שניתן צו קיום צוואה.
 • אם הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, אך טרם ניתן הצו, יש לפעול לביטולו באמצעות הגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לביטול צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקה על-ידי הגורם המקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • לאחר השלמת הבדיקה, תינתן החלטה המורה על ביטול צו קיום הצוואה שניתן או שהבקשה תועבר לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בה.
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה דרישה להשלמת מסמכים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה (המאפשרת גם לאתר פרטים כגון מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה, אם הועברה).
  • יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.

ערעור

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים