הקדמה:

לאחר שהוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה וניתן הצו, אפשר להגיש בקשה לביטולו
את הבקשה לביטול הצו יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק), במסירה ידנית או במשלוח בדואר
אם הוגשה בקשה לקבלת צו קיום צוואה אך טרם ניתן הצו, יש להגיש התנגדות לצו קיום צוואה כדי לבטלו
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 972 ש"ח (נכון לשנת 2020)
למידע נוסף ראו בקשה לביטול צו קיום צוואה באתר הרשם לענייני ירושה


הערת עריכה
נשלח מייל לבנצי בנוגע לאי התאימות בתוכן בין השירותים (דרכי הגשה ודרכי תשלום) וכן ביקשתי לדעת אם הדרך לתיקון/ביטול צו היא באמצעות התנגדות
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 10:19, 24 בספטמבר 2020 (IDT)

כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה וכן כל מי שנפגע ממתן הצו, רשאי להגיש בקשה לביטולו.

 • את הבקשה יש להגיש לרשם לענייני ירושה באופן מקוון (מרחוק) או במסירה ידנית במשרדי הרשם או במשלוח בדואר (פירוט בהמשך).
 • הגשת הבקשה לביטול הצו כרוכה בתשלום אגרה בסך 972 ש"ח (נכון לשנת 2020).
שימו לב

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה לביטול צו קיום צוואה יכול להגיש:
  • כל זוכה (יורש) המופיע בצוואה שניתן בגינה צו קיום צוואה.
  • כל מי שנפגע מצו קיום הצוואה שניתן.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה, בצירוף המסמכים הנדרשים, ניתן להגיש באחת הדרכים הבאות:
  • באופן מקוון באמצעות המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה. יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין את פרטי המנוח ולעקוב אחר ההנחיות (יש להכנס בדפדפן "כרום").
  • בעמדות קבלת קהל או במשלוח הבקשה בדואר למשרדי הרשם לענייני ירושה שנמצאים באיזור מגוריו של המנוח. (יש להגיש עותקים כמספר הצדדים בתיק ועותק נוסף עבור בית-המשפט).
שימו לב
 • בשל נגיף הקורונה, קבלת הקהל אינה מתקיימת כסדרה, למידע נוסף.
 • מומלץ להגיש את הבקשה וכן לבצע את תשלום האגרה באופן מקוון (מרחוק).

תשלום אגרה

מילוי הבקשה והגשתה

 • יש לנסח מסמך בקשה, אשר עליו לכלול, בין היתר, את הפרטים והמסמכים הבאים:
  • שם ומספר תעודת הזהות של המבקש.
  • שם ומספר תעודת הזהות של המנוח (עורך הצוואה).
  • שמות ומספרי תעודת הזהות של כל מי שמופיע בצוואה (הזוכים), אשר את צו הקיום שניתן בגינה מבקשים לבטל.
  • פירוט הנימוקים בגינם מבוקש הביטול ומסמכים תומכים (ככל שישנם ובמקרה הצורך).
  • תצהיר מאומת בפני עורך-דין אשר תומך בעובדות שהועלו בבקשה.
  • קבלה/אישור על תשלום אגרה.
  • ייפוי כוח - אם המבקש מיוצג על ידי עורך-דין.
 • את הבקשה המלאה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש באחת הדרכים המפורטות מעלה.
טיפ
ניתן לבקש במסגרת הבקשה לעכב את ביצועו של הצו (שלא יהיה ניתן לבצע פעולות שקשורות לעיזבון), עד שתינתן החלטה בבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר הגשתה, הבקשה מועברת לבדיקת גורם מקצועי (עוזר הרשם לענייני ירושה או בא כח היועץ המשפטי לממשלה).
 • עותק של הבקשה יישלח בדואר רשום לכל יורש המופיע בצו, אשר יהיה רשאי להגיש את תגובתו בתוך 14 ימים.
 • לאחר שיחלוף המועד להגשת התגובה, תיבחן הבקשה ותינתן החלטת הרשם (ביטול הצו או דחיית הבקשה לביטול) או שהרשם יעביר את הבקשה לבית-המשפט לענייני משפחה כדי שיכריע בה.
שימו לב
 • אם במהלך הבדיקה נשלחה למבקש דרישה להשלמת מסמכים או פרטים, יש לעשות זאת באמצעות המערכת המקוונת.
 • במקרה כזה, יש לבחור בלשונית "איתור בקשות", להזין פרטים נדרשים ולעקוב אחר ההנחיות.
 • עיכוב במענה לדרישה להשלמת המסמכים או הפרטים יעכב את הטיפול בבקשה.
הערת עריכה
האם ישנם מקרים שבהם החוק קובע שהבקשה תעבור אוטומטית לבית המשפט להכרעה? מה הפרוצדורה של ערעור?
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:58, 29 בספטמבר 2020 (IDT)
הערת עריכה
לפי הכתוב בגוב, אין אופציה ולפיה הרשם מקבל בקשה כזו, ובמקרה והוא לא מקבל, אז זה מועבר לבית המשפט להכרעה. לבדוק את זה, אם מדובר בעניין של סמכות, מעין "באופן אוטומטי" עובר לבית המשפט לפי הסעיף בחוק שמונה את המקרים שהתיק עובר או שיש פה שיקול דעת מסוים.
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 13:52, 29 בספטמבר 2020 (IDT)

חשוב לדעת

חדש:בקשה לביטול צו ירושהחדש:בקשה לביטול צו ירושה

חקיקה ונהלים

חדש:בקשה לביטול צו ירושהחדש:בקשה לביטול צו ירושה

הרחבות ופרסומים

חדש:בקשה לביטול צו ירושהחדש:בקשה לביטול צו ירושה