הקדמה:

חייב, שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, רשאי להגיש בקשה לדחיית תשלום החוב
בבקשה יש לפרט את הנסיבות האישיות המיוחדות המצדיקות את דחיית תשלום החוב
הגשת הבקשה אינה עוצרת את התווספות ריבית הפיגורים לחוב
הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל חייב (אדם או חברה) שרשום על שמו תיק במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.
 • ישנן נסיבות אישיות מיוחדות, המגובות במסמכים, המצדיקות את דחיית תשלום החוב.
הערת עריכה
להכניס בערך הזה והאחרים הקשורים קישורים לערכים (שיהיו מוכנים) בנושא של בירור חובות/תיקים במרכז, העברת כספים וכו'
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 14:34, 13 בספטמבר 2018 (IDT)

למי ואיך פונים

 • את הבקשה יש לשלוח למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, באחת הדרכים שיפורטו בהמשך.

שלבי ההליך

מילוי הבקשה וצירוף מסמכים תומכים

 • יש למלא טופס בקשה לדחיית מועד תשלום חוב באחת משתי דרכים:
 • לטופס הבקשה, חובה לצרף מסמכים התומכים בה, כגון:
  • צילום תעודת זהות+ ספח.
  • תדפיסי תנועות חשבון עו"ש של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
  • פירוט חיובים של כרטיסי אשראי של 3 חודשים אחרונים על שם החייב.
  • ריכוז יתרות מכל בנק בו יש פעילות כגון: פקדונות, חסכונות, מט"ח וניירות ערך.
  • אישורי הכנסות:
   • שכיר- צילום תלושי השכר של החייב לתקופה של 3 חודשים אחרונים.
   • עצמאי/חברה- שומת מס מבוקרת לשנתיים אחרונות (במקרה שאין שומת מס לשנה הנוכחית, יש להגיש דוח רווח והפסד).
   • מובטל- אישור לשכת התעסוקה ואישור על קבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
   • אסיר- אישור שהייה בכלא ודף הנהלת חשבונות מהכלא.
   • אחר- אישורים על הכנסות מכל סוג ומקור, כולל פנסיה/קצבאות.
  • אישורים עדכניים בגין מצב רפואי/אבחנה רפואית של החייב או של בן משפחה מדרגה ראשונה.
  • דו"ח עדכני מעובד סוציאלי או אישור משירותי הרווחה.
  • כל מסמך עדכני ורלבנטי אחר התומך בנימוקי הבקשה.
 • חשוב: לא כל המסמכים המופיעים ברשימה נדרשים עבור כל בקשה ויש לצרף מסמכים בהתאם לנימוקים (כלכלי, בריאותי, סוציאלי וכו').

משלוח הבקשה והטיפול בה

 • במקרה של מילוי מקוון (באינטרנט) של טופס הבקשה- בסיום המילוי וצירוף המסמכים, הבקשה תישלח ישירות למרכז.
 • במקרה של הורדת טופס הבקשה באופן ידני, יש לשלוח אותו בצירוף המסמכים התומכים, באחת הדרכים הבאות:
  • דואר אלקטרוני לכתובת: GviyaMgk@eca.gov.il.
  • פקס למס': 02-6547799.
  • דואר לכתובת: המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ת.ד. 25, פתח תקווה 4910001.
  • טלפון למספר: 35592* או 073-2055000 (המוקד פועל בימים א'-ה' בשעות 8:00 עד 18:00).
  • קבלת קהל ברחוב יפו 97, קומה 6, ירושלים (בניין כלל, מתחם לשכת ההוצאה לפועל):
   • בימים א', ב', ד', ה'- בין השעות 8:30 עד 13:30.
   • בימי ג'- בין השעות 08:30 עד 11:00.
 • הבקשה תטופל תוך 60 ימי עבודה מיום קבלתה וההחלטה תישלח לחייב/בא כוחו בדואר בסיום הטיפול.
הערת עריכה
לבדוק מול המשרד: 1. באתר מצוין כי אפשר להגיש את הבקשה גם טלפונית (לא ברור איך), כאשר במסמך ההנחיות לא מצוין כי ניתן להגיש/לבקש באמצעות הטלפון. 2. הכתובת ל"משלוח במסירה אישית" במסמך (אולי קבלת קהל) שונה מזו שבאתר.3. מה הכוונה ב "(מענה יישלח באמצעות דואר ישראל עד 45 ימי עבודה מיום קבלת הפניה", במקרה של משלוח הבקשה בדואר (אישור על קבלת הבקשה/קבלת החלטה)
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:10, 13 בספטמבר 2018 (IDT)

בקשה לעיון חוזר והתנגדות להחלטה

 • חייב שאינו מרוצה עם החלטת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, יכול להגיש:
  • בקשה לעיון חוזר- במקרה שהתגלו עובדות חדשות או נסיבות אחרות שלא הוצגו במסגרת הבקשה המקורית. (יש לבחור בנושא הפניה בטופס- 'הסדר חוב- בקשה לעיון חוזר')
  • השגה (התנגדות) למנהל רשות האכיפה והגבייה, תוך 30 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה. (יש לבחור בנושא הפניה בטופס- 'הסדר חוב-השגה').

חשוב לדעת

 • הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום.
 • הגשת הבקשה אינה עוצרת את התווספות ריבית הפיגורים לחוב.
 • הבקשה יכולה להיות מוגשת על-ידי החייב עצמו או על-ידי בא כוחו, בצירוף ייפוי כוח.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים