הקדמה:

למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה


שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לביטול צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל או במשלוח הבקשה בדואר למשרדי הרשם לענייני ירושה שנמצאים באיזור מגוריו של המנוח. (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקה על-ידי הגורם המקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • לאחר השלמת הבדיקה, תינתן החלטה המורה על ביטול צו קיום הצוואה שניתן או שהבקשה תועבר לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בה.
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה דרישה להשלמת מסמכים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה (המאפשרת גם לאתר פרטים כגון מספר התיק ובית-המשפט אליו הועברה הבקשה, אם הועברה).
  • יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.

ערעור

חשוב לדעת


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים